© Claire Jeantet - Fabrice Caterini/INEDIZ
28 Květen 21 28 Květen 21

Noma

Noma je přehlížená a málo známá nemoc, která doslova požírá tkáně a zanechává hluboké jizvy. Objevuje se nejčastěji u dětí do sedmi let, které žijí v chudobě.

Noma (z řeckého nomé – hltat, krmit se) ročně zasáhne okolo 140 000 dětí. Jedná se o odhad Světové zdravotnické organizace z roku 1994. Žádný novější neexistuje. Už to dokazuje, jak moc je tato choroba opomíjená.

Vyskytuje se převážně v chudých oblastech Afriky a Asie, ale dříve jsme ji mohli najít i v Evropě. Bez léčby jí podlehne až 90 % pacientů. Těm, kteří nomou onemocní, pomáháme spolu s ministerstvem zdravotnictví v nigerijském Sokotu, kde se nachází jedna z mála nemocnic na světě specializujících se na toto onemocnění.

Co způsobuje nomu?

O tom, co a jak nomu způsobuje, se ví jen málo. Jedná se o bakteriální, infekční onemocnění, které však není nakažlivé. Zásadními faktory, které přispívají k nákaze touto nemocí, jsou chudoba a špatný zdravotní stav. Noma ohrožuje obzvlášť děti trpící podvýživou, spalničkami, malárií a nedostatečnou orální hygienou.

Symptomy nomy

Noma se projevuje nejprve zánětem dásní. Po třech nebo čtyřech dnech se vyskytnou afty a dásně i tvář otečou. Za méně než týden nemoc doslova sní tkáň tváře a vytvoří v ní otvor. Následující dny se infekce šíří a vede ke gangréně zasažených částí. Infekce rychle ničí tu oblast obličeje, v níž propukla, ať už jde o čelist, rty, tváře, nos nebo oči.

Životy těch, kteří nomu přežijí, nemoc silně poznamená. Kvůli závažnému znetvoření tváře mají problém jíst, mluvit, vidět i dýchat. Navíc musí čelit společenskému stigmatu a vyloučení.

Diagnostika nomy

Noma se šíří velmi rychle a rodiče nemocného dítěte často neví, jak tuto nemoc rozpoznat. Zdravotník nejdříve pacienta prohlédne a zjistí, zda má zanícené sliznice, afty a vředy na kůži. Pak provede podrobnou anamnézu, případně i rentgen, magnetickou rezonanci či CT (výpočetní tomografii) čelisti, hlavy a krku. Mohou se odebrat a analyzovat vzorky z úst. V některých specifických případech se provádí biopsie ústní tkáně. Doporučují se také krevní testy kvůli posouzení imunitního systému.

Bez včasné diagnózy se nemoc nedá léčit. Většinou se však bohužel noma odhalí pozdě. Mnoho rodin navíc nemá přístup k léčbě nebo si ji nemůže dovolit. Většina pacientů trpících nomou žije v chudých, izolovaných oblastech bez zdravotní péče, včetně té zubařské.

Prevence nomy

Nomě lze zabránit, ale jen za předpokladu, že lidé o ní mají dostatek informací a vědí, jak se léčí. Zásadní je také kvalitní výživa, orální hygiena a přístup ke zdravotní péči, včetně očkování.

Léčba nomy

Nomu lze léčit jen v prvních týdnech nemoci. Pacienti dostávají antibiotika, obvazy na rány a správně si čistí zuby i ústa. Mohou se tak do několika týdnů uzdravit. Je také potřeba myslet na rizikové faktory, jako je podvýživa či spalničky. Závažná znetvoření tváře se dají řešit chirurgicky.


Ačkoli tato fotografie vypadá jako upravená, bohužel není. Toto Bilyovi způsobila noma.

Mnoho přeživších čelí většímu riziku úmrtí kvůli druhotným komplikacím. Nesou si fyzické i psychické následky, kvůli kterým jsou vylučovaní ze společnosti a které jim mohou způsobit psychická onemocnění. Dětem hrozí, že se budou pomaleji vyvíjet kvůli sociální izolaci či důsledkům nemocí spojených s nomou jako spalničky a malárie.

Chcete být pravidelně informováni o podobně přehlížených tématech?

PŘIHLÁSIT SE K OdBĚRU ZPRÁV LÉKAŘŮ BEZ HRANIC