14 Říj 15 15 Zář 17

Afghánistán: Spolupracovníci Lékařů bez hranic zabiti při vzdušném bombardování nemocnice v Kundúzu

Ve 2:10 v sobotu 3. října bylo během vzdušného bombardování několikrát zasaženo a těžce poškozeno traumacentrum Lékařů bez hranic v Kundúzu. Až dosud byly potvrzeno 12 obětí z řad spolupracovníků Lékařů bez hranic a 10 pacientů, včetně tří dětí. Lékařský tým na místě nepřetržitě pracuje, aby se postaral o zraněné pacienty a personál nemocnice.5. 10. 2015

Americká vláda přiznala, že stojí za útokem na nemocnici

„Americká vláda dnes přiznala, že stojí za leteckým útokem, který zasáhl nemocnici Lékařů bez hranic v Kundúzu a během nějž zahynulo 22 našich spolupracovníků a pacientů. Popis útoku se stále mění: od vedlejších škod přes tragický incident po pokus přehodit zodpovědnost na afghánskou vládu. Skutečnost je taková, že to byli Američané, kdo bomby shodil. To Američané zasáhli nemocnici plnou zraněných pacientů a personálu Lékařů bez hranic. Americká armdáda je zodpovědná za cíle, které zasáhne, i když je to v rámci koalice. Tak strašný útok nelze nijak ospravedlnit. Vzhledem ke stálým rozporům ve výpovědích Ameriky i Afghánistánu je nutnost plně transparentního nezávislého vyšetřování ještě zásadnější.“

- Christopher Strokes, generální ředitel Lékařů bez hranic -


4. 10. 2015

Prohlášení afghánské vlády v podstatě znamená přiznání válečného zločinu

„Lékaři bez hranic jsou znechuceni vyjádřeními, kterými někteří představitelé afghánské vlády omlouvají útok na nemocnici v Kundúzu. Z těchto vyjádření vyplývá, že spolupracující armády Afghánistánu a Spojených států se rozhodly srovnat se zemí nemocnici v plném provozu, ve které bylo více než 180 zaměstnanců a pacientů, protože se v ní údajně měli nacházet příslušníci Talibanu. Takové prohlášení v podstatě znamená přiznání válečného zločinu. Navíc je v zásadním rozporu s prvními pokusy vlády Spojených států bagatelizovat útok jako ‚vedlejší škody‘. Neexistuje žádné ospravedlnění pro odporný útok na nemocnici, který přinesl smrt pracovníkům Lékařů bez hranic, kteří byli uprostřed práce, a pacientům ležícím na lůžkách. Lékaři bez hranic opakují svůj požadavek na zcela transparentní a nezávislé mezinárodní vyšetřování."

- Christopher Strokes, generální ředitel Lékařů bez hranic -


4. 10. 2015

Před náletem se uvnitř nemocnice nebojovalo, v areálu byli jen lékaři, pacienti a ošetřovatelé

"Vzhledem k vážnému podezření, že byl spáchán válečný zločin, žádají Lékaři bez hranic, aby bylo úplné a transparentní vyšetřování události vedeno nezávislým mezinárodním orgánem. Spoléhat pouze na vyšetřování vedené jednou ze stran konfliktu by bylo zcela nedostatečné. Ani jediný člen našeho týmu nehlásil boje uvnitř nemocnice Lékařů bez hranic před začátkem amerického náletu v sobotu ráno. Nemocnice byla plná spolupracovníků Lékařů bez hranic, pacientů a jejich ošetřovatelů. Při útoku bylo zabito 12 spolupracovníků Lékařů bez hranic a 10 pacientů, mezi nimi 3 děti. Znovu zdůrazňujeme, že hlavní budova nemocnice, kde zdravotnický personál pečoval o pacienty, byla při každém leteckém náletu opakovaně a velmi přesně zasažena, zatímco zbytek nemocnice zůstal nepoškozen. Odsuzujeme tento útok, který představuje vážné porušení mezinárodního humanitárního práva."

- Christopher Stokes, generální ředitel Lékařů bez hranic -


3. 10. 2015

Lékaři bez hranic informovali všechny válčící strany o přesné GPS lokaci nemocnice

Lékaři bez hranic silně odsuzují hrůzné bombardování nemocnice v Kundúzu, která byla plná personálu a pacientů.

Organizace ujišťuje, že všechny válčící strany, včetně Kábulu i Washingtonu, byly jasně informovány o přesném umístění (GPS koordinátech) zařízení Lékařů bez hranic - nemocnice, budovy personálu, kanceláře a vzdálené stabilizační jednotky v Chardaru (na severozápad od Kundúzu).

Tak jako ve všech válečných kontextech, Lékaři bez hranic během několika posledních měsíců opakovaně komunikovali o přesné poloze svých zařízení se všemi stranami, naposledy se tak stalo 29. září. Bombardování pokračovalo ještě více než 30 minut od chvíle, kdy byli zástupci americké a afghánské armády v Kábulu a Washingtonu poprvé upozorněni na to, co se děje.

Lékaři bez hranic naléhavě žádají vysvětlení, co přesně se stalo a jak mohlo dojít k podobné tragédii.


3. 10. 2015

Doplnění počtu obětí bombardování nemocnice

S velkou lítostí potvrzujeme, že bombardování nemocnice Lékařů bez hranic v Kundúzu si dosud vyžádalo devět obětí z řad pracovníků Lékařů bez hranic. Podle posledních zpráv bylo 37 lidí během bombardování vážně raněno, z toho 19 jsou pracovníci Lékařů bez hranic.

Několik nejvážněji raněných bylo převezeno na stabilizaci do nemocnice v Puli Khumri, dvě hodiny cesty od místa neštěstí. Mnoho pacientů a pracovníků se však dál pohřešuje. Počty obětí a raněných stále rostou v návaznosti na to, jak postupně získáváme jasnější obraz o následcích tragického bombardování.


3.10.2015

„Jsme hluboce šokováni tímto útokem, zabitím našich zaměstnanců a pacientů a těžkými škodami, které bombardování způsobilo na rozsahu poskytované zdravotní péče v celém Kundúzu,“ uvedl Bart Janssens, operační ředitel Lékařů bez hranic. „Dosud neznáme přesný počet obětí. Náš lékařský tým poskytuje první pomoc a ošetřuje zraněné pacienty a personál nemocnice a sčítá zabité. Vyzýváme všechny válčící strany, aby respektovaly bezpečí zdravotnických zařízení a personálu.“

Od pondělí, kdy v Kundúzu propukly boje, ošetřili Lékaři bez hranic 394 raněných. V době bombardování bylo v nemocnici 105 pacientů a jejich ošetřovatelů a více než 80 mezinárodních a místních spolupracovníků Lékařů bez hranic.

Nemocnice Lékařů bez hranic je jediné zařízení svého druhu v celém severovýchodním Afghánistánu, které poskytuje bezplatnou život zachraňující úrazovou péči. Zdravotníci Lékařů bez hranic ošetřují všechny pacienty podle jejich zdravotních potřeb bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení a etnickou či politickou příslušnost.

Lékaři bez hranic začali pracovat v Afghánistánu v roce 1980. V Kundúzu, stejně jako ve zbytku Afghánistánu, působí vedle sebe místní i mezinárodní spolupracovníci, kteří poskytují co nejkvalitnější léčbu a ošetření. Lékaři bez hranic podporují Ministerstvo veřejného zdraví v nemocnici Ahmed Šáh Baba na východě Kábulu, v porodnici Dasht-e-Barchi v západním Kábulu a v nemocnici Búst v Laškar Gáhu v provincii Hílmand. V Chóstu na východě země provozují Lékaři bez hranic vlastní porodnici. Lékaři bez hranic se pro své operace v Afghánistánu spoléhají výhradně na soukromé příspěvky a nepřijímají pro ně finance od žádné vlády.

{{{ labels.morehistories }}}