© Frederic NOY/COSMOS
14 Zář 17 14 Čvn 23

Další organizace pracující v zahraničí

Pokud zatím nesplňujete podmínky pro práci s Lékaři bez hranic nebo vaše profese neodpovídá požadavkům, zde uvádíme seznam dalších organizací, jež nabízejí účast na zahraničních humanitárních misí.

Zdravotničtí pracovníci:

Další profese (učitelé apod.):

Veterináři:

Oftalmologové:

Zubní lékaři:

Piloti:

Fyzioterapeuti:

Životní prostředí:

Lidská práva:

Pozn. Lékaři bez hranic s uvedenými organizacemi přímo nespolupracují, a neručí tak za kvalitu nabízených služeb a organizace jejich zahraničních misí.