14 Čvn 19 18 Čvn 19

Jihoafrická republika dosáhla neuvěřitelného úspěchu v boji proti HIV. Cíl 90-90-90 se podařilo splnit o rok dříve

V oblasti Eshowe na východě Jihoafrické republiky nyní zná 90 % lidí nakažených HIV svou diagnózu, 94 % z nich prošlo antiretrovirální léčbou a u 95 % se podařilo snížit množství viru na nedetekovatelnou úroveň. Ukazují to výsledky průzkumu v oblasti, kde Lékaři bez hranic vedli komunitní projekt zaměřený na HIV a tuberkulózu. Podařilo se tak o rok dříve překročit celosvětový cíl 90-90-90, který vytyčila Organizace spojených národů (OSN). Výsledky průzkumu potvrzují, že díky práci s komunitami je možné pomoci i HIV pozitivním lidem, kteří nemají přístup k běžné zdravotní péči. A to je v boji proti epidemii HIV / AIDS klíčové.

Tento průzkum společně s dalšími přesvědčivě dokazuje, že cíle 90-90-90 je možné dosáhnout. Celá JAR zatím dospěla k 85-71-86.[1] Data z průzkumu také naznačují, že v určitých oblastech klesá počet nově nakažených.

„Ukázali jsme, že cíle 90-90-90 je možné dosáhnout i v regionu, kde je míra nakažení jedna z nejvyšších v celé zemi, s HIV tu žije každý čtvrtý člověk. Stojí za tím společné úsilí všech místních. Každý se zapojil do návrhu a realizace projektu od jeho začátku: občanská společnost, pacienti, zdravotní pracovníci i tradiční léčitelé a starší komunity,“ říká lékařka Liesbet Ohler, poradkyně pro zdravotní péči. „Důležité bylo, že léčbu absolvovalo 94 % lidí s pozitivní diagnózou na HIV, včetně těch, kteří se obvykle nenechávají testovat ani léčit, což jsou například muži.“

Průzkum uskutečnilo naše epidemiologické centrum Epicentre v roce 2018 mezi 3 286 lidmi od 15 do 59 let. Navazuje na průzkum z té samé oblasti z roku 2013 ještě před začátkem projektu. Během pěti let vzrostl počet lidí testovaných na HIV o 14 % a těch, kteří se začali léčit, o 24 %. Výrazný nárůst jsme zaznamenali mezi muži: svůj status nyní zná 83 % oproti původním 63 % a léčbu podstupuje 87 % oproti původním 68 %.

Varujeme však před předčasným nadšením. Boj s HIV / AIDS neskončil, především určité věkové skupiny obyvatel trápí řada problémů. „I když výskyt HIV u žen mezi 15 až 29 lety klesl z 2,9 % na 1,2 %, pořád se jedná o vysoké číslo a poukazuje na rizika, kterým čelí dospívající dívky a mladé ženy,“ říká lékařka Laura Trivino, koordinátorka zdravotní péče Lékařů bez hranic pro JAR. „Nadále je obtížné dostat pomoc k mužům, kteří oproti ostatním skupinám pacientů dosahují horších výsledků v léčbě. Více než polovina mladých mužů mezi 15 až 29 lety nakažených HIV se stále neléčí. Doufáme, že výsledky průzkumu přispějí k tomu, že se všichni společně zaměříme na pomoc těm nejvíce zranitelným vůči HIV.“

„Jak se Eshowe podařilo docílit 90-94-95? Myslím, že je to silou spolupráce. Po celou dobu projektu nás silně podporovali tradiční představitelé komunit a místní odbory zdravotnictví i školství s námi úzce spolupracovaly,“ říká Musa Ndlovu, zástupce koordinátora projektu v Eshowe. „Na začátku projektu bylo pro lidi téměř nemožné si jen představit, že se o HIV mluví. Dnes lidé zastavují auta Lékařů bez hranic a chtějí testy na HIV. Neudělali jsme to pro místní, dokázali jsme to s nimi.“

 

[1] HSRC, 2018
 

{{{ labels.morehistories }}}