© Luca Sola
14 Čvn 17 16 Říj 17

Jak fungují naše projekty

Lékaři bez hranic zahájí nový projekt, když odhalí výskyt humanitární krize nebo když je ke spuštění projektu vyzve vláda určitého státu, případně agentura OSN.

V každém případě se na místo vydá průzkumný tým složený ze zkušených pracovníků Lékařů bez hranic a zhodnotí aktuální lékařské, nutriční i hygienické potřeby, politické klima, bezpečnostní situaci, dopravní možnosti a místní infrastrukturu. Tým o svých poznatcích informuje operační centrum a přidá doporučení, jak postupovat dál. Operační centrum pak rozhodne o zahájení projektu, stanoví zdravotnické priority, určí složení týmu a rozhodne o potřebné výbavě.

Po zahájení nového projektu jsou většinou nutné následující kroky:

Výcvik a supervize lékařského personálu

Zajištění kvalitní pitné vody a hygieny

Shromažďování dat

Obnovování nemocnic a klinik

Distribuce léků a zdravotnického materiálu

Péče o pacienty

 

 

Výcvik a supervize lékařského personálu

Terénní tým v jednom projektu tvoří v průměru 4-12 zahraničních dobrovolníků, kteří spolupracující s místními pracovníky, jichž bývá až 200.

Někdy se stane, že místní vyškolení lékaři a sestry musí krizovou oblast narychlo opustit a ti, kteří v ní zůstanou, nemají dostatečný výcvik či zkušenosti. V těchto případech provádí Lékaři bez hranic trénink a supervizi v nejrůznějších oblastech od primární zdravotní péče přes předepisování léků a diagnostiku až k psychosociální péči. Veškerý výcvik probíhá podle pevně daných směrnic, které zaručují stejnou úroveň výsledků ve všech programech.

Terénní operace řídí manažer pro danou zemi a koordinační tým. Do něj zpravidla patří zdravotnický koordinátor, logistický koordinátor a finanční koordinátor, kteří koordinují pomoc obvykle z hlavních měst jednotlivých zemí, kde Lékaři bez hranic působí.

Tito lidé na projekt dohlížejí a zajišťují styk mezi Lékaři bez hranic, místními úřady, partnery a dalšími nevládními organizacemi. Pravidelně podávají hlášení operačnímu oddělení na svém ústředí.

Back to top

 

Zajištění kvalitní pitné vody a hygieny

Čistá pitná voda a hygienická zařízení jsou nezbytností v každé situaci, kdy se snažíme zabránit vypuknutí epidemie.

Lékaři bez hranic zaměstnávají specialisty, kteří dokážou postavit potřebná hygienická zařízení s využitím stávajících vodních zdrojů, nově vykopaných studní, potrubí, plastových vodních nádrží, cisteren a zařízení pro stavbu toalet.

Back to top

 

 

Shromažďování dat

Pro zjištění zdravotního stavu obyvatel krizové oblasti je v daném regionu nutné shromažďovat potřebná zdravotnická data – údaje o úmrtnosti, o počtu pacientů trpících určitými chorobami, o stupni podvýživy apod.

Tato data se běžně shromažďují během vyšetření v nemocnicích či na ambulantních klinikách, případně při domácích návštěvách pacientů. Někdy se za účelem zjišťování konkrétních skutečností pořádají i speciální průzkumy.

Back to top

 

 

Obnovování nemocnic a klinik

V akutních i chronických konfliktních situacích dochází často k poškození nemocnic a klinik – některé padnou za oběť bojům, jiné špatné údržbě nebo drancování.

Lékaři bez hranic se v případě potřeby starají o rekonstrukci a případně o opětovné vybavení těchto zdravotnických zařízení.

Back to top

 

 

Distribuce léků a zdravotnického materiálu

Dodávky léků a zdravotnického materiálu mohou přerušit boje, nebezpečné podmínky, zničené silnice, nedostatek přepravních vozidel nebo nedostatek finančních prostředků. V takovém případě Lékaři bez hranic pomáhají při obnovení dodavatelského řetězce.

Back to top

 

Péče o pacienty

Primární činnost jakékoli lékařské humanitární organizace spočívá v diagnostice a léčbě nemocných.

Každá krizová situace si vyžaduje individuální přístup. Nicméně společným jmenovatelem všech krizí je snížená dostupnost zdravotní péče.

  • Ošetřování zraněných

Pokud v ozbrojeném konfliktu přesáhne počet obětí možnosti místních nemocnic, poskytují Lékaři bez hranic chirurgickou pomoc. Ošetřují také zraněné při přírodních katastrofách.

  • Očkovací kampaně

V místech, kde je kvůli krizové situaci nedostatek čisté pitné vody nebo kde žije  na malém prostoru ve špatných hygienických podmínkách velké množství oslabených lidí, často dochází ke vzniku epidemií. V podobných situacích se šíří především žlutá zimnice, cholera, spalničky a meningitida. Šíření dokáže zabránit jen rozsáhlá očkovací kampaň.

  • Péče o matky a děti

Ženy s dětmi patří v krizových situacích, ve kterých Lékaři bez hranic zasahují, k nejohroženějším skupinám vůbec. Mezi důležité součásti naší práce proto patří kontroly v těhotenství, prenatální péče, speciální výživové programy, očkovací kampaně, kontrola porodnosti, léčba pohlavních chorob i zdravotnická osvěta.

  • Terapeutická výživová centra

Nedostatek vhodných zdrojů potravin nebo nefunkční zemědělství často způsobuje podvýživu, která trápí především uprchlíky a oběti ozbrojených konfliktů. Lékaři bez hranic v oblastech svého působení proto pravidelně monitorují stav výživy. Těžce podvyživeným dětem je zapotřebí podávat jídlo pod lékařským dohledem. Pro tento účel zřizují Lékaři bez hranic léčebná výživová centra, kde děti mohou přebývat společně s matkami. Děti, jejichž stav není tak kritický, těhotné ženy a kojící matky navštěvují ambulantní výživová centra, kde dostávají potraviny obohacené o potřebné vitaminy a minerály.

  • Psychosociální pomoc

Smrt blízkých, teror, očité svědectví masakrů, hlad, žízeň, zima – to je jen několik z mnoha traumatických zážitků, které mohou mít za následek vážné duševní obtíže obětí konfliktů a krizových situací obecně. Bez odborné pomoci mohou oběti traumatických zážitků trpět nespavostí, záchvaty agresivity, bolestmi hlavy, apatií a dalšími fyziologickými a psychosociálními symptomy. Nakonec tak samy sebe začnou zanedbávat a mají velké problémy s návratem k normálnímu životu. Lékaři bez hranic zahájili svůj první program zaměřený na duševní zdraví v roce 1991. Od té doby se psychosociální péče stala důležitým stavebním prvkem v mnoha krizových i dlouhodobých projektech organizace.

  • Dlouhodobá léčba

Problémy s dostupností zdravotní péče přicházejí i po odeznění akutní krize – někdy se daná oblast vrací k normálnímu stavu jen s obtížemi, jindy jsou kapacity daného státu nedostatečné. V takových případech poskytují Lékaři bez hranic obyvatelstvu přístup k potřebné zdravotní péči a léčí choroby, které vyžadují dlouhodobou péči (např. HIV/AIDS, tuberkulóza nebo opomíjené tropické nemoci, třeba spavá nemoc).

V některých zemích již působíme celá desetiletí. Kdybychom se odtamtud stáhli příliš brzo, vzniklo by zdravotnické vakuum, což by mohlo vést k další akutní krizi, která by nás tak jako tak donutila k návratu. Je-li to vhodné, spolupracujeme s dalšími organizacemi i vládami, abychom zlepšili celkovou úroveň zdravotní péče v oblasti a eliminovali riziko akutní krize.

  • Mobilní projekty

V některých situacích zakládáme tzv. mobilní projekty. Jde o týmy pracovníků, kteří se neustále přesouvají, aby se naše péče dostala k maximálnímu počtu potřebných. Může jít o pracovníky stálé kliniky, kteří pravidelně na den či dva vyjíždějí do odlehlých lokalit, nebo o ryze mobilní týmy bez pevné základny.

Back to top