14 Čvn 17 22 Srp 17

Zdravotní sestry

Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách.

Pracovní náplň zdravotního personálu na misi se značně liší od poměrů v České republice nebo na Slovensku. Základní péči v postižených oblastech často přebírá místní personál či rodinní příslušníci. Mezinárodní zdravotnický personál je tedy zodpovědný za školení a rekvalifikaci lokálních spolupracovníků a pomocných sil. Další úkoly představuje realizace očkovacích programů, poradenství pro matku a dítě, organizace nemocnic a hygienických opatření, péče o sklad léčiv, organizace center pro výživu, vedení statistik, personální management a kontakt s místními úřady. Sálové sestry mají vlastní pracovní náplň.

Požadavky:

  • Diplom / maturitní vysvědčení v oboru a dva roky praxe po ukončení studia
  • Absolvování kurzu tropické medicíny nebo další dodatečné poznatky (epidemiologie, výživa, TBC, HIV/AIDS, intenzivní medicína, anesteziologie atd.)
  • Současná či nedávná klinická praxe
  • Možnost účasti na misi v délce 6-9 měsíců
  • Schopnost pracovat a žít v týmu
  • Schopnost vést a školit ostatní
  • Ochota k práci v nestabilním prostředí
  • Flexibilita a schopnost zvládat stres
  • Schopnost práce s omezenými zdroji
  • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích
V současné době hledáme zejména zdravotní sestry s dobrou francouzštinou. Uchazeči hovořící pouze anglicky se mohou hlásit rovněž, pokud ale umíte francouzsky na takové úrovni, že to umožní nasazení na frankofonní misi, například v Demokratické republice Kongo, Čadu nebo Středoafrické republice, výrazně se zvýší vaše šance na přijetí. Velmi vítáme také znalost arabštiny.
 
Co o spolupráci s Lékaři bez hranic říká zdravotní sestra Kate White z Austrálie? Podívejte se na video: