© MSF/Pablo Garrigos
14 Čvn 17 01 Pro 20

Cholera

Cholera je smrtelnou ale snadno léčitelnou nemocí. Postihuje miliony lidí po celém světě. Nejčastěji se šíří v přelidněných oblastech s nevhodnými hygienickými podmínkami a nedostatkem čisté vody. Způsobuje těžké průjmy a zvracení, které mohou vést k úmrtí kvůli vážné dehydrataci. Smrt může nastat i během několika hodin.

Riziko propuknutí cholery je vysoké zejména po přírodních katastrofách či v přeplněných táborech a provizorních zařízeních pro lidi na útěku. Situace je obzvlášť problematická v období dešťů, kdy jsou domy a latríny zatopené a kontaminovaná voda se shromažďuje ve stojatých kalužích.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihne cholera ročně 1,3 až 4 miliony lidí po celém světě a je příčinou 21 000 až 143 000 úmrtí.

V roce 2019 jsme léčili 47 000 pacientů s cholerou.

Co způsobuje choleru?

Choleru způsobuje bakterie Vibrio cholerae, která nutí buňky tvořící výstelku střeva produkovat velké množství tekutiny, což vede k těžkým průjmům a zvracení.

Infekce se šíří požitím jídla či vody kontaminované fekáliemi nebo zvratky někoho, kdo je nemocí infikován.

Kontaminace jídla či zdroje vody může vést k masivnímu rozšíření nemoci v krátkém čase, a to obzvláště v přelidněných oblastech, jako jsou slumy či uprchlické tábory.

Příběh vesnického chlapce ukazuje, jak snadno se cholera může šířit, ale také jak snadno se dá jejímu šíření předcházet.

Symptomy cholery

Většina nakažených nevykazuje žádné symptomy nemoci, virus však přetrvává v jejich výkalech až po dobu 10 dní. Bakterie, které se z výkalů dostanou do okolí, mohou být po tuto dobu zdrojem nákazy ostatních.

Pokud se u nemocných symptomy objeví, děje se tak obvykle během dvou či tří dnů od nákazy. Mohou se však objevit kdykoli v rozmezí od pěti hodin do pěti dnů. Symptomy bývají mírné, ale může se jednat i o těžký vodnatý průjem, zvracení a křeče v nohách. Pacient rychle ztrácí tělesné tekutiny, což vede k dehydrataci a šoku. Bez léčby může během několika hodin zemřít.

Diagnostika cholery

Cholera může být diagnostikována na základě vzorků stolice či výtěru z konečníku, ale z důvodu rychlého vývoje onemocnění je na takovou diagnózu příliš málo času. Během epidemií se proto onemocnění posuzuje podle pacientovy anamnézy a provedením krátkého vyšetření. Léčba se tak může zahájit včas.

Léčba cholery

Choleru je možné jednoduše a úspěšně léčit okamžitým doplněním tekutin a solí ztracených v průběhu zvracení a průjmu – pokud dojde k rychlé rehydrataci, umírá méně než 1 % pacientů s cholerou.

Nemocní dostávají orální rehydratační roztoky – balíčky obsahující směs cukrů a solí, které se rozmíchají ve vodě a pijí ve velkém množství. U vážných případů musí být tekutiny doplňovány nitrožilně pomocí infúzí. Někdy jsou rovněž podávána i antibiotika.

Správná léčba může snížit úmrtnost z 50 % na méně než 2 %.

Prevence cholery

Klíčovou roli v prevenci cholery hrají naši specialisté na vodu a sanitaci a logistici. Samotná nemoc je snadno léčitelná a našim týmům se v mnoha situacích podařilo snížit úmrtnost na méně než jedno procento.


Zajistit čistou vodu pro naše mise můžete i vy.

KOUPIT VODU

Cholera se šíří především v chudých oblastech, kde je nedostatek čisté vody a hygienických zařízení. Proto je zajištění pitné vody a základních hygienických potřeb nejlepším způsobem, jak předcházet šíření této nemoci.

Ověřeným způsobem v boji s cholerou je orální vakcína, která je vysoce efektivní při vypuknutí nákazy. Pro zabránění šíření je nutný rychlý zásah v postižené oblasti.

Centrum pro léčbu cholery

V postižených oblastech stavíme a zakládáme centra pro léčbu cholery, abychom zabránili hromadnému šíření nemoci. Tato centra mají několik částí, kde je o pacienty postaráno. Pacienti jsou zde diagnostikování a léčeni do úplného uzdravení, aby nemoc nemohli šířit dále.


Pohled do části cholerového centra v Mosambiku, kde jsme v roce 2019 zasahovali po cyklonech.

Poslechněte si

Český spolupracovník Lékařů bez hranic, logistik Viktor Bukač, popisuje své zkušenosti z boje s epidemií cholery na Haiti.