© Ilustrační foto. Obyvatelka tábora pro vnitřně vysídlené obyvatele Al-Khuseif, Marib, Jemen, 2021. Hesham Al Hilali
18 Bře 22 24 Bře 22

Asifa a Samira

Marib byl kdysi považován za jedno z nejbezpečnějších míst v Jemenu. Teď se ale válka, vysídlení a chudoba podepisují na psychickém zdraví obyvatel regionu. Přímo z místa píše Hasina Nouroj, vedoucí naší psychologické péče. 

Podělím se s vámi o příběhy dvou žen: Asify a Samiry.* Obě jsou pacientkami našich mobilních klinik, které provozujeme na osmi místech v Maribu na západě Jemenu. 

Devětadvacetiletá Asifa žije se svým manželem a pěti dětmi v táboře pro ty, kteří museli uprchnout před boji občanské války v Jemenu. 

Při našem prvním setkání hodně plakala. Byla hluboce smutná a frustrovaná. Došlo to tak daleko, že se nedokázala postarat o své děti. Začala se tak poprvé cítit poté, co byla s rodinou nucena opustit svůj domov a přesunout se do uprchlického tábora. Nyní žijí v přeplněném stanu bez základních věcí, jako jsou jídlo, teplé oblečení a pořádné bydlení. 

Vysídlení se podepisuje i na vztazích a rodinách. Více než polovina žen, které k nám docházejí na konzultace, uvádí, že rodinné problémy zhoršují jejich psychické zdraví. Asifa není výjimkou. 

„Po vysídlení (manžel) začal být hodně zlostný. Svůj hněv vždy přenášel na mě a na děti. Začal být také velmi podezíravý. Ztratil kontrolu nad rodinou, už nevydělává. Myslí si, že už ho neposloucháme,“ popisuje Asifa. 

Bez bydlení, bez naděje na budoucnost, bez jídla pro děti a s manželem, který ji bije, má Asifa pocit, že by jí bylo lépe, kdyby byla mrtvá.  

S vaší důvěrou a podporou můžeme poskytnout potřebnou péči lidem trpícím traumaty z konfliktů a katastrof. 
POKUD MŮŽETE, POMÁHEJTE S NÁMI

Dopady války 

Osud Asify ani jejího manžela není v Maribu ojedinělý. Kdysi byl tento region považován za jedno z nejbezpečnějších míst v Jemenu. Uprchli sem lidé z celé země a nyní žijí ve zhruba 150 oficiálních i neoficiálních táborech. 

Nemají co jíst. Nemohou si vydělávat. Chybí jim bezpečná místa, kde by mohli žít se svými dětmi. Jsou odříznuti od tradiční podpory příbuzných, sousedů a známých. To vše těžce zasáhlo jejich fyzické i psychické zdraví. 

Jemenci žijí ve válce od roku 2014. Mnozí ztratili rodinné příslušníky i blízké. Žijí ve strachu, že násilí může kdykoliv znovu propuknout. Hodně pacientů, o které se starají naši psychologové, se nikdy neuvolní. Každou chvíli očekávají další katastrofu. 

Často se setkáváme s příznaky posttraumatické stresové poruchy. Spousta lidí k nám přichází s mučivými vzpomínkami na válečné hrůzy a nočními můrami. Kdykoliv někdo zmíní frontovou linii, rozbuší se jim srdce. Takové symptomy jsou ještě závažnější u žen, jejichž blízcí stále bojují. 

Válka totiž ještě neskončila. Podle našich pacientů je práce na frontě v dnešní době jediným způsobem, jak získat peníze a přežít. Mnoho našich pacientek tam má své blízké a žije v neustálých obavách, že o ně mohou kdykoliv přijít. Nejistota a strach přispívají k potížím, jako jsou deprese, poruchy spánku a úzkostné poruchy. 

Samira 

V nesmírně obtížných podmínkách Maribu nežijí jen Jemenci. Sedmnáctiletá Samira je migrantka z Etiopie, která žije v táboře. Před šesti měsíci opustila svou rodinu v Etiopii a vydala se na cestu, většinou po souši, aby našla práci v Saúdské Arábii. Stejně jako mnoho dalších migrantek zažila na cestě Jemenem sexuální i fyzické násilí. 

Teď Samira uvízla v Maribu a bydlí v malém stanu s více než 20 ženami. Nemá peníze na jídlo ani teplé oblečení. Nemá, jak kontaktovat svou rodinu. Cítí se „bezcenná a nevidí žádnou naději“. Většinu času je smutná, úzkostná a straní se ostatních lidí. 

Od listopadu 2020 do listopadu 2021 naši psychologové poskytli 265 individuálních konzultací lidem na útěku. U 76 % z nich se vyskytly příznaky úzkosti včetně problémů se spánkem, nočních můr a děsivých vzpomínek. Na 32 % z nich trpělo depresemi i myšlenkami na sebevraždu. 

Podpora našich pacientek z řad lidí na útěku není vůbec jednoduchá. Jejich převaděči, kteří zařizují cestu z Afriky do Saúdské Arábie, s nimi často žijí a všude je doprovázejí. Pokud se nejedná o naléhavý zdravotní problém, nesmějí mluvit s ostatními. 

Co se týče mužů, ti přicházejí pouze kvůli fyzickým potížím. Jinak dlouhé hodiny pracují v nelidských podmínkách, aby přežili. 

Opomíjené téma 

V Maribu žijí více než dva miliony lidí: místní obyvatelé, vnitřně vysídlení i imigranti. Poskytujeme jim všeobecnou lékařskou péči a pomáháme v přístupu k základním službám pro jejich přežití a bezpečí. Spolu s místními zvyšujeme povědomí o psychických obtížích, zvládání stresu a o dostupné pomoci. 

Potřeba péče o psychické zdraví je veliká. Jsme však jedinou organizací, která poskytuje poradenství a psychiatrickou péči. Psychické zdraví je v Jemenu jednou z nejvíce zanedbávaných oblastí zdravotní péče obecně. Malá osvěta, kulturní a společenské normy, stigma obklopující psychické obtíže často brání lidem ve vyhledání pomoci. 

My sami nemůžeme pomoci všem potřebným, jako jsou Asifa a Samira, v Maribu.  

*Jména a další osobní údaje byly změněny. 

{{{ labels.morehistories }}}