© Susanne Doettling/MSF
13 Zář 21 13 Zář 21

Etiopie: Lékaři bez hranic musí pozastavit většinu svých aktivit. Lidé v zemi ale pomoc nutně potřebují

Praha / Addis Abeba, 13. září 2021 

  • Lékaři bez hranic na tři měsíce přerušují drtivou většinu svých projektů v Etiopii.  
  • Týmy organizace odcházejí z oblastí Amharska, Gambela a ze Somálského regionálního státu v Etiopii. Opouštějí rovněž západní a severozápadní část Tigraje.  
  • Důvodem je příkaz etiopských úřadů. Jejich rozhodnutí však přišlo v době, kdy jsou humanitární potřeby v zemi obrovské. Jedná se o další nástroj k pošpinění jména humanitárních aktérů.  

Lékaři bez hranic obdrželi výzvu k pozastavení projektů ze strany Etiopské agentury pro organizace občanské společnosti (Ethiopian Agency for Civil Society Organizations). Zatímco je tento úřad prošetřuje, podnikli všechny požadované kroky, aby této žádosti vyhověli. Většina lékařských a humanitárních projektů se přerušuje na dobu tří měsíců. Lékaři bez hranic začali v rychlosti ze svých klinik propouštět pacienty, kteří tak mají ještě omezenější přístup  
k lékařské péči. Dopad to má i na spolupracovníky organizace – zhruba tisíc etiopských zaměstnanců je nyní doma a téměř všechen mezinárodní personál zemi opustil.  

Organizace nyní odchází z regionů, kde v první polovině roku 2021 poskytovala zásadní lékařskou péči. Její týmy vykonaly 212 000 ambulantních ošetření pro muže, ženy i děti, asistovaly u 1 500 porodů, přijaly 3 900 lidí do specializované péče a zařídily psychologické konzultace pro 3 300 pacientů.  

Cílem je pošpinit jméno humanitárních organizací 

Týmy Lékařů bez hranic již před těmito událostmi čelily překážkám, a to především během svého působení v Tigraji. Jednalo se o drobné administrativní obstrukce, ale i přímé útoky na zaměstnance a majetek. Kvůli takovým událostem už jednou museli v tomto regionu své aktivity omezit. Bylo tehdy nesmírně obtížné dostat do země jakýkoli zdravotnický materiál nebo hotovost. 

Nynější rozkaz ze strany etiopských úřadů tak představuje jen další nástroj k pošpinění jména humanitárních aktérů. Takové kroky vedou k nedůvěře vůči neziskovým organizacím. 

Obrovské humanitární potřeby 

Přerušení aktivit Lékařů bez hranic nastává v době, kdy jsou humanitární potřeby v zemi obrovské. Miliony lidí nemají přístřeší, vodu, jídlo ani přístup k lékařské péči. 

Především v západní a severozápadní části Tigraje je situace extrémně nejistá. A to pro místní populaci i zdravotnické týmy poskytující život zachraňující péči. Znepokojující je také stav, ve kterém se nacházejí jihosúdánští uprchlíci v regionu Gambela a lidé v Amharsku. Ti byli svědky násilí a trpí opomíjenými tropickými nemocemi, jako je kala azar nebo hadí uštknutí. V neposlední řadě má velmi omezený přístup ke zdravotní péči i populace v Somálském regionálním státě Etiopie.  

Zanedlouho to také budou tři měsíce od brutální vraždy spolupracovníků Lékařů bez hranic – Yohannese, Maríi a Tedrose. Za neobjasněných okolností přišli o život 24. června 2021. K činu se zatím nikdo nepřihlásil. V návaznosti na tuto událost Lékaři bez hranic kvůli bezpečnosti opustili projekty v centrální a východní části Tigraje – ve městech Abiy Addi, Adigrat a Aksúm. Jednání s relevantními aktéry ohledně probíhajícího vyšetřování této vraždy stále pokračují.  

Lékaři bez hranic nyní zůstávají jen na čtyřech místech: v hlavním městě Addis Abeba, Guji (Oromie), ve Státě jižních národů, národností a lidu a v jihovýchodní části Tigraje.  

Veškerá práce Lékařů bez hranic se řídí následujícími principy: nezávislost, neutralita  
a nestrannost. Navzdory výzvám, které organizaci znemožňují poskytovat zdravotnickou  
a humanitární pomoc, zůstávají Lékaři bez hranic Etiopanům oddaní. Cílem je pokračovat v dialogu s příslušnými orgány, a obnovit tak možnost v zemi dále působit. A to co nejdříve to bude možné. 

Lékaři bez hranic v Etiopii působí již 37 let. Poskytli asistenci milionům lidí zasažených ozbrojenými konflikty, epidemiemi či přírodními katastrofami. Ve spolupráci s etiopskými úřady se projekty organizace zaměřovaly na pomoc těm, kteří měli omezený přístup k lékařské péči, a to na úrovni regionální i celostátní.  

{{{ labels.morehistories }}}