27 Bře 17 15 Zář 17

Lékaři bez hranic se připojují k patentové námitce vůči monopolu na klíčový lék na hepatitidu C

Mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Médecins Sans Frontières / Lékaři bez hranic dnes u Evropského patentového úřadu podala oficiální námitku vůči patentu na lék sofosbuvir určený na léčbu hepatitidy C. Organizace tímto usiluje o snížení ceny a zpřístupnění léčby hepatitidy C. Lékaři bez hranic se připojili k organizaci Médecins du Monde (MdM) a dalším občanským sdružením ze 17 zemí, které se snaží odstranit překážky bránící dostupnosti léčby milionům lidí, a proto společně zpochybňují patent na lék sofosbuvir farmaceutické korporace Gilead.

„Na světě nyní žije přibližně 80 milionů lidí nemocných hepatitidou C; léčba by měla být dostupná každému, kdo ji potřebuje bez ohledu na to, kde žije - včetně Evropy“, prohlásil lékař Isaac Chiwanha, poradce pro zdravotní péči Lékařů bez hranic v otázce hepatitidy C. „Cena sofosbuviru brání v léčbě milionů lidí, kteří ji potřebují. Lék je dostupný na příděl nebo prostě nedostupný. To platí pro země, kde působí Lékaři bez hranic, jako např. Rusko, a také pro mnoho dalších zemí se středními příjmy včetně Thajska a Brazílie. Lék nepřináší žádný užitek, pokud si ho lidé, kteří ho potřebují, nemohou dovolit.“

Sofosbuvir tvoří hlavní část kombinované léčby hepatitidy C - je to jeden z léků (orálně podávaných přímo působících virostatik), který přišel na trh v posledních 4 letech a způsobil raketové zvýšení cen.  Firma Gilead si za dvanáctitýdenní léčbu v Evropě účtuje 59 000 amerických dolarů, v USA byla cena původně nastavena na 84 000 dolarů, tedy ohromujících 1 000 dolarů za jednu pilulku. Mezitím studie prokázaly, že výrobní náklady jedné pilulky jsou nižší než 1 dolar.

„Patentové monopoly společnosti Gilead na sofosbuvir blokují přístup k dostupné léčbě hepatitidy C včetně generické verze léků v mnoha zemích, i v těch evropských“, řekla Aliénor Devalière, poradkyně Access kampaně Lékařů bez hranic za dostupnost léků pro otázky týkající se politiky Evropské unie. „Tento patent může být - a měl by být zpochybněn; výzkum za sofosbuvirem není nový,“ dodala.

Dostupnost léků se stala globální výzvou. Země, ve kterých si Gilead udržuje monopolní kontrolu nad sofosbuvirem, nemohou dovážet nebo vyrábět generické verze léků. Pro mnohé lidi ze zemí se středním příjmem jsou léky stále nedostupné kvůli restriktivní licenční dohodě firmy Gilead. Námitky vůči patentům nebo patentové opozice mohou přispět k odstranění nebo zkrácení délky patentů a umožnit konkurenci generických léků, což povede k dramatickému poklesu ceny. Klíčové patenty na sofosbuvir již byly zrušeny v Číně a na Ukrajině a na projednání čekají v dalších zemích zahrnujících Argentinu, Indii, Rusko a Thajsko.

„Úspěšné patentové opozice již v minulosti umožnily přístup k lékům, které zachraňují životy. A nyní je využíváme jako legální prostředek ke zlepšení přístupu k léčbě hepatitidy C“, řekl Yuanquiong Hu, právní poradce Access kampaně Lékařů bez hranic. „Lékaři bez hranic podali nebo podporovali námitky vůči patentům v mnoha zemích. Lidé na celém světě a také v projektech, kde organizace pracuje, potřebují přístup k život zachraňujícím lékům.“ Pokud bude patentová námitka úspěšná, urychlí se dostupnost generické verze sofosbuviru v Evropě. To může povzbudit také ostatní země k tomu, aby zajistily přístup k dostupným generickým verzím sofosbuviru okamžitým vyjednáním lepších cen s firmou Gilead a/nebo podniknutím dalších kroků včetně vydání nucených licencí na dovoz nebo výrobu dostupných generik.

{{{ labels.morehistories }}}