© Oksana Parafeniuk/MSF
14 Dub 20 01 Bře 22

Sedm faktů o tuberkulóze

Tuberkulóza (TBC) ročně zabije zhruba 1,5 milionu lidí. Patří mezi největší infekční zabijáky. Lze ji však léčit, přesto mnohdy vzbuzuje velké obavy a vede ke zbytečné stigmatizaci nemocných. Strach a stigma obvykle pramení z nedostatku informací a z různých mýtů o chorobě a jejím šíření. Lékaři bez hranic proto na Ukrajině vzdělávají místní o tuberkulóze a informují je například o tom, jak se ve skutečnosti nemoc může, nebo naopak nemůže šířit. Toto je překlad jednoho z informačních letáků:

1. Tuberkulózou se nenakazíte dotýkáním se knih, předmětů v domácnosti nebo jiných věcí pacienta s TBC, konzumací jídla, které připravil nebo vám servíroval, ani používáním stejného nádobí. Tuberkulóza se přenáší vzduchem při dlouhém pobytu v uzavřeném prostoru s osobou, která má neléčenou plicní formu tuberkulózy a kašle.

2. Před tuberkulózou vás neochrání mytí rukou ani konzumace určitého jídla či pití. Jediná možnost, jak snížit riziko přenosu, je pravidelné větrání. Stejně jako ostatní infekce dýchacího traktu se tuberkulóza nešíří v otevřeném prostoru.

3. Nikdo není proti tuberkulóze imunní. Někteří lidé, například ti, kteří mají autoimunitní onemocnění (třeba cukrovku nebo HIV) anebo prodělali transplantaci orgánu nebo kostní dřeně, jsou naopak nákazou ohroženi více.

4. Nakazit se můžete pouze od neléčené osoby s plicní formou tuberkulózy a kašlem. Pokud nemocný bere své prášky pravidelně, již po několika týdnech léčby přestává být infekční.

5. Tuberkulóza se nepřenáší ve veřejné dopravě, v kavárnách ani v obchodech. Zpravidla se nakazí lidé, kteří strávili s lidmi s neléčenou tuberkulózou delší dobu (přibližně 8 hodin denně po dobu 3 měsíců).

6. Většina pacientů s tuberkulózou nemusí být hospitalizována a lze je efektivněji léčit doma. Léčba tuberkulózy je dlouhá. Pobyt ve známém prostředí, podpora rodiny a přátel, pracovní vytížení a záliby, to vše pomáhá pacientovi překonat toto nesnadné období.

7. Tuberkulóza je vyléčitelná a většina lidí, kteří pravidelně berou své léky, se vyléčí během 6 až 20 měsíců. Novější léky s lepšími výsledky a s méně závažnými nežádoucími účinky, jako je bedaquiline či delamanid, jsou nyní k dispozici i na Ukrajině.

  1.  

{{{ labels.morehistories }}}