14 Čvn 17 09 Říj 19

Cholera

Cholera je smrtelnou ale léčitelnou nemocí. Postihuje miliony lidí po celém světě. Nejčastěji se šíří v přelidněných oblastech s nevhodnými hygienickými podmínkami a nedostatkem čisté vody. Způsobuje těžké průjmy a zvracení, které mohou vést k úmrtí kvůli vážné dehydrataci. Smrt může nastat i během několika hodin.

Riziko propuknutí cholery je vysoké zejména po katastrofách, jakou bylo například zemětřesení na Haiti v roce 2010, nemoc může ale udeřit kdekoli. Situace je obzvlášť problematická v období dešťů, kdy jsou domy a latríny zatopené a kontaminovaná voda se shromažďuje ve stojatých kalužích. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihne cholera ročně 1,3 až 4 miliony lidí po celém světě a je příčinou 21 000 až 143 000 úmrtí. V roce 2017 léčili Lékaři bez hranic na choleru 63 700 pacientů.

Co způsobuje choleru?

Choleru způsobuje bakterie Vibrio cholerae, která nutí buňky tvořící výstelku střeva produkovat velké množství tekutiny, což vede k těžkým průjmům a zvracení.

Infekce se šíří požitím jídla či vody kontaminované fekáliemi nebo zvratky někoho, kdo je nemocí infikován.

Kontaminace jídla či zdroje vody může vést k masivnímu rozšíření nemoci v krátkém čase, a to obzvláště v přelidněných oblastech, jako jsou slumy či uprchlické tábory.

Příběh vesnického chlapce ukazuje, jak snadno se cholera může šířit, ale také jak snadno se dá jejímu šíření předcházet.

Symptomy cholery

Symptomy cholery se obvykle objeví během dvou či tří dnů od nákazy. Mohou se ale objevit kdykoli v rozmezí pěti hodin a pěti dnů. Nákaza cholerou je často mírná nebo bez symptomů, ale někdy může být vážná a způsobit těžký vodnatý průjem, zvracení a křeče v nohách. Pacient rychle ztrácí tělesné tekutiny, což vede k dehydrataci a šoku. Bez léčby může během několika hodin zemřít.

Diagnostika cholery

Cholera může být diagnostikována na základě vzorků stolice či výtěru z konečníku, ale z důvodu rychlého rozvoje nemoci je na toto často málo času.

Během epidemií je diagnóza obvykle určena posouzením pacientovy anamnézy a provedením krátkého vyšetření a léčba se tak může zahájit dříve, než kdyby se čekalo na potvrzení laboratorními testy.

Léčba cholery

Choleru je možné jednoduše a úspěšně léčit okamžitým doplněním tekutin a solí ztracených v průběhu zvracení a průjmu – pokud dojde k rychlé rehydrataci, umírá méně než jedno procento pacientů s cholerou.

Pacienti dostávají orální rehydratační roztoky – balíčky obsahující směsi cukrů a solí, které se rozmíchají ve vodě a pijí ve velkém množství. U vážných případů musí být tekutiny doplňovány nitrožilně pomocí infúzí. Někdy jsou rovněž podávána i antibiotika.

Lékaři bez hranic reagovali na propuknutí cholery např. v Alžírsku, Angole, Kamerunu, Demokratické republice Kongo, na Haiti, v Indii, Keni, Pákistánu, Papui Nové Guinei, Somálsku, Jižním Súdánu, Ugandě a Zimbabwe.

Prevence cholery

Klíčovou roli v prevenci cholery hrají naši specialisté na vodu a sanitaci a logistici. Samotná nemoc je snadno léčitelná a týmům Lékařů bez hranic se v mnoha situacích podařilo snížit úmrtnost na méně než jedno procento.

Poslechněte si

Český spolupracovník Lékařů bez hranic, logistik Viktor Bukač, popisuje své zkušenosti z boje s epidemií cholery na Haiti.