© Nemocnice v Kundúzu po útoku, Afghánistán, 2015. Andrew Quilty
16 Srp 23 16 Srp 23

I válka má svá pravidla

Válka je brutální a chaotická. Ale i ona má svá pravidla. Nejen díky mezinárodnímu humanitárnímu právu můžeme pomáhat lidem uprostřed ozbrojených konfliktů.

V sobotu 3. října 2015 přišlo o život nejméně 42 pacientů a zaměstnanců při útoku na naši nemocnici v Kundúzu na severu Afghánistánu. Stali se tak dalšími v řadě nespočtu obětí ozbrojených konfliktů po celém světě. Někteří o nich mluví jako o „vedlejších škodách“ nebo „nevyhnutelných následcích války“.

Pravidla války vznikla ale právě proto, aby se neútočilo na lidi, kteří nebojují, a aby nedocházelo ke zbytečnému strádání. Dávají válce mantinely. Vnáší lidskost tam, kde často už žádná nezbyla.

Humanitární právo definují především Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly. Ty chrání nejen civilisty, ale i válečné zajatce, ztroskotané, raněné, nemocné a v neposlední řadě zdravotnický personál. Vyjmenované skupiny nejsou legitimním vojenským cílem.

Prázdné řeči?

Po 2. světové válce, která si vyžádala mnoho civilních obětí, se hledal způsob, jak zmírnit hrůzy ozbrojeného konfliktu a ochránit civilisty i raněné před brutálním násilím. Ženevské úmluvy, v tu dobu staré desítky let, se aktualizovaly a rozšířily. Postupně je ratifikovaly a přijaly za své necelé dvě stovky zemí z celého světa.

Dnes se však zdá, že občas jsou tyto závazky jen prázdné řeči. Svými životy za to platí ženy, muži i děti uvěznění uprostřed konfliktů. Infrastruktura i služby, na kterých závisí jejich přežití, jsou ničeny.

Příkladem je i zmíněný útok na naši nemocnici v afghánském Kundúzu. Otevřeli jsme ji v roce 2011 a brzy se stala záchranným lanem nejen pro obyvatele města, ale i okolních provincií. Čtyři roky poté na ni však americký letoun AC-130 vypálil 211 dělostřeleckých granátů.

Pacienti shořeli ve svých postelích. Lékaři, sestry a další zaměstnanci byli zabiti během služby. Naši kolegové se museli vzájemně operovat. Jeden z nich zemřel na improvizovaném operačním sále na kancelářském stole, když se ho kolega snažil zachránit.

Pacienti ani lékaři ale nesmějí být živými terči. Útočit na civilisty nikdy není v pořádku. Když bojující strany bezstarostně a beztrestně zabíjejí, je v sázce naše lidskost. Proto apelujeme na mezinárodní komunitu a představitele států celého světa, aby se řídili Ženevskými úmluvami.


Neděláme si iluze

V ozbrojených konfliktech pomáháme už téměř 50 let. Neděláme si iluze, víme, že stát se může cokoliv, a proto se snažíme zajistit našim pacientům i zaměstnancům co největší bezpečí.

Průběžně vyhodnocujeme možná rizika a vyjednáváme se všemi aktéry na místě: s komunitami, úřady, všemi stranami konfliktu. Naše zdravotnická zařízení jsou neutrální půdou, kam nepatří nepřátelství ani zbraně. Násilí by mohlo vést jen k dalšímu, ještě většímu násilí.

Ošetřujeme všechny bez ohledu na původ či politické přesvědčení, takže naši pomoc často vítají všichni zúčastnění. Dodržujeme přísná bezpečnostní opatření a sledujeme vývoj dění v oblastech, kde působíme, abychom se na případné nebezpečí mohli včas připravit. Někdy je tak velké, že musíme učinit těžké rozhodnutí a z místa odejít.

Pracovat v ozbrojených konfliktech není snadné, ale zachráněné životy za to stojí.


{{{ labels.morehistories }}}