14 Čvn 17 22 Srp 18

Cholera

Cholera často propuká v přelidněných oblastech, kde není zajištěn adekvátní přístup k čisté vodě, odvoz odpadu ani vhodné záchody. Způsobuje těžké průjmy a zvracení, které mohou vést k úmrtí v důsledku vážné dehydratace, někdy i v průběhu několika hodin.

V roce 2017 léčili Lékaři bez hranic na choleru 143 100 pacientů.

Najeďte na obrázek dole a prohlédněte si interaktivního průvodce cholerovým centrem:

Riziko propuknutí cholery je vysoké zejména po katastrofách, jakou bylo například zemětřesení na Haiti v roce 2010, nemoc může ale udeřit kdekoli. Situace může být obzvlášť problematická v období dešťů, kdy jsou domy a latríny zatopené a kontaminovaná voda se shromažďuje ve stojatých kalužích.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihne cholera ročně 1,3 až 4 miliony lidí po celém světě a je příčinou 21 000 až 143 000 úmrtí.

Klíčovou roli v prevenci cholery hrají naši specialisté na vodu a sanitacilogistici. Samotná nemoc je snadno léčitelná a týmům Lékařů bez hranic se v mnoha situacích podařilo snížit úmrtnost na méně než jedno procento.

Poslechněte si

Český spolupracovník Lékařů bez hranic, logistik Viktor Bukač, popisuje své zkušenosti z boje s epidemií cholery na Haiti.

Co způsobuje choleru?

Choleru způsobuje bakterie Vibrio cholerae, která nutí buňky tvořící výstelku střeva produkovat velké množství tekutiny, což vede k těžkým průjmům a zvracení.

Infekce se šíří požitím jídla či vody kontaminované fekáliemi nebo zvratky někoho, kdo je nemocí infikován.

Kontaminace jídla či zdroje vody může vést k masivnímu rozšíření nemoci v krátkém čase, a to obzvláště v přelidněných oblastech, jako jsou slumy či uprchlické tábory.

Symptomy cholery

Symptomy cholery se obvykle objeví během dvou či tří dnů od nákazy. Mohou se ale objevit kdykoli v rozmezí pěti hodin a pěti dnů.

Nákaza cholerou je často mírná nebo bez symptomů, ale někdy může být vážná a způsobit těžký vodnatý průjem, zvracení a křeče v nohách.

Pacient rychle ztrácí tělesné tekutiny, což vede k dehydrataci a šoku. Bez léčby může během několika hodin zemřít.

Diagnostika cholery

Cholera může být diagnostikována na základě vzorků stolice či výtěru z konečníku, ale z důvodu rychlého rozvoje nemoci je na toto často málo času.

Během epidemií je diagnóza obvykle určena posouzením pacientovy anamnézy a provedením krátkého vyšetření a léčba se tak může zahájit dříve, než kdyby se čekalo na potvrzení laboratorními testy.

Léčba cholery

Choleru je možné jednoduše a úspěšně léčit okamžitým doplněním tekutin a solí ztracených v průběhu zvracení a průjmu – pokud dojde k rychlé rehydrataci, umírá méně než jedno procento pacientů s cholerou.

Pacienti dostávají orální rehydratační roztoky – balíčky obsahující směsi cukrů a solí, které se rozmíchají ve vodě a pijí ve velkém množství. U vážných případů musí být tekutiny doplňovány nitrožilně pomocí infúzí. Někdy jsou rovněž podávána i antibiotika.

Lékaři bez hranic reagovali na propuknutí cholery např. v Alžírsku, Angole, Kamerunu, Demokratické republice Kongo, na Haiti, v Indii, Keni, Pákistánu, Papui Nové Guinei, Somálsku, Jižním Súdánu, Ugandě a Zimbabwe.