© Marta Soszynska/MSF
06 Apr 18 06 Apr 18

Kolumbie: V Buenaventuře se mladí lidé snadno stanou terčem násilí

Lucía Morera se právě vrátila z Buenaventury v Kolumbii, kde působila jako koordinátorka projektu Lékařů bez hranic. V tomto přístavním městě na tichomořském pobřeží strávila devět měsíců. Předtím pracovala pro jiné organizace v Afganistánu, Libanonu, Palestině a Jižním Súdánu; v Brazílii působila jako pedagožka pro zranitelné a ohrožené děti. Lucía hovoří o své zkušenosti s koordinací týmů Lékařů bez hranic v Buenaventuře, které poskytují komplexní zdravotní péči obětem násilí a sexuálního násilí, včetně pomoci ženám, které jsou nuceny ukončit své těhotenství.

„Buenaventura na vás udělá dojem. Dominantou je přístav, který jakoby tvořil celé město. Je to průmyslové město vystavěné zřejmě bez územního plánování, které je poznamenané násilnou historií. Ze zemědělských oblastí sem přichází mnoho vysídlených osob. Situace je sice nyní klidnější, lidé jsou však skeptičtí a domnívají se, že tento klid je pouze dočasný - město je vyčerpané konflikty, násilím a zločineckými skupinami. Taková situace není samozřejmě typická jen pro Buenaventuru či Kolumbii, ale společnost velmi zatěžuje.

A je jedním z důvodů, proč je práce Lékařů bez hranic v tomto městě tak důležitá. Zjistili jsme, že je zde potřeba poskytovat péči v oblasti duševního zdraví. Obyvatelé jsou velmi zranitelní a silně poznamenáni násilím, ať již historickým či probíhajícím. Ve městě nefungují potřebné služby, přichází sem velké množství vysídlených lidí z jiných oblastí, mnoho rodin nefunguje, není dostatek legální práce a lidé jsou silně závislí na přístavu a dočasné práci. Zejména mezi mladými lidmi se objevují sklony k depresi, sebevražedné pokusy a psychotické poruchy ve vyšší míře než je v Kolumbii průměr.

Před několika lety jsme zřídili telefonní centrum, kam lidé mohli zavolat v případě potřeby psychologické péče. Jde v podstatě o krizovou linku, která slouží také jako vstupní brána ke službám.

Letos budeme usilovat o zvýšení a stabilizaci množství pacientů, zejména těch nejmladších ve věku 15 až 17 let, mužů a obětí sexuálního násilí. Jde nám o to, abychom je byli schopni navštívit do 72 hodin, a tak zabránili možnému nakažení sexuálně přenosnou nemocí či nechtěnému těhotenství.

Abychom toho dosáhli, vytvoříme síť takzvaných „násobitelů“, což budou mladí lidé mezi 15 a 17 lety, z nichž někteří byli našimi pacienti. Jejich úkolem bude šířit naše poselství o důležitosti duševního zdraví a potřebě vyhledat pomoc při problémech.

Zjistili jsme, že je potřeba oslovit mladé lidi, kteří jsou velice silně poznamenáni následky násilí, nefungujících vazeb, sexuálního násilí nebo těhotenství v nízkém věku, násilného odvedení či závislosti. Právě kvůli jejich mládí je pro ně tak těžké rozpoznat svůj problém, odhalit a analyzovat svou situaci a vyhledat vhodnou pomoc u dospělého.

Naše týmy se každý den setkávají s pacienty přicházejícími s velice složitými případy. Mnoho z těchto příběhů nás utvrzuje v tom, jak je naše práce v Buenaventuře důležitá. Jsou to příběhy pacientů poznamenaných násilím, kteří jen přežívají, dokud neseberou sílu požádat o pomoc. Vybavuji si jednu mladou ženu, která měsíce mlčela o sexuálním násilí. Nebyla schopná tu zkušenost zpracovat, přestala chodit do školy a odstřihla se od své rodiny a přátel. Poté, co podstoupila terapii, se dokázala vrátit na univerzitu a postupně se naučila žít s tím, co se jí stalo. Ano, pro ni a pro všechny s podobným osudem je práce Lékařů bez hranic v Buenaventuře nesmírně důležitá.“

{{{ labels.morehistories }}}