© Juan Carlos Tomasi/MSF
14 Čvn 17 14 Bře 18

Neutralita, nezávislost, nestrannost

Základní principy činnosti Lékařů bez hranic tvoří nezávislost, neutralita a nestrannost. Na těchto principech stojí veškerá naše práce od lékařské péče a logistiky až po nakládání s financemi a komunikaci s veřejností. To platí již od založení organizace v roce 1971. Jedním z významných ocenění naší práce je i Nobelova cena za mír, kterou Lékaři bez hranic získali v roce 1999.

Nestrannost

Poskytujeme lékařskou péči lidem, kteří ji potřebují. Nezáleží na tom, z jaké jsou země, jakého jsou náboženského vyznání nebo jaké mají politické preference. Důležité je jen to, že jde o lidské bytosti v nouzi.

Neutralita

V konfliktních situacích se nepřidáváme na žádnou stranu, jsme tam, kde je nejvíc zapotřebí lékařská péče. Na jednom oddělení polní nemocnice Lékařů bez hranic leží civilisté vedle raněných vojáků obou stran. Zbraně i nepřátelství je nutno nechat přede dveřmi.

Nezávislost

Při financování humanitárních projektů i aktivit v zázemí spoléháme zejména na finanční příspěvky od soukromých dárců a jen v menší míře a pro vybrané projekty přijímáme granty od vlád a institucí. Přes 90 % našich příjmů pochází právě od soukromých dárců, kteří nám průběžně poskytují menší částky.

Když dojde ke krizové situaci, nemusíme čekat, až nám oficiální místa uvolní peníze nebo až díky mediálnímu pokrytí událost vzbudí zájem veřejnosti. Můžeme jednat rychle a začít zachraňovat životy tam a tehdy, kdy a kde je to nejvíce zapotřebí.

Díky naší finanční nezávislosti rovněž nelze naši pomoc nijak zneužít k politickým či vojenským cílům žádné z vlád.

Přijetí

Ať už působíme kdekoli, dbáme na to, aby místní obyvatelé chápali, že jsme politicky neutrální a poskytujeme pomoc všem potřebným bez rozdílu. Oslovujeme veřejnost pomocí kampaní v rozhlase a scházíme se se všemi zúčastněnými od vládních ministrů přes lokální vojenské diktátory až po vůdce místních komunit nebo ženské skupiny.

Získat jejich souhlas s naší prací a být přijati je pro nás nutné, máme-li působit v nelehkých podmínkách, například v Afghánistánu či v Demokratické republice Kongo.

Stále vyšší kvalita

Lékaři bez hranic jsou otevřená a přímočará organizace – od sebe samotných i od ostatních očekáváme a vyžadujeme to nejlepší. Ozýváme se nahlas i v případě, že se podle nás jiné humanitární organizace chovají nepoctivě, kompromitují se nebo jednají příliš pomalu. Stejně přísné nároky máme i na náš vlastní výkon.

V roce 2012 jsme vydali publikaci Humanitarian Negotiations Revealed (Humanitární vyjednávání bez obalu). Tato kniha otevřeně popisuje kompromisy, na které Lékaři bez hranic (někdy úspěšně, někdy ne) přistoupili, aby se pokusili pomoci lidem, kteří v dnešním světě trpí nejvíce.

Případové studie z nedávných konfliktů v Jemenu, na Srí Lance, v Afghánistánu apod. naplno odhalují, jak se Lékaři bez hranic snaží o přístup k nejhůře zasaženým skupinám obyvatel, a zkoumají, kde leží přijatelné hranice kompromisu. Publikace obsahuje i eseje zabývající se širšími tématy, např. reálným dopadem humanitárních akcí při přírodních katastrofách.

Nobelova cena za mír

V roce 1999 obdrželi Lékaři bez hranic za svou průkopnickou humanitární činnost po celém světě Nobelovu cenu za mír.