© Ricardo Garcia Vilanova
31 Srp 20 02 Zář 20

Dopady COVID-19 na severovýchodní Sýrii

Počet pacientů s COVID-19 v severovýchodní Sýrii roste. Pandemie těžce dopadá na zdravotnictví v oblasti, kde okolo 700 000 lidí muselo opustit své domovy. Koordinátor krizové pomoci Lékařů bez hranic v Sýrii, Will Turner, popisuje situaci v regionu.

Co se právě teď děje na severovýchodě Sýrie?

Vypuknutí pandemie zasáhlo celý region. Více než 700 000 lidí muselo opustit své domovy napříč severovýchodní Sýrií, většina z nich téměř úplně závisí na humanitární pomoci.

Zdržují se jak v provinciích Rakka, Hassakeh a Deir Ez-zor, tak v okolí města Kobani/Ayn Al-Arab na východě provincie Aleppo. Mnoho z nich žije v přelidněných místech, mezi která patří oficiální i neoficiální tábory a provizorní osady ve školách a na tržištích. Další desítky tisíc lidí žijí v domovech místních obyvatel.

Stejně jako většinu Sýrie i tuto oblast zpustošilo více než devět let konfliktu. Poslední boje proběhly v říjnu 2019, kdy na severu proběhla Tureckem podporovaná vojenská operace. Vedly k tomu, že lidé znovu museli prchat ze svých domovů, a ještě více narušily křehkou infrastrukturu regionu.

Navíc přestala proudit tolik potřebná humanitární pomoci. Lékaři bez hranic museli omezit svou činnost na několik měsíců. Spousta zdravotnických zařízení dnes už nefunguje a ta, která stále mají otevřeno, nestačí pokrýt potřeby obyvatel.

Jak to vypadá s COVID-19?

Není pochyb o tom, že v severovýchodní Sýrii narůstají případy COVID-19. K 24. srpnu bylo 394 potvrzených případů – z nich téměř pětina mezi zdravotníky. Testování je omezené, ale z provedených testů je přibližně polovina pozitivní. To naznačuje, že nakažlivost je vysoká a že je zapotřebí testovat mnohem víc.

Z toho, co víme, se  aktuální ohniska nákazy nachází ve městěch Hassakeh a Qamishli. Obáváme se, že se brzy mohou přesunout do města Rakka. To je další hustě obydlená oblast, kam se uchýlilo velké množství lidí, kteří uprchli ze svých domovů, a která se stále zotavuje z válečné destrukce. Zdravotnické služby jsou vzácné a voda i hygienická zařízení špatně dostupná.

V regionu není k dispozici dostatek nemocničních lůžek pro izolaci nebo intenzivní péči. Jak se COVID-19 šíří, místní samospráva a rozličné humanitární organizace plánují vytvořit více lůžek na různých místech.

Ve spolupráci s Kurdským Červeným půlměsícem podporují Lékaři bez hranic jedinou nemocnici v severovýchodní Sýrii, která se specializuje na COVID-19, na okraji města Hassakeh, a která také disponuje jednotkou intenzivní péče.

V rámci pracovní skupiny humanitárních organizací zasahujících proti COVID-19, které předsedají místní zdravotnické úřady, jsme rovněž v celém regionu školili a pomohli zrekonstruovat izolační oddělení se 48 lůžky v veřejné nemocnici Hassakeh, největší všeobecné nemocnici v regionu.

Pokud můžete, podpořte lidi zasažené konflikty

darujte

Jaký dopad má COVID-19 na zdravotníky?

Obáváme se zejména vysoké míry nákazy mezi zdravotníky. Nejprve samozřejmě dopadá infekce na ně a jejich rodiny. Pak vidíme těžké dopady na už tak extrémně křehké zdravotnictví. Nejen, že nakažení nemohou pracovat, ale také další zaměstnanci, kteří s nimi byli v kontaktu, musí zůstat v karanténě. Výsledkem je, že zdravotnická zařízení, která už dříve omezila své služby, často musela úplně zavřít. Někde se zdravotníci bojí tak, že nejdou do práce.

Až donedávna většina zdravotníků pracovala v několika různých zařízeních naráz napříč severovýchodní Sýrií. Z těch zdravotníků, kteří měli pozitivní testy na COVID-19, většina dřív pracovala ve veřejném zdravotnictví a v humanitárních organizacích, včetně klinik v táborech jako Al-Hol. Míra šíření nákazy se začala zvyšovat, proto místní úřady zavedly nová opatření, která zakazují zaměstnancům pracovat ve více než jednom zdravotním středisku.

Jak je to v současné době s dodávkami vody?

V současnosti se zásobování vodou ocitlo v obrovské krizi. Zásobárna vody Al Halouk slouží odhadem 480 000 lidí v provincii Hassakeh, včetně Al-Hol a dalších uprchlických táborů. Loni v říjnu došlo k jejímu poškození, což přerušilo přívod vody do celého regionu. Ačkoli se už opravila, dodávky vody odpojovali a přerušovali po celý letošní rok. Velký nedostatek vody v posledních dvou týdnech vedl k protestům a nepokojům.

Momentálně se nemůžeme dostat do Al Halouk, proto podporujeme místní úřady a nedávno jsme vybudovali zásobárnu vody Al Himme severně od města Hassakeh. Darujeme laboratorní vybavení a chemikálie potřebné k úpravě vody, aby bylo možné ji bezpečně pít a distribuovat. Až bude plně funkční, odhaduje se, že Al Himme může dodávat až 30 % vody, kterou oblast potřebuje.

Obáváme se, že by mohly nastat závažné problémy v oblasti veřejného zdraví. Přístup k čisté vodě je zásadní v každé krizi. Její nedostatek by mohl způsobit katastrofu tváří v tvář COVID-19.

Je potřeba více humanitární pomoci?

Ano. Tato situace vyžaduje společné úsilí. Jako Lékaři bez hranic se snažíme lidem pomáhat, co nejvíce můžeme, a podporovat práci jiných organizací. Je ale zapotřebí mnohem více pozornosti a závazků. Oblasti, jako je Annex (oddělená část tábora Al-Hol pro „občany třetích zemí“ — pozn.), celý svět opustil. Bez ohledu na to, kam se zdá, že lidé patří, přístup k lékařské a humanitární pomoci jsou základní práva.

Kromě naší práce v Al-Hol a širšímu zásahu proti COVID-19 v severovýchodní Sýrii i nadále podporujeme bezplatnou zdravotní péči ve městě Rakka a očkování v Kobani/Ayn Al Arab. Stále také zjišťujeme, jaké zdravotní a humanitární potřeby mají lidé, kteří žijí ve vzdálených, sociálně nebo ekonomicky vyloučených oblastech, neoficiálních osadách a jiných táborech.

{{{ labels.morehistories }}}