© MSF/Mohammed Sanabani
19 Dub 21 20 Čvn 23

Podvodníci vydávající se za Lékaře bez hranic

Bohužel i jméno Lékařů bez hranic je někdy zneužíváno podvodníky. Nejčastější jsou případy, kdy údajní pracovníci naší organizace požadují po lidech na nejrůznějších online sociálních platformách (především seznamkách) peníze, aby mohli buď odjet z mise domů, anebo něco nákladného poslat zpět do České republiky. Obezřetnost proto doporučujeme například setkáte-li se s následujícími dvěma typy zpráv:

1. Napřímo vás na internetu osloví člověk, který se vydává za pracovníka Lékařů bez hranic, s prosbou o finanční pomoc, protože prý potřebuje peníze na cestu domů z válečné zóny nebo jiné konfliktní oblasti.

Je v podstatě nemožné, aby se jakýkoliv člen našich terénních týmů v takové situaci ocitl. Procesy napříč kancelářemi i jednotlivými misemi máme nastavené tak, aby k podobným incidentům nemohlo dojít. Bezpečné odlety a návraty všech našich kolegů jsou jednou z našich nejvyšších priorit.        

Budete-li přesto chtít v konverzaci s danou osobou pokračovat, požádejte ji alespoň o jméno tzv. pool manažera. Rádi vám právě s ním následně zprostředkujeme kontakt, abyste si mohli bezpečně ověřit, zda je člověk skutečně zaměstnancem Lékařů bez hranic, či nikoliv.   

2. Osoba vydávající se za pracovníka Lékařů bez hranic tvrdí, že něco musí nutně poslat/prodat do České republiky a potřebuje peníze na zaplacení zálohy na dopravu.

Častým případem, se kterým se setkáváme, je zdravotní sestra Jindřiška H. údajně pracující pro Lékaře bez hranic na Ukrajině a hledající domov pro štěňata. V rámci jejich převozu do České republiky žádá o zaplacení tisícových záloh za proclení štěňat.

Něco takového je opět extrémně nepravděpodobné. Členové našich týmů pracují ve velmi náročných podmínkách na místech, které často sužují ozbrojené konflikty, epidemie, nebo přírodní katastrofy. Čas na misích si rozhodně nemohou dovolit trávit hromadným nakupováním čehokoliv (většinou ani není kde) nebo staráním se o jakékoliv zvíře, co by pak ještě složitě posílali do svých domovských zemí. Doporučujeme na podobné výzvy nereagovat.

Další případy podvodů

Setkáváme se také s podvodníky, kteří volají lidem, a to především z čísla 704 054 151, vydávají se za představitele Lékařů bez hranic a žádají o různé příspěvky. Tvrdí, že darování proběhne dobírkou, se kterou rovnou dostanete potvrzení o daru. Tyto žádosti prosím ignorujte a dejte nám o nich vědět na e-mail dary@lekari-bez-hranic.cz nebo telefonním čísle +420 257 090 151.

Takto u nás oslovování dárců neprobíhá. Čísla, ze kterých vám mohou zavolat naši kolegové, si můžete ověřit na našich stránkách. Nikdy po vás nebudou chtít dar dobírkou. Potvrzení o daru posíláme automaticky vždy na konci ledna na adresu nebo e-mail.

Kontaktujte nás

Pokud byste si všimli případu, u kterého si nejste jisti, jak postupovat, neváhejte se obrátit na e-mail dary@lekari-bez-hranic.cz. Vždy vám poradíme a na případné zjevné podvody upozorníme.