02. září 2016

Počátkem srpna probíhaly v okolí Lashkar Gah, hlavního města Hílmandu, těžké boje mezi afghánskou vládou a ozbrojenými opozičními skupinami. V posledních dnech však intenzita bojů poklesla. I přes relativní klid se nemocní a zranění stále jen velmi obtížně dostávají na pohotovost v nemocnici Boost. Tu provozují Lékaři bez hranic ve spolupráci s afghánským ministerstvem zdravotnictví v Lashkar Gah.

„Pacienti nám říkají, že silnice jsou zablokované a checkpointy je zdržují na cestě do nemocnice,” řekl Guilhem Molinie, zástupce Lékařů bez hranic v Afghánistánu. Rána, která bývají na pohotovosti nejvytíženější, jsou kvůli tomu poklidnější. Lidé se sem kvůli průtahům dostanou až večer.”

Celkově počet pacientů přicházejících na pohotovost od srpna, kdy se boje zostřily, poklesl.

„Pohotovost je místem, kudy většina pacientů přichází do nemocnice. Kolísání v počtu hospitalizovaných pacientů tedy přímo souvisí s nárůstem a poklesem bojů a se schopností lidí dostat se do nemocnice,” řekl Molinie.  „Jsme jediná nemocnice, která poskytuje bezplatnou zdravotní péči. Mnoho pacientů přichází ze vzdálených míst, aby se jim dostalo život zachraňující péče, včetně chirurgických zákroků, akutních porodů a novorozenecké péče.“

V jiných odděleních nemocnice, například na intenzivním výživovém centru a na pediatrických odděleních se situace pomalu vrací k normálu.

Boje pokračují v oblastech okolo Lashkar Gah – v Nad Ali, Marja, Geremshir a Nawa, ale jsou méně intenzivní. Lékaři bez hranic mají připravený plán pro hospitalizaci velkého množství pacientů v případech hromadných zranění, ke kterému by při zostření bojů mohlo dojít.

„To, zda budeme schopni nadále poskytovat zdravotnickou pomoc v Lashkar Gah, závisí na tom, zda bojující strany budou respektovat zdravotnický personál, zařízení a pacienty,” říká Molinie. „Jsme v kontaktu se všemi válčícími stranami, včetně afghánských vládních sil, mezinárodních sil a ozbrojené opozice, a tyto záruky od nich požadujeme.”

Lékaři bez hranic sdíleli koordináty a informace týkající se zařízení se všemi válčícími stranami. Organizace přísně dodržuje zákaz zbraní a všichni lidé, kteří vstupují do nemocnice, musí zbraně odložit do bezpečnostních skříněk.

„Abychom ochránili náš personál, potřebujeme, aby lidé nejen věděli, kde se nacházíme, ale také, aby se pevně zavázali k respektování faktu, že pracujeme neutrálně  a nestranně,” řekl Molinie. „Neustále se ujišťujeme, že válčící strany plně chápou, že poskytujeme zdravotnickou péči všem, kteří ji potřebují – ať už se boje probíhají v samotném Lashkar Gah či jeho okolí.”

Lékaři bez hranic začali pracovat v Afghánistánu v roce 1980. V našich afghánských projektech pracuje mezinárodní a místní personál bok po boku a snaží se pacientům zajišťovat co nejlepší péči. Lékaři bez hranic podporují Ministerstvo zdravotnictví v nemocnici Ahmad Shah Baba na východě Kábulu, porodnici Dasht-e-Barchi v západním Kábulu a nemocnici Boost v Laskhar Gah v provincii Hílmand. V Chóstu na východě země provozují Lékaři bez hranic porodnici. Organizace plánuje koncem letošního roku otevřít zařízení pro diagnózu a léčbu pacientů s multirezistentní tuberkulózou v Kandaháru. Práci v Afghánistánu financujeme výhradně z privátních zdrojů a nepřijímáme peníze od žádné vlády.

Zobrazit větší mapu

Příbuzné články a publikace