© Isabel Corthier/MSF
14 Čvn 17 17 Srp 23

HIV/AIDS

Na světě žije odhadem 39 milionů lidí s HIV. V roce 2022 kvůli viru a nedostatečné léčbě zemřelo 630 000 lidí a 1,3 milionu lidí se nově nakazilo. Od roku 2004 se ale podařilo snížit úmrtnost v souvislosti s AIDS o téměř 70 %.

Virus HIV postupně oslabuje imunitní systém nakažených, kteří se stávají náchylnější k dalším nemocem. Pokud však HIV pozitivní pacienti včas zjistí svou diagnózu a nastoupí léčbu, mohou žít dlouhé a plnohodnotné životy. Díky antiretrovirotikům navíc nepředstavují zdravotní riziko pro své okolí.

Co způsobuje HIV/AIDS?

HIV se nejčastěji přenáší sexuálním stykem a výměnou tělesných tekutin. Virus se také může přenést při porodu, kojení a sdílení injekčních jehel.

AIDS označuje soubor příznaků a infekcí způsobených oslabením imunitního systému virem HIV. Název je zkratkou z anglického označení Acquired Immunodeficiency Syndrome, které znamená: syndrom získaného selhání imunity. Jedná se o stav, kdy je tělo natolik oslabené, že nedovede bojovat s určitými oportunními infekcemi a nemocemi, jako jsou zápal plic, meningitida a některé typy rakoviny. Jednou z nejběžnějších oportunních infekcí mezi lidmi s HIV/AIDS je tuberkulóza.

Za třetinu úmrtí HIV pozitivních lidí může tuberkulóza. Nicméně v roce 2019 mělo přístup k lékařské péči pouze 44 % lidí žijících s HIV a tuberkulózou.

Symptomy HIV/AIDS

Zatímco u některých lidí se během prvních dvou až šesti týdnů od nákazy mohou rozvinout symptomy podobné chřipce, jiní nemusí příznaky vykazovat po mnoho let, zatímco se virus pomalu množí. Poté, co tyto prvotní příznaky připomínající chřipku odezní, neprojeví se virus HIV mnoho let žádnými dalšími symptomy.

Diagnóza HIV/AIDS

Pětina HIV pozitivních lidí neví o své nákaze. V západní a střední Africe to je dokonce jedna třetina.  A to i navzdory dostupnosti relativně levných a rychlých testů na HIV.

Pro řadu lidí je nepřekonatelnou bariérou tradiční způsob testování, které se provádí odebráním krve. Některým lidem nejsou příjemné jehly, bojí se bolesti při píchnutí nebo se obávají přenosu infekce při manipulaci s krví. Jiní si zas nemohou dovolit trávit hodiny čekáním na testy na klinikách, protože by zameškali práci a přišli tak o příjem, který je pro ně i pro jejich rodiny zásadní.

V některých našich projektech proto využíváme rychlé orální testy na HIV, díky kterým mohou lidé zjistit svou diagnózu sami doma, výtěrem ústní dutiny s pomocí speciální tyčinky. Ta do několika desítek minut na indikátoru zobrazí, zda je pacient HIV pozitivní nebo negativní.Testování pomocí rychlého orálního testu na HIV.

Léčba HIV/AIDS

HIV/AIDS není možné zcela vyléčit, přestože je nyní léčba mnohem účinnější než v minulosti.  Kombinace léků známých pod názvem antiretrovirotika (ARV) pomáhá bojovat s virem a umožňuje lidem žít delší a zdravější život aniž by jejich imunitní systém rychle slábl. U lidí, kteří dnes užívají každý den antiretrovirální léky, je jen velmi malé riziko rozvinutí AIDS. Optimálně nastavená a včas započatá antiretrovirální léčba také významně snižuje riziko přenosu viru. A to platí i o přenosu viru z matky na dítě, kde se podařilo pravděpodobnost snížit až na 2 %. HIV pozitivním rodičům se tak mohou narodit HIV negativní děti.

Problémy při léčbě HIV/AIDS

Většina lidí žijících s HIV může užívat léky první linie, které stojí zhruba 1 500 Kč pro jednu osobu na rok. V některých případech se bohužel virus stane odolným vůči těmto lékům a pacienti pak musí přejít na léky druhé linie, které jsou čtyřikrát dražší. Pacienti, kteří musí užívat léky třetí linie pak mohou zaplatit za své medikamenty přes 50 tisíc Kč ročně.

Za vysoké ceny léků jsou zodpovědné především farmaceutické korporace, které svými monopoly znemožňují vstup levnějších variant léků na trh. Pacienti musí být při léčbě pravidelně monitorováni, aby se odhalila případná odolnost vůči léků dané linie a změnila se medikace, což představuje další komplikaci.  

Co dělají Lékaři bez hranic

HIV/AIDS programy Lékařů bez hranic nabízí testování na HIV včetně poradenství před i po testu, léčbu a prevenci oportunních infekcí, prevenci přenosu z matky na dítě a zajištění antiretrovirální terapie pacientům v pozdních stádiích nemoci. Naše programy také obecně zahrnují podporu aktivit zaměřených na prevenci, vzdělávání a zvyšování povědomí, a pomáhají tak lidem pochopit, jak předejít šíření viru. V roce 2022 jsme pečovali o 31 900 pacientů užívajících léčbu antiretrovirálními léky první linie.