© Operace v Jižním Súdánu, 2018. Ilustrativní foto. Lékaři bez hranic
02 Dec 22 02 Dec 22

Hadí uštknutí: Bez rychlé pomoci můžete i zemřít

Lékař Mark McNicola vzpomíná na svou misi v Lankienu, odlehlé venkovské oblasti v Jižním Súdánu, kde uštknutí hadem může mít závažné a dlouhodobé následky.

Pokud by vás v Jižním Súdánu uštknul had, může se stát několik následujících věcí.

Zaprvé: Můžete zemřít. Děti jsou obzvlášť zranitelné. Dostat se na jihosúdánském venkově k lékaři znamená dojít tam pěšky. Podle toho, kde žijete, vám může chůze do nejbližšího zdravotnického střediska trvat i více než jeden den. Mnoho lidí umře na hadí uštknutí dříve, než se zvládnou dostat k pomoci.

Zadruhé: Možná žijete dostatečně blízko zdravotnického zařízení, případně vás tam vaši příbuzní donesou, aby vám lékaři ránu ošetřili a podali protijed, antibiotika či léky na bolest. Pokud má dané zařízení prošlé sérum nebo ho nemá vůbec, může vás to stát život.

Zatřetí: Přežijete i bez léčby. Možná vás bude trápit bolest, otoky a další příznaky. Buď vám zůstane chronická rána, nebo se zahojí. Můžete mít jizvu, ale budete žít.


Jizva po uštknutí hadem.

Nikdo na pohotovost nespěchal

Nemocnice Lékařů bez hranic se nachází v městečku Lankien ve státě Jonglei a je jedním z mála zdravotnických zařízení v oblasti. Možná byste očekávali, že v zastavěných lokalitách bude méně hadů, pacienty s uštknutím jsme ale přijímali pravidelně.

Během svého působení jsem však nezaznamenal jediný případ, kdy by někdo okamžitě spěchal na pohotovost po uštknutí hadem. Naopak, lidé do nemocnice přicházeli několik měsíců poté, často až ve chvíli, kdy se konečně projevily skryté následky.

Jednu naši pacientku před čtyřmi nebo pěti lety uštknul had do kotníku. Hned jak vešla do místnosti, ucítili jsme silný zápach infekce. Ještě než jsem ji prohlédl, věděl jsem, že to bude špatné.

Amputace

Když vás uštkne had, mohou vás kromě jedu ohrožovat opravdu velmi hluboké rány. A těmi se bakterie – ať už z hadích zubů, nebo z vaší kůže – dostanou podobně jako injekce hluboko do těla.

I když se povrchové rány hojí, uvnitř se bakterie mohou množit, způsobovat infekci a erodovat kosti. S tímto jevem se můžete setkat i v konfliktních zónách, a to u pacientů, kteří byli postřeleni nebo zraněni střepinami a neměli přístup k řádné léčbě.

Časem se může hluboká infekce rozšířit do té míry, že opět prorazí povrch kůže a způsobí otevřenou ránu. To se nestává u každého neléčeného hadího uštknutí, i takoví pacienti k nám ale do Lankienu chodí. Žena s infekcí v kotníku byla jedním z nejhorších případů, které jsem viděl.

Léčba infekce kostí spočívá v podávání antibiotik, pokud je ale hodně závažná, pacienti potřebují tzv. chirurgický debridement (vyčištění rány), nebo dokonce amputaci. Naše nemocnice nemá operační sál, takže využíváme telemedicínu ke konzultacím s kolegy chirurgy v jiných projektech Lékařů bez hranic. Ty, kteří potřebují operaci, musíme převézt letadlem. Bylo jasné, že antibiotika nebudou pacientce stačit, proto jsme začali uvažovat o amputaci.


V oblasti Lankien se chodí téměř výhradně pěšky.

Následky si ponese do konce života

Jednalo se o složité rozhodnutí. Amputace by totiž znamenala, že by se pacientka musela spoléhat na berle v oblasti, kde se chodí téměř výhradně pěšky. Někdy je navíc třeba překonat velké vzdálenosti a často v náročném terénu. Bez amputace by se však infekce šířila a zhoršovala. Žena roky trpěla bolestmi a silný zápach z infikované tkáně znamenal, že se potýkala i se stigmatizací ve své komunitě.

Nakonec se ona i zdravotníci shodli, že je amputace nejlepší volbou. Moji kolegové zařídili, aby ji naše malé zásobovací letadlo přepravilo do jiné nemocnice Lékařů bez hranic, kde měli zázemí a personál pro bezpečnou operaci.

Uštknutí hadem je opomíjeným problémem a k jeho řešení je zapotřebí ambiciózní přístup. Po celém světě spolupracujeme s vládami, poskytovateli zdravotní péče, dárci i komunitami a snažíme se změnit věci k lepšímu.

Nešlo by to bez přístupu ke kvalitnímu protijedu. Pro obyvatele vzdálených a těžko dostupných oblastí to stále představuje problém, proto také vyzýváme ke zvýšení investic do šíření povědomí veřejnosti o první pomoci a prevenci hadího uštknutí.

Operace ženy proběhla bez problémů, následky uštknutí ji ale budou provázet po zbytek života. Naléhavě potřebujeme změnu, aby se méně lidí muselo potýkat s důsledky této velmi opomíjené „nemoci“, která ohrožuje životy.

{{{ labels.morehistories }}}