© Stanislav Setinský
25 Sep 17 25 Sep 17

Výročné správy

Každý rok zverejňujeme výročnú správu, ktorá shrnuje aktivity Lekárov bez hraníc za posledných 12 mesiacov vrátane financovania humanitárnych projektov, verejných a dárcovských aktivít v Českej republike i provozné náklady našej kancelárie.

>>> Pokračujte na prehľad výročných správ v češtině. <<<