© Ilustrační foto. James Oatway
11 Lis 20 12 Lis 20

Vývoj vakcíny proti COVID-19: Farmaceutické společnosti by měly být transparentní v tom, jak nakládají s veřejnými penězi

Mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace Lékaři bez hranic vybízí k větší transparentnosti poté, co vyšly najevo znepokojivé podmínky dohody mezi společností AstraZeneca a státním brazilským výzkumným institutem Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)​​.

Vlády by měly od farmaceutických firem pracujících na vývoji vakcíny proti onemocnění COVID-19 požadovat zveřejnění jednotlivých licenčních smluv, dat z klinických testů i nákladů na ně. Vývoj je z velké části – někdy dokonce úplně – financován z veřejných zdrojů. Investovaly se do něj už miliardy dolarů daňových poplatníků. Bez větší transparentnosti u nových vakcín nelze prověřovat jejich bezpečnost a efektivnost.

Institut Fiocruz udělal významný krok, když zveřejnil licenční smlouvu s firmou AstraZeneca na výrobu nejméně 100 milionů dávek vakcíny (AZD1222). Byť šlo o upravenou verzi smlouvy, jedná se o příklad, kterým se mohou další vlády inspirovat. I ony by měly požadovat větší transparentnost. Z předchozí dohody vyplývá, že závazek vůči veřejnosti firmy AstraZeneca na vakcíně neprofitovat má své limity. Firma si sama stanovila termín konce pandemie na červenec 2021. To znamená, že by AstraZeneca po tomto datu mohla prodávat vládám a dalším kupujícím za vysoké ceny vakcínu, kterou zcela financovali daňoví poplatníci.

Původní exkluzivní licence mezi firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou stále nebyla zveřejněna. Přitom právě ona z velké části určuje podobu smluvních podmínek s dalšími výrobci vakcín po celém světě. Lidé, kteří tuto smlouvu znají, zpochybnili závazek AstraZenecy na vakcíně nevydělávat. Rovněž uvádějí, že firma by ji mohla prodávat až o 20 % dráž, než stála její výroba. Kromě dohody s Fiocruz ještě nebyly zveřejněny ani žádné další podlicence s jinými výrobci v Jihoafrické republice, Indii či jiných zemích. Bez zájmu veřejnosti o tyto podmínky nebude možné zajistit očkování, které může zachránit životy všem, a to bez rozdílu.

„Dokud se nedozvíme, co je v těchto smlouvách, farmaceutický průmysl bude rozhodovat o tom, kdo se kdy a za kolik peněz dostane k vakcíně,“ říká Kate Elder, seniorní poradkyně v oblasti očkování Kampaně za dostupnost léků, kterou založili Lékaři bez hranic. „Pokud vlády nebudou důrazně vyžadovat po firmách větší transparentnost, rovný přístup k vakcínám proti COVID-19 je v ohrožení. Veřejnost má právo vědět, co je v těchto dohodách. Během pandemie není prostor na tajnosti, v sázce je příliš mnoho.“

Řada dalších licenčních dohod se společnostmi, které pracují na vývoji vakcíny proti onemocnění COVID-19, zůstává navzdory bezprecedentnímu financování z veřejných zdrojů také v utajení.

Na výzkum a vývoj, klinické testy a výrobu vakcíny proti COVID-19 šlo více než 12 miliard amerických dolarů. Ty se rozdělily mezi hlavních šest kandidátů: AstraZeneca/Oxfordská univerzita (přes 1,7 miliardy), Johnson&Johnson/BiologicalE (1,5 milardy), Pfizer/BioNTech (2,5 miliardy), GlaxoSmithKline/Sanofi Pasteur (2,1 miliardy), Novavax/Serum Institute of India (téměř 2 miliardy) a Moderna/Lonza (2,48 miliardy).

AstraZeneca dokonce několikrát prohlásila, že vývoj vakcíny firmu nebude nic stát, protože „očekává, že náklady na pokrok ve vývoji vakcíny vykompenzuje financování od vlád a mezinárodních organizací“.

Lékaři bez hranic také urgovali společnosti, které vakcíny proti COVID-19 vyvíjí, aby zveřejnily data z klinických testů a náklady na ně. Bez těchto informací nemohou lidé, poskytovatelé lékařské péče či vlády požadovat dostupné ceny a prověřovat zásadní informace o bezpečnosti a efektivnosti. Veřejnost si zaslouží transparentní přehled nákladů a dat vzhledem k tomu, že výzkum, vývoj a výroba byly z velké části – v případě firem AstraZeneca a Moderna dokonce úplně – kompenzovány veřejnými prostředky.

„Vládní představitelé nás opakovaně ujišťovali, že jakákoliv vakcína proti COVID-19 bude globálním veřejným statkem a objevovala se tvrzení, že farmaceutický průmysl je na tom nejlépe, kdy byl. Ve skutečnosti je ale jasné, že prohlášením farmaceutických společností o tom, že budou jednat v zájmu veřejného zdraví, nejde věřit. A to i když nyní zažíváme bezprecedentní situaci,“ říká Roz Source, poradkyně Kampaně za dostupnost léků.

Vlády musí v tomto kritickém momentu, kdy jde o zdraví miliard lidí, najít odvahu a po farmaceutických společnostech neodkladně požadovat zveřejnění všech informací týkajících se vakcíny proti COVID-19. A převzít tak zodpovědnost za miliardy peněz z kapes daňových poplatníků.

{{{ labels.morehistories }}}