14 Čvn 17 09 Květen 24

Potvrzení o daru

Vaše dary Lékařům bez hranic pomohou i vám. Můžete si je jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Ještě letos je výjimečně možné si odečíst dar až do výše 30 % daňového základu. Stačí k tomu potvrzení o daru, které vám zašleme.

Posíláme ho automaticky vždy v průběhu ledna poštou nebo e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při darování, a to ke všem vašim příspěvkům v předchozím roce. Nemusíte se o nic starat, je to naše povinnost a služba našim dárcům. Potvrzení o daru pro daňové účely nelze poslat v případě, že neznáme adresu vašeho trvalého bydliště. 

Pokud si nejste jisti, zda máme vaši aktuální adresu nebo jste se přestěhovali, napište nám prosím e-mail na adresu dary@lekari-bez-hranic.cz.

Evidenci platby daru lze převést pouze mezi manželi nebo mezi soukromým a firemním profilem.

Pokud si přejete, abychom vaše potvrzení o daru pro daňové účely poslali vaší účetní, napište nám prosím e-mail, není možné, abychom to provedli bez vašeho svolení.

Nově si můžete z daňového základu odečíst jednorázové i pravidelné dary zaslané pomocí DMS. Potvrzení lze získat zde. Při zadávání údajů máte možnost poskytnout nám emailovou adresu. Budeme rádi za váš kontakt, na který vás následně budeme informovat o naší společné pomoci formou e-newsletterů.  

Potřebuji darovací smlouvu

Pokud namísto potvrzení o daru potřebujete darovací smlouvu, napište nám prosím e-mail na adresu dary@lekari-bez-hranic.cz nebo zavolejte na 257 090 151. Rádi ji pro vás připravíme.

Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze za rok 2023 pravděpodobně (bude-li schválena navrhovaná změna v zákoně č. 128/2022 Sb.) opět (jako v předchozích 3 letech) odečíst až 30 % ze základu daně. Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze za rok 2023 pravděpodobně (bude-li schválena navrhovaná změna v zákoně č. 128/2022 Sb.opět (jako v předchozích 3 letech) odečíst až 30 % ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.