© MSF/Arlette Blanco
13 Lis 19 13 Lis 19

V Hondurasu jsme léčili více než 5 000 pacientů s horečkou dengue

Od srpna loňského roku alarmujícím tempem narůstal počet případů horečky dengue v Hondurasu. Nejhůře zasáhla obyvatele provincie Cortes. V lednu 2019 bylo evidováno více než 1 000 případů a tamní zdravotnická zařízení nedokázala takové množství pacientů zvládat. Proto jsme na místě začali pomáhat. Od února 2019 jsme léčili více než 5 000 pacientů se symptomy horečky dengue.

Horečku dengue přenášejí komáři, kteří se množí ve stojaté vodě. Charakteristickými symptomy nemoci jsou horečka a vyrážka. Nebezpečná je zejména pro děti. Pro horečku dengue neexistuje specifická léčba, ale včasná diagnóza a lékařská péče razantně snižují riziko úmrtí. Osvěta mezi místními obyvateli a zdravotníky je nesmírně důležitá, stejně jako použití vhodných prostředků proti komárům-přenašečům, které pomáhají zabránit šíření epidemie.

Epidemie nerespektovala dny ani hodiny

V únoru jsme zahájili léčbu pacientů se symptomy horečky dengue na pediatrické jednotce Národní nemocnice Dr. Maria Catarino Rivase v San Pedro Sula, hlavním městě provincie Cortes. Současně jsme začali s osvětovými aktivitami a snažili se zabránit šíření nemoci ve městě Choloma, jednom z nejvíce postižených míst v provincii.

Chování nemoci bylo neobvyklé. Jeden týden byl počet případů vyšší a v dalším týdnu klesl, celkově ale ohnisko epidemie rostlo. Tato epidemie nerespektovala dny ani hodiny. Nakonec se počátkem září podařilo počet nemocných snížit natolik, že jsme mohli v polovině října naši intervenci ukončit.

Byla to kombinace faktorů

Počet případů se nesnižoval očekávaným způsobem, protože v této části Hondurasu je horečka dengue endemická. Nebyli tam připravení na takovou situaci reagovat a včas se nevědělo o nových výskytech nemoci. Naše studie také zjistila, že komáři přenášející horečku dengue jsou z velké části rezistentní vůči chemikáliím, které se proti nim používají při fumigaci (desinfekce kouřem). Použili jsme proto místo toho insekticidy, které cílí na larvální stadium hmyzu.

  • Celkový počet pacientů, které jsme léčili: 5 734
  • Celkový počet pacientů, které jsme léčili v Národní nemocnici Dr. Maria Catarino Rivase: 5 171
  • Celkový počet pacientů, které jsme léčili ve zdravotnických střediscích ve městě Choloma: 563
  • Celkový počet lidí, kterým poskytl podporu osvětový tým: 90 335

{{{ labels.morehistories }}}