© Daro Sulakauri
14 Čvn 17 22 Bře 22

Dohody o spolupráci s nemocnicemi

Pro zjednodušení výjezdů lékařů a ostatního zdravotnického personálu, mají Lékaři bez hranic uzavřené dohody se zdravotnickými zařízeními a institucemi, především s nemocnicemi. Tyto dohody našim spolupracovníkům usnadňují vzít si po dobu mise volno.

Doposud byly uzavřeny dohody o spolupráci s následujícími nemocnicemi a další se připravují.

V České republice jsou to:

 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Bulovka
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní Thomayerova nemocnice
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 • Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
 • Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
 • Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
 • Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
 • Nemocnice Jihlava, p.o.
 • Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
 • Nemocnice Pelhřimov, p.o.
 • Nemocnice Písek, a. s. 
 • Nemocnice Prachatice, a. s.
 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 • Nemocnice Strakonice, a. s.
 • Nemocnice Tábor, a. s.
 • Nemocnice Třebíč, p.o.
 • NH Hospital a. s. - Nemocnice Hořovice
 • Ústav pro péči o matku a dítě
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ve Slovenské republice:

 • Národný ústav detských chorôb (NÚDCH)
 • Univerzitná nemocnica Martin

Dohody o spolupráci usnadňují zaměstnancům těchto nemocnic za určitých podmínek účast na výběrovém řízení (tzv. Assessment centru), na přípravném předodjezdovém zaškolení (PPD) a nakonec na samotné misi. Základní podmínkou je schválení žádosti podávané Lékaři bez hranic nadřízeným zaměstnance a vedoucím personálního odboru nemocnice.

Volno k účasti na misi v délce do tří měsíců v jednom kalendářním roce se nemocnice zavazují poskytnout neprodleně po obdržení žádosti od Lékařů bez hranic. V případě mise přesahující 3 měsíce je volno zaměstnancům poskytnuto do jednoho měsíce.

Nemocnice se zavazují poskytnout pro účast na výběrovém řízení a na samotné misi neplacené pracovní volno, s výjimkou Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Bulovce, které se zavázaly poskytnout pro mise nepřesahující 3 měsíce pracovní volno s náhradou mzdy.

Pro podrobnější informace o uzavřených dohodách můžete kontaktovat příslušné nemocnice nebo Lékaře bez hranic.