14 Jun 17 14 Jun 17

Základné požiadavky

Dali sme dohromady zoznam schopností, zručností a ďalších podmienok, ktoré musíte spĺňať, aby ste mohli úspešne pracovať v projektoch Lekárov bez hraníc. Požiadavky sa môžu meniť podľa aktuálnych potrieb a situácie v teréne, ale niektoré platia univerzálne.

Dĺžka misie

Väčšina prvých misií trvá 6-9 mesiacov.

Angažmán na tak dlhú dobu patrí k základným požiadavkám vzhľadom k stupňu zodpovednosti, ktorú spolupracovníci Lekárov bez hraníc na našich misiách majú. Pobyt v cudzom prostredí vyžaduje určitú aklimatizáciu a adaptáciu, okrem toho sa v záujme miestnych kolegov a pacientov musíme brániť priveľkej fluktuácii medzinárodných spolupracovníkov.

Výnimkou sú misie pre chirurgov, anestéziológov, sálové sestry, špecialistov na motorové vozidlá, stavebných inžinierov, epidemiológov a gynekológov/pôrodníkov - tí sa zúčastňujú misií spravidla na kratšiu dobu v rozsahu niekoľkých týždňov až mesiacov. Naproti tomu, administrátorov, HR a finančných koordinátorov žiadame o možnosť výjazdu až na 12 mesiacov.

Niektoré projekty Lekárov bez hraníc vznikajú v reakcii na náhle a nečakané krízové situácie, ktorých pôvodcom môže byť prírodná katastrofa alebo človek. V takýchto prípadoch potrebujeme, aby boli spolupracovníci pripravení vyraziť na misiu okamžite.

Schopnosť pracovať a žiť v tíme

Spolupracovníci Lekárov bez hraníc žijú a pracujú spolu. Pracovná doba je dlhá, životné podmienky bývajú často jednoduchšie a taktiež chýba súkromie. Medzi základné predpoklady teda patrí tolerancia, flexibilita a schopnosť udržiavať dobré medziľudské vzťahy.

Nevyhnutnou podmienkou je schopnosť a ochota vychádzať s ľuďmi všetkých národností a kultúr.

Skúsenosti z rozvojových krajín

Lekári bez hraníc pôsobia väčšinou v rozvojových krajinách, preto k základným požiadavkám patrí predchádzajúca skúsenosť s prácou, dobrovoľníckou činnosťou alebo individuálnou turistikou v Afrike, Ázii alebo Strednej a Južnej Amerike.

Schopnosť zvládať stres

Mnohé projekty Lekárov bez hraníc sú realizované v oblastiach postihnutých konfliktom či v ich blízkosti. Prostredie je často chaotické a nestále, miestne obyvateľstvo žije v neustálych existenčných problémoch. Stres samozrejme patrí k práci aj v stabilnejších oblastiach vzhľadom k náročnej pracovnej náplni. Uchádzači sa preto musia vedieť vyrovnať s náročnými situáciami a nepredvídateľným prostredím.

Lekári bez hraníc ponúkajú svojim spolupracovníkom podporu pri zvládaní stresu pred misiou, počas aj po nej.

Flexibilita

Dôležitou podmienkou úspešnej práce pre Lekárov bez hraníc je flexibilita a adaptabilita. Situácia a aj naša práca v teréne sa občas rýchlo mení, snažíme sa reagovať čo najlepšie na zmeny potrieb pacientov a to prirodzene ovplyvňuje všetky aspekty našej práce. V priebehu misie sa môže zmeniť zloženie týmu a pracovné prostredie alebo môžete byť požiadaný o predĺženie vášho pobytu.

Rovnako dôležitá je flexibilita spojená s termínom výjazdu na misiu. Pri hľadaní vhodnej misie pre čakajúcich spolupracovníkov môžeme dať prednosť tým, ktorí sú schopní vycestovať v kratšom časovom horizonte.

Jazyková vybavenosť

Veľmi podstatnou výhodou je jazyková vybavenosť. Okrem nutnej angličtiny výrazne rozširuje príležitosti na uplatnenie ovládanie francúzštiny, ruštiny, arabčiny či portugalčiny.

V súčasnej dobe máme veľký záujem predovšetkým o pracovníkov vo frankofónnych oblastiach, prednosť teda budú mať kandidáti plynule ovládajúci francúzštinu.

Práca v nestabilných oblastiach

Ochota pracovať v nestabilných oblastiach a schopnosť vyrovnať sa s nestálou situáciou a nepredvídateľným prostredím je nevyhnutná pre spoluprácu s Lekármi bez hraníc. Naše tímy často poskytujú zdravotnú starostlivosť v oblastiach zasiahnutých násilnými konfliktami a pracujú s utečencami alebo vysídlenými v ich vlastnej krajine.

Vedenie tímu

K úspechu pri práci v našich projektoch sú nevyhnutné aj schopnosti školiť ostatných, samostatnosť v konaní a organizačné schopnosti. Školenie miestnych spolupracovníkov je základom našej práce, aby sme boli schopní zaistiť rozvoj komunít, ich angažovanosť a odovzdanie projektov do rúk miestnych organizácií.

Práca s obmedzenými zdrojmi

Najmä zdravotníci musia akceptovať obmedzené technické zázemie a naučiť sa pracovať s obmedzenými zdrojmi. Lekári bez hraníc majú prepracované logistické procesy, ktoré zaisťujú pravidelné zásobovanie liekmi a vybavením potrebným v danom kontexte a oblasti, ale väčšinou sa bude jednať o základnú výbavu a jednoduché nástroje. Pre zvládnutie svojich úloh teda budete musieť prejaviť istú mieru kreativity a flexibility.

Kurz tropickej medicíny

Pre niektoré zo zdravotníckych profesií, u ktorých je to uvedené, je potrebné absolvovať kurz tropickej medicíny. Kurz vám Lekári bez hraníc neplatia, ale môžete ho absolvovať až po úspešnom dokončení výberového konania a prijatí do registru spolupracovníkov pre misie.