10 Led 22 10 Led 22

Polské úřady brání Lékařům bez hranic v přístupu k lidem na útěku. Týmy proto region opouští

  • Lékaři bez hranic se již tři měsíce snaží dostat do polsko-běloruského pohraničí, kde na podzim vrcholila migrační krize.
  • Organizace kvůli překážkám kladeným polskými úřady snahu o přístup vzdává a místo opouští. Pomoc tak zůstává na bedrech obyvatel, kteří v oblasti bydlí.
  • Lidé na útěku se ale stále schovávají v zalesněném pohraničním regionu za teplot, které se pohybují pod bodem mrazu, a to bez přístupu k lékařské či humanitární pomoci.

„Od října jsme opakovaně žádali o přístup do oblasti s omezeným vstupem a ke stanovištím pohraniční stráže v Polsku. To vše ale neúspěšně,“ říká Frauke Ossig, krizová koordinátorka Lékařů bez hranic pro oblast Polska a Litvy. „Víme, že tam jsou stále lidé, kteří hranici přecházejí, ukrývají se v lesích a potřebují pomoct. Zatímco my jsme stále odhodlaní těmto lidem na útěku pomoc poskytnout, ať jsou kdekoliv, v Polsku se k nim nemůžeme dostat,“ vysvětluje Ossig.

Tisíce lidí se od června 2021 pokusily překročit hranici Běloruska do některých ze zemí Evropské unie – Polska, Litvy nebo Lotyšska. Polsko na to odpovědělo oplocením svých hranic, na které povolalo vojáky, a vyhlásilo v pohraniční zóně výjimečný stav. Tato oblast se začala striktně kontrolovat a vstup do ní nebyl pro některé možný, a to včetně humanitárních a dobrovolnických organizací nebo médií.

21 mrtvých

Polská pohraniční stráž opakovaně násilně navracela uprchlíky do Běloruska bez ohledu na jejich záměr požádat o mezinárodní ochranu. Právě strach z tohoto vytlačování a násilí ze strany stráže dohnal muže, ženy i děti k tomu, aby se i tak pokusili oblastí projít, aniž by je někdo odhalil. To se ale neobejde bez nocí strávených v lesích v extrémních zimních teplotách, bez jídla, přístřeší či teplého oblečení.

V roce 2021 při takovém pokusu přišlo o život nejméně 21 lidí. Přestože během uplynulých měsíců počet takových pokusů klesl, v oblasti se stále pohybují skupiny uprchlíků.

Násilí, krádeže a zastrašování

Na konci prosince se tým Lékařů bez hranic přidal k polské asociaci Salam Lab. Společně pomohli například pěti Syřanům a jednomu Palestinci, kterým se podařilo oblastí projít. Podle jejich slov byli opakovaně navraceni do Běloruska a zažili ze strany pohraniční stráže násilí.

Takových svědectví z první ruky slyšely týmy Lékařů bez hranic vícero. Lidé byli okradeni, zastrašováni, byli terči fyzických útoků. Na žádné straně hranice nebylo bezpečno. Zaměstnanci organizace viděli zranění, která tyto příběhy zrcadlila. Útočí se na ně, jsou biti. Úřady přesto v zatlačování lidí za hranice dále pokračují.

Kvůli tomu, že byl humanitárním, neziskovým či dobrovolnickým organizacím přístup blokován, pomoci lidem na útěku se chopili tamní obyvatelé. Podle Ossig „z nich někteří dokonce museli čelit pomluvám, nebo jim byl poškozen majetek, aby tito lidé přestali podporu poskytovat“. Na těch, kteří v oblasti bydlí, si tato situace podle jejích slov vybrala krutou daň.

Současná situace je nepřijatelná

Týmy Lékařů bez hranic během této krize působily v Bělorusku, Litvě i Polsku. Ale ani po třech měsících se jim nepodařilo dostat se do pohraniční oblasti žádné z těchto zemí, i když o to opakovaně žádaly. Pečovaly tak jen o ty, kterým se podařilo skrze nebezpečnou oblast projít. Poskytovaly základní lékařskou a psychologickou péči i humanitární pomoc.

Organizace se obává, že politika omezování přístupu humanitárním organizacím
a dobrovolnickým skupinám by mohla vést k dalšímu umírání uprchlíků. Takové jednání je jen dalším příkladem toho, jak EU úmyslně vytváří pro lidi, kteří si na jejím území přejí požádat
o azyl, nebezpečné prostředí. „Současná situace je nepřijatelná a nelidská. Lidé mají právo hledat bezpečí a neměli by být protiprávně zatlačováni zpět do Běloruska,“ zdůrazňuje Ossig. „Je to jen hazard s lidskými životy,“ dodává s tím, že dokud se k lidem na útěku nebudou moci neziskové a humanitární organizace dostat a poskytnout jim jídlo, vodu, teplé oblečení
a lékařskou péči, počet mrtvých se pravděpodobně zvýší. Venkovní teploty budou totiž i nadále klesat.

{{{ labels.morehistories }}}