© Elise Mertens/MSF
13 Sep 18 13 Sep 18

Léčba těla i duše ve Středoafrické republice

Oddělení fyzioterapie nemocnice v Banguí, hlavním městě Středoafrické republiky, je důležitou součástí léčby pacientů.  Pacienti se díky fyzioterapii optimálně zotavují a mohou se navrátit do společenského i profesního života.

Tři čtvrtiny pacientů v této nemocnici se vyrovnávají se zraněními, které utrpěli při dopravních nehodách, v důsledku střelby nebo pobodání. Zlomeniny jsou často tak složité, že vyžadují vnější fixaci, někdy dokonce amputaci poškozené končetiny. Aby se předešlo dlouhodobým následkům, musí fyzioterapeuti začít pracovat s pacientem co nejdříve po operaci nebo ošetření na ambulanci. I přesto trvá obnovení pohyblivosti někdy i měsíce nebo dokonce roky.   

Díky  fialové uniformě lze fyzioterapeuty v nemocnici snadno poznat. Pět členů oddělení fyzioterapie provádí týdně zhruba 150 konzultací v rámci nemocnice a zajišťuje týdenní ambulantní pozorování více než 100 lidí.

Jejich práce spočívá v sádrování obvazování, masírování… ale také v naslouchání a podpoře. V průběhu ošetření se mezi pacienty a fyzioterapeuty vytvářejí úzké vazby. U mnoha pacientů napomáhá fyzioterapie také mentálnímu přijetí jejich nové fyzické kondice.

S elastickými pomůckami, míči a závažím se pacienti učí, jak znovu tělo rozpohybovat. Klíčem k rychlé a efektivní rehabilitaci pacienta jsou jednoduchá, opakovaná cvičení prováděná na denní bázi. Více než 10 % pacientů léčených v nemocnici pochází z provincií. Mimo hlavní město však není specializováná péče příliš dostupná. Je proto obtížné zajistit, aby rehabilitace pokračovala i po propuštění z nemocnice. Fyzioterapeuti se proto ujišťují, že se pacienti naučili jednoduchá rehabilitační cvičení, která budou moci provádět sami doma. Cílem je zajistit co nejrychlejší návrat do běžného života.

Ve Středoafrické republice aktuálně mohou Lékaři bez hranic nabízet pouze protézy dolních končetin, nicméně cílem je mít v roce 2019 k dispozici i protézy horních končetin.

Paralelně s fyzioterapií nabízíme těm, kteří to potřebují, psychologickou podporu.

Za prvních 6 měsíců roku 2018 fyzioterapeutický tým v nemocnici v Banguí ošetřill 738 nových pacientů a poskytl více než 6 500 fyzioterapeutických sezení.

{{{ labels.morehistories }}}