© Majd Aljunaid / Lékaři bez hranic
Muž se svojí nemocnou vnučkou v nemocnici v Jemenu. Foto: Majd Aljunaid, Ld.
04 Jan 23 05 Apr 23

Jemen: Počet podvyživených dětí roste. Krizi způsobuje nedostatek péče, potravin i osvěty 

Saná/Praha, 3. ledna 2023

  • Míra podvýživy u dětí v Jemenu stoupá. Umírají zejména děti mladší pěti let. Jen od ledna do října 2022 ošetřili Lékaři bez hranic v zemi 7 597 podvyživených dětí, což je o 36 % více než ve stejném období rok předtím.
  • Týmy organizace navíc zaznamenaly dřívější nástup této zdravotní krize, která běžně vrcholí mezi červnem a zářím. Jemen se v roce 2022 nacházel v kritickém bodě již na přelomu dubna a května.  
  • Dřívější nástup vrcholu krize spolu s vysokým počtem těžce podvyživených dětí, které je třeba přijmout do péče, zahltil místní zdravotnická zařízení.
  • V některých lokalitách vyhlásily týmy pohotovost v reakci na prudký nárůst akutních případů a zhoršujících se zdravotních komplikací, jako jsou průjmová onemocnění, zápal plic a chudokrevnost.

Podvýživa představuje pro jemenské děti trvalé riziko. Zemi sužují sezónní i roční rekordní počty případů podvýživy, které obvykle souvisejí s obdobím neúrody ve venkovských oblastech. Tento vzorec trápil Jemen již před eskalací války v roce 2014 a zhoršil se v důsledku konfliktu, který nadále prohloubil potravinovou nejistotu. Podle týmů Lékařů bez hranic situaci v Jemenu zhoršuje hned několik faktorů.

Cena potravin

Mnoho rodin v Jemenu si kvůli ekonomické krizi a zvýšeným cenám nemůže dovolit dostatek potravin. Obyvatelé totiž v důsledku 8 let trvající války přišli většinou nejen o práci, ale i své domovy. Hodnota oficiální jemenské měny klesá a náklady na potraviny a pohonné hmoty nadále rostou, což místním ztěžuje přístup nejen k jídlu, ale i zdravotní péči.

Jedním z malých pacientů, jenž se léčí v nemocnici Abs, kterou Lékaři bez hranic podporují v guvernorátu Hadždža, je čtyřletý Abdullah. Chlapce, který trpěl podvýživou a dalšími komplikacemi, přivedla do zařízení jeho babička Shohra Mohamed. „V nemocnici jsme už poněkolikáté. Vždy ho zdarma ošetřili a jeho stav se zlepšoval, naposledy byl propuštěn před 20 dny. Spolu s jeho matkou se ho snažíme krmit tím, co zrovna máme. Málokdy si však můžeme dovolit dávat mu mléko,“ dodala chlapcova babička.

Nedostatečný přístup k primární zdravotní péči

Zdravotnictví se v Jemenu však nadále hroutí. Došlo k uzavření mnoha veřejných zdravotnických zařízení kvůli nedostatku materiálu, vybavení a finančních zdrojů, mimo jiné i těch, které byly určeny na mzdy zdravotníků. Spolu s vysokými náklady na pohonné hmoty tyto faktory přispívají k tomu, že lidé mají omezený přístup k neodkladné lékařské péči. To vede ke komplikacím, kterým by se při včasnějším ošetření dalo předejít.

Týmy Lékařů bez hranic v guvernorátu Amrán zaznamenaly od konce května trvalý nárůst počtu pacientů s těžkou akutní podvýživou, přičemž míra obsazenosti lůžek ve výživovém centru vystoupala v září 2022 na 396 %. Zároveň došlo k více než pětinovému nárůstu počtu urgentních konzultací. Od ledna do září 2022 zemřelo po přijetí do nemocnice 31 pacientů. Většina z nich dorazila příliš pozdě a trpěla zdravotními komplikacemi, které již nebyly slučitelné se životem.

Chudoba a nestabilní životní podmínky

K nárůstu případů podvýživy přispívají také špatné životní podmínky, se kterými se potýkají zejména osoby, které přišly o své domovy. Do zmíněné nemocnice Abs přichází pacienti i z okolních oblastí, kde žije mnoho vnitřně vysídlených osob bez řádného přístřeší a s velmi omezeným přístupem k základním potravinám nebo příjmům. Od ledna do září 2022 přijalo lůžkové oddělení pro terapeutickou výživu 2 087 dětí s podvýživou a souvisejícími zdravotními problémy. Pacienti byli nejčastěji ve věku od 6 do 23 měsíců.

„Většina vysídlených osob nemá pravidelný příjem a pracovních příležitostí je málo,“ uvedl Saddám Shayea, vedoucí osvětových aktivit Lékařů bez hranic v nemocnici Abs. „Dalším faktorem je pak nedostatečný přístup k čisté vodě, což zvyšuje například výskyt průjmových onemocnění. Navíc chybí hygienické pomůcky, které jsou nezbytné pro omezení šíření některých nemocí či snížení souvisejících rizik,“ dodává.

Nedostatečná informovanost komunity

Osvěta v oblasti předporodní a poporodní péče je pro boj s podvýživou zásadní. Špatná dostupnost této péče vede ke komplikacím během těhotenství, což má negativní dopad na matky i novorozence. Více než polovina matek na porodnickém oddělení v nemocnici Abs trpěla loni podvýživou.

V roce 2021 se pouze 10 % žen, které v nemocnici rodily, zúčastnilo alespoň jedné předporodní konzultace. Ty obvykle slouží k případné identifikaci podvýživy u těhotných žen. Přitom včasné odkázání nemocných žen do rukou nutričních odborníků zlepšuje výsledky těhotenství a snižuje riziko podvýživy u novorozenců a kojenců.

Kromě toho je v komunitě nedostatečné povědomí o důležitosti kojení a běžného očkování dětí. Rodičům také chybí informace o tom, jak rozpoznat počáteční příznaky podvýživy, což zpožďuje odhalení nemoci.

Mezery v humanitární pomoci

Loňské škrty způsobily, že mnohá zdravotnická zařízení přerušila poskytování služeb nebo neměla dostatečné zásoby léků.;

„Mám čtyři děti a všechny trpěly podvýživou, odvezl jsem je proto do nejbližšího zdravotnického zařízení. Museli však mezi mými dětmi vybrat a upřednostnit, komu dají terapeutickou výživu, protože jí nebylo dost,“ popsal Ahmed Abu Al Ghaith, otec, který do nemocnice Ad Dahi mimo jiné přivezl i svou roční dceru.

Reakce na zvýšený počet pacientů s podvýživou

Lékaři bez hranic momentálně působí ve 13 z 21 jemenských guvernorátů. Zdravotnické týmy napříč zemí zaznamenaly znepokojivý nárůst počtu podvyživených dětí se zdravotními komplikacemi. Kapacity lůžkových oddělení pro léčbu akutních případů nestačí. Aby se podařilo snížit chorobnost a úmrtnost těch nejzranitelnějších pacientů, navyšují zdravotnické týmy v rámci možností své kapacity a více podporují střediska primární zdravotní péče.

V guvernorátu Amrán zavedla místní nemocnice od června 2022 na dětských odděleních pohotovostní plán, aby se vyrovnala s přílivem podvyživených pacientů. Celková kapacita se téměř zdvojnásobila. Podobná situace panuje i v guvernorátu Hudajdá, kde Lékaři bez hranic dokázali navýšit služby výživových center a rozšířit kapacity lůžek. Jen v listopadu 2022 bylo do nového oddělení přijato 282 pacientů trpících podvýživou s komplikacemi. Poté, co se nemocnice Abs v guvernotáru Hadždža naplnila na 180 %, se tamní tým výjimečně rozhodl využít také prostory ministerstva zdravotnictví, aby zvládnul příliv nových dětských pacientů.

Podvýživa představuje v Jemenu nadále velmi závažný problém a má na svědomí úmrtí dětí, kterým by se dalo pomocí řádné prevence předejít.

I vy můžete pomoci léčit podvýživu. Darujte v Nemocnici bez hranic.

CHCI POMOCI

{{{ labels.morehistories }}}