© Sabrina Rubli/MSF
26 Čvn 20 28 Čvn 20

COVID-19: Vyvracení fám a práce se strachem v Demokratické republice Kongo

Osvětová pracovnice Lékařů bez hranic Sabrina a její tým v Demokratické republice (D. R.) Kongo zajišťují, aby se k lidem dostali pravdivé informace o nákaze COVID-19. Bojují proti šíření fám i nemoci samotné.

„Korona je jen další cesta, jak se nás vláda snaží zbavit poté, co ebola nefungovala.“

„Všichni bílí lidé jsou nakažení koronou.“

„Je to jen další způsob pro vládu a nevládní organizace, jak vydělat peníze.“

„Nemůžeme si mýt ruce. Nemáme žádnou vodu. Nemáme žádné mýdlo. Jak bychom se měli chránit?“

„Mohu dostat koronavirus z jízdy na motorce?“

„Virus nepůsobí na Afričany, pouze na Evropany.“

Zapisuji si do notesu všechny otázky a myšlenky, které od lidí slyším, a snažím se reagovat na jejich obavy nejlépe, jak můžu. Zároveň slibuji, že se brzy vrátím a zodpovím otázky, na které jsem odpověď neznala.

Pracuji v Gomě a vedu tým zdravotnické osvěty. Pořádáme přednášku pro skupinu místních dobrovolných zdravotníků. Sedíme v prázdné třídě, která nemá žádnou podlahu. Jsou zde pouze dřevěné lavice, na kterých sedíme s co největšími rozestupy mezi sebou.

Je polovina března a COVID-19 právě dorazil do D. R. Kongo.

Lidé jsou plni obav a chtějí odpovědi na své otázky. Komunikace s místní komunitou, poskytování přesných informací a hlavně naslouchání jejich obavám spadá do naší pracovní náplně jako týmu zdravotnické osvěty.

Nejdříve ebola a nyní COVID-19

COVID-19 dorazil právě ve chvíli, kdy se v D. R. Kongo očekávalo vyhlášení konce epidemie eboly, která od roku 2018 zabila 2200 lidí*. To bylo ještě před 10. dubnem, kdy se v zemi objevily nové potvrzené případy eboly.

Mnoho obyvatel D. R. Kongo chová velké podezření ohledně načasování nákazy COVID-19, a to zvláště v oblastech zasažených ebolou. Je COVID-19 zase jen další nemoc, která je má zabít? Jedná se o politickou taktiku? Je to jen další způsob pro vládu a nevládní organizace, jak vydělat peníze?

Je pochopitelné, že lidé reagují na fámy a mají pochyby. Pojem „ebola-byznys“ se tu zavedl potom, co lidé viděli do svého regionu přitékat obrovské množství peněz a zdrojů v rámci zásahu proti ebole.

Ebola je ale jen jedním z mnoha kritických problémů v této zemi. D. R. Kongo také bojuje s nejhorší epidemií spalniček, malárií a zároveň s probíhajícím ozbrojeným konfliktem a vysídlením.

To vše vedlo k tomu, že mnoho lidí si myslí, že ebola byla byznysem, na kterém se vydělávalo, zatímco skutečné urgentní potřeby obyvatelstva se ignorovaly.

Nebezpečné fámy

Vypořádání se s těmito fámami a podezřeními se stalo významnou částí mé práce. Šíření falešných informací ve formě klepů je nebezpečné jak pro Konžany, tak pro nevládní organizace.

Podceňování závažnosti a reálnosti nákazy COVID-19 kvůli přesvědčení, že se jedná o vykonstruovanou politickou taktiku, povede k nedodržování úřady zavedených opatření, ke zvýšení úmrtnosti a potenciálně k protestům i násilí.

Osvětové školení o nákaze COVID-19 s místními dobrovolnými zdravotníky ve vesnici Nzule poblíž Gomy v provincii Severní Kivu. © Sabrina Rubli

Řešit tyto zvěsti znamená opatrně udržovat rovnováhu mezi naslouchání názorům místních i respektování toho, čemu věří, a opatrným opravováním nepřesností.

Díky sezením s komunitou jsme zjistili, že lidé nemají největší strach ze samotné nákazy, ale spíše z hrozby vládou nařízené karantény a neschopnosti současného zdravotnictví se o ně postarat.

„Tolik lidí umírá v Itálii, kde mají dobré nemocnice. Jak to bude vypadat u nás, když nemáme žádné nemocnice?“

„Nemůžeme zůstat doma. Umřeli bychom hlady.“

Překonání strachu

Jejich obavy jsou oprávněné. Realita, které Konžané čelí, je závažná a s potencionálně smrtelnými následky, které přesahují samotný virus.

Naše diskuse s místními nám také ukázaly, že narůstá strach ze zdravotních center. Lidé se jim vyhýbají, protože se bojí, že se nakazí COVID-19, a zdravotníci se zase bojí pečovat o příchozí pacienty.

„Mohu stále jít do nemocnice, pokud mám malárii?“

„Nedostanu koronu, když půjdu do nemocnice, kde mají potvrzený případ?“

„Je bezpečné se dotknout těla člověka, který zemřel na koronu?“

Pokud pochopíme, z čeho mají obyvatelé strach a budeme naslouchat zvěstem, kterým věří, pak můžeme vymyslet, jak přesně jednat v každé oblasti, kde Lékaři bez hranic pracují. Proto jsou diskuse a osvětová školení velmi důležitá, obzvlášť v době COVID-19.

Skryté problémy

COVID-19 je komplikovaný všude na světě, ale v zemích jako D. R. Kongo jsou takové výzvy navíc vyhrocené trvající extrémní chudobou, nestabilitou, konflikty a velmi špatně fungujícím zdravotnictvím.

Je to země, kde se fámy šíří velmi snadno – v prostředí ozbrojených konfliktů a s komunitami, které neustále prchají před další a další vlnou násilí.

„Jak se můžeme chránit, když neustále přicházejí nově vysídlení lidé? Jak můžeme vědět odkud přicházejí?”

„Nemůžu si dovolit koupit dostatek jídla pro moji rodinu, když šla cena potravin nahoru.“

Nakonec má většina lidí v oblasti Goma strach. Lidé mají strach všude. Nikdo neví, co nám následující měsíce přinesou.

Proto je v této době proaktivní zdravotnická osvěta tak důležitá. Lidé potřebují odpovědi na své otázky ze zdroje, kterému důvěřují. Potřebují, aby někdo vyslechl jejich obavy a také potřebují přístup k pravdivým informacím.

Zdravotnická osvěta je zásadní

Zdravotnická osvěta je klíčová obzvláště během tak nestabilní doby, jako je tato. Jedná se o způsob, jak se navázat kontakt s lidmi, dozvědět se o jejich obavách, přesvědčeních a potřebách.

Na základě komunikace s místními obyvateli víme, co potřebují a jak jim pomoci efektivně a odpovídajícím způsobem.

Naše týmy zdravotnické osvěty proto budou navštěvovat komunity, dokud to situace dovolí. Nadále budou naslouchat, pokládat otázky a dávat místním hlas, aby lidé, kterým pomáháme, byli na prvním místě.

 

* Konec epidemie eboly na východě Demokratické republiky Kongo byl oficiálně vyhlášen 25. června 2020.

{{{ labels.morehistories }}}