14 Čvn 17 12 Říj 23

Naši dárci

Díky soukromým dárcům můžeme jednat nezávisle, nestranně a neutrálně a pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

V roce 2022 finančně podpořilo Lékaře bez hranic v ČR přes 64 tisíc dárců a dárkyní. Za pomoc každého z nich jsme hluboce vděční.
Jména dárců za rok 2022 zveřejníme začátkem července 2023 po vydání Výroční zprávy za rok 2022.

Mezi ostatními děkujeme těmto dárkyním a dárcům:

Lubomír Adamec
Ing. Jiří Bartoš RNDr.
Jiří Bartůněk CSc.
Pavel Budík     
Blanka Chvalovská     
Vladimír Drnek           
Charlotta Erenmalm   
Lydie Fiřtová   
Zdeněk Holeček         
Rodina Horáčkových     
Marta Horáková         
Libuše Johnová           
Tomáš Kadlec 
Petr Knap       
Stanislav Kotlár           
Josef Lukeš     
MUDr. Magdalena Maxiánová           
Jonáš Melichar           
Tomáš Mohr   
PharmDr. Stanislava Moudrá
Věra Müllerová           
Ondřej Neuman         
Jiří Orság         
Jan Pipek         
Ivan Procházka           
Petr Řebíček   
MUDr. Vojen Reitinger           
Stanislav Rek   
Tomáš Rutrle 
Tomas Seidl     
Jaromír Šída    
Martin Solnička           
MUDr. Ota Bacík Šťastný       
MUDr. Jana Švandová
JUDr. František Švantner       
Mgr. Václav Sychra     
MUDr. Mieczysław Szwarc     
Aleš a Barbora Uldrychovi       
Karel Urban     
MUDr. Jiří Vejmelka   
Ing. Jiří Vrba   
Andrea a Rudolf Vřešťálovi     
Vilibald Wanča           
Marek Žižka  

Mezi jinými děkujeme těmto společnostem a organizacím:

AgroProtec s.r.o.
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., organizačná zložka
Coleman S.I., a.s. Vsetín
East Port Praha s.r.o.
ELNIKA plus, s.r.o.
Hana Knotová / MUDr. Knotová s.r.o.
Host - vydavatelství, s. r. o.
INTERSOFT-Automation, s.r.o.
Ipsos s.r.o
Josef KVAPIL a.s.
KPMG v České republice
Lacart s.r.o.
Ložiska bez hranic s.r.o.
Mehr Wert s.r.o.
Metal Exchange s.r.o.
Michlovský spol. s r. o.
MUDr. Helena Potančoková PLDD Vlašim
Nadační fond pro pomoc nemocným dětem
Nakladatelství Paseka
ODUR a.s.
REDSIDE investiční společnost, a. s.
Rous Surgical s.r.o.
ScienceTech s.r.o.
Smart Consumers, s.r.o.
STRV s.r.o.
Trendaro TUZI s.r.o.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Y Soft Corporation a. s.
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

Dále děkujeme za podporu následujícím:

Asociace turistických oddílů mládeže
ČR Česká lékařská komora

Dary v závěti:

Děkujeme také našim dárcům, kteří nás v roce 2020 opustili a vzpomněli si na nás ve svých závětích. In memoriam děkujeme:
Jana Fibigerová