© Todd Brown
02 Led 18 09 Říj 19

Hepatitida C

Odhaduje se, že celosvětově trpí hepatitidou typu C přibližně 70 milionů lidí. Každoročně přitom nově onemocní přibližně 1,75 milionu lidí*. Přestože existuje efektivní léčba, pro většinu nakažených není dostupná. Hepatitida typu C se vyskytuje po celém světě, nejvíce postiženými oblastmi jsou však Afrika a střední a východní Asie. Většina nakažených žije v rozvíjejících se zemích, kde jsou možnosti diagnózy a léčby velmi omezené.

V roce 2018 léčili Lékaři bez hranic na tuto nemoc celkem 14 400 pacientů.

Symptomy hepatitidy C

Žloutenku typu C způsobuje vir hepatitidy C (HCV), který napadá jaterní buňky nakaženého. Virus může zapříčinit jak akutní, tak chronickou infekci. Průběh nemoci může být mírný a trvat pouze několik týdnů, může se však také vyvinout v závažné celoživotní onemocnění. Akutní infekce se projevuje horečkou, únavou, sníženou chutí k jídlu, nevolností, zvracením, bolestí břicha, tmavou močí, bolestí kloubů a zažloutnutím kůže. Zhruba u 80 % nakažených se však bezprostředně po infekci neprojevují žádné symptomy. Bez jakýchkoliv projevů nemoci lidé často žijí řadu let.

Přenos hepatitidy C

Virus hepatitidy C se přenáší krví. Mezi nejčastější příčiny přenosu patří užívání infikovaných injekčních stříkaček, opakované používání zdravotnického materiálu a jeho nevhodná sterilizace, transfúze nedostatečně vyšetřené krve a krevních produktů.

Hepatitida typu C často napadá lidi žijící s HIV/AIDS, protože jejich imunitní systém je oslaben a protože viry HCV a HIV se přenášejí stejným způsobem. Odhaduje se, že více jak dva miliony lidí s HIV jsou zároveň infikovány hepatitidou typu C.

Pacient s lékem proti hepatitidě C v klinice Lékařů bez hranic v Kambodži.

Diagnóza hepatitidy C

Vzhledem k tomu, že infekce je obvykle asymptomatická, je během akutní fáze onemocnění diagnostikováno jen malé procento lidí. Většina nakažených je diagnostikována až v okamžiku, kdy se projeví příznaky poškození jater – často desetiletí po infekci. Ke zjištění hepatitidy C se používají serologické testy.

Léčba hepatitidy C

Léčba hepatitidy se rychle proměňuje. V posledních letech byly vyvinuty léky proti hepatitidě C, díky kterým může být nemoc vyléčena během 12 týdnů. Mají méně vedlejších účinků, jsou výrazně bezpečnější a efektivnější než starší léčebné postupy. Díky novému léčebnému postupu stačí, aby si pacient vzal jeden lék denně. Nemusí tak podstupovat bolestivé injekce s řadou vedlejších účinků. Lékaři bez hranic začali tímto způsobem léčit pacienty v devíti zemích (jako je například Ukrajina, Kambodža či Pákistán).

Nové léky jsou však v mnoha zemích nedostupné nebo je jejich cena příliš vysoká. Lékaři bez hranic se proto například připojili k patentové námitce vůči monopolu na klíčový lék na hepatitidu C. Patenty a licenční omezení by neměly bránit v poskytování život zachraňující léčby.

Protože proti hepatitidě C neexistuje vakcína, nejúčinnější prevencí je nevystavovat se viru HCV. 

 

* Údaje vychází ze zprávy WHO - Global Hepatitis Report, 2017. Data pochází podle zprávy z roku 2015.