14 Jun 17 06 Jun 18

Ebola

Ebola je jednou z nejnebezpečnějších chorob na světě. Je vysoce nakažlivá a může zabít až 90 % nemocných. V zasažených komunitách vyvolává hrůzu a paniku.

Od března 2014, kdy začala největší epidemie eboly v historii, přijali Lékaři bez hranic celkem 10 287 pacientů. U 5 225 se nákaza potvrdila, 2 475 našich pacientů se vyléčilo. Z kraje května 2018 se ebola začala šířit v D. R. Kongo,  k 28. květnu bylo podle konžského ministerstva zdravotnictví 35 potvrzených pacientů s ebolou, z nichž dvanáct lidí zemřelo.

Lékaři bez hranic už léčili tisíce lidí nakažených ebolou a pomáhali v boji s mnoha životně nebezpečnými epidemiemi. Od března 2014 zasahovali i proti epidemii na západě v Afriky, která propukla v Guineji, Sierra Leone a Libérii. Do boje se zapojilo skoro 300 zahraničních a 3 500 místních spolupracovníků, kteří se starali o léčbu nemocných, identifikaci a kontrolu lidí, kteří s nimi přišli do styku, stejně jako o osvětu o nemoci, možnostech ochrany a potřebě včasného vyhledání zdravotnické pomoci.

Poslechněte si

Kanadská rodačka a česká spolupracovnice Lékařů bez hranic, HR koordinátorka Reena Sattar, popisuje své zkušenosti z boje s ebolou v Sieře Leone.

Jak vypadá ebolová klinika:

Historie a kmeny nemoci

Virus ebola byl poprvé zjištěn během propuknutí krvácivé horečky v Zairu (dnešní Demokratické republice kongo) v roce 1976. Z 318 tehdejších případů jich 280 zemřelo – a to velmi rychle. V tom samém roce se virem nakazilo 284 lidí v Súdánu, z nichž 156 nepřežilo.

Virus ebola má pět druhů: Bundibugyo, Pobřeží slonoviny, Reston, Súdán a Zair – pojmenované podle místa, odkud pocházejí. Čtyři z pěti druhů vyvolávají onemocnění u lidí. Druh viru Reston také může lidi nakazit, ale nebyla u něj hlášena žádná onemocnění nebo úmrtí.

Interaktivní prohlídka rizikové zóny ebolového centra:

Co způsobuje ebolu?

Ebolou se mohou nakazit lidé i zvířata. Přenáší se při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Častými oběťmi eboly jsou proto také zdravotníci ošetřující nemocné, pokud nepoužívají rukavice, masky a ochranné brýle.

V Africe byly zdokumentovány případy nákazy při kontaktu s nalezenými uhynulými či nemocnými šimpanzi, gorilami, kalony, opicemi, lesními antilopami či dikobrazy.

K přenosu nákazy může dojít rovněž během pohřbu obětí eboly, když se pozůstalí dotýkají těla zemřelého. Virus se rovněž nalézá v semeni, a to až 7 týdnů po klinickém vyléčení.

Video z Libérie: I nad ebolou lze zvítězit

Symptomy eboly

Prvotní symptomy jsou neurčité, což ztěžuje včasnou diagnostiku nemoci. Nemoc je charakteristická náhlými horečkami, pocitem slabosti, bolestmi svalů a hlavy a bolestmi v krku. Posléze následuje zvracení, průjem, vyrážka, selháni funkce ledvin a jater a v některých případech i vnitřní či vnější krvácení.

Symptomy se mohou objevit 2 až 21 dnů po nakažení. Ebola se u některých pacientů projeví vyrážkou, zarudlýma očima, škytavkou, bolestí na hrudí nebo obtížemi při dýchání či polykání.

Diagnostika eboly

Diagnostika eboly je obtížná, protože prvotní symptomy v podobě zarudlých očí a vyrážek jsou běžné. Ebolu lze s určitostí diagnostikovat pouze laboratorně 5 různými testy. Tyto testy představují velmi silné riziko a měly by být prováděny v podmínkách s maximální biologickou ochranou. Nedostatečná ochrana má na svědomí již řadu případů nákazy mezi lidmi.

„Obzvláště ohrožení nákazou jsou zdravotníci, takže jednou z našich priorit je kromě léčby samotné také školení zdravotnické personálu, aby se omezilo riziko, že se nakazí během péče o pacienty,“ říká Henry Gray, krizový koordinátor Lékařů bez hranic během epidemie eboly v Ugandě v roce 2012.

„Musíme vždy zavést extrémně přísná bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že žádní zdravotníci nebudou vystaveni viru, ať už při styku s nakaženými pacienty nebo s kontaminovaným zdravotnickým materiálem.“

Léčba eboly

Proti ebole neexistuje žádná konkrétní léčba ani očkování.

Léčba se standardně omezuje na podpůrnou terapii symptomů, spočívající v rehydrataci pacienta, udržování krevního tlaku a prokysličení a v léčbě případných dalších infekcí.

Navzdory obtížné diagnostice eboly v časných fázích nemoci, lidé, kteří vykazují její symptomy, by měli být izolováni a zdravotnický personál zalarmován. Podpůrná terapie může probíhat při použití ochranného obleku, dokud nemoc není laboratorně prokázána ze vzorků pacienta.

Epidemie eboly je oficiálně považována za skončenou po 42 dnech od výskytu posledního potvrzeného případu.