© Kevin McElvaney/MSF
14 Čvn 17 26 Bře 18

Darujte

Váš dar je důležitý: více než 90 procent našich finančních prostředků pochází od lidí, jako jste vy. Vaše velkorysost nám umožňuje jednat rychle a nezávisle a pomáhat tam, kde je nejvíce potřeba:

  • Přírodní katastrofy - pomáháme lidem postiženým přírodními katastrofami, jako byl například tajfun Haiyan, který zpustošil Filipíny v listopadu 2013 či zemětřesení na Haiti v lednu 2010.
  • Válečné konflikty - lidem uprostřed válečných konfliktů, například během současné občanské války v Sýrii, poskytujeme všeobecnou zdravotní péči, včetně válečné chirurgie.
  • Zdravotnické a humanitární krize - pomáháme v oblastech postižených epidemiemi či nedostupností základních zdravotnických služeb, poskytujeme pomoc lidem v nouzi či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Jiné možnosti jak darovat

Pokud nechcete využít formulář pro online převod, ale chcete sami převést peníze na účet, můžete poslat dar přímo na sbírkové konto 111 333 / 2700

Chcete raději darovat jiným způsobem? Můžete se inspirovat zde.

Chcete upravit své kontaktní údaje? Kontaktujte nás zde.

Můžete také darovat pobočce Lékařů bez hranic v jiné zemi. Seznam kanceláří naleznete zde.