© Clarisse Douaud/MSF
04 Dec 17 04 Dec 17

Nedostatek informací a zdrojů komplikují boj s cholerou v Čadu

Epidemie cholery kopíruje tok řeky Bahr-Azoum, ve které se místní koupají, perou prádlo či z ní pijí. Řeka se klikatí z východní části regionu Sila směrem k obydlenější oblasti Am Timan, v Salamatu. Cholera se šíří požitím jídla nebo vody kontaminované výkaly či zvratky nakažené osoby. Léčí se okamžitým doplněním tekutin a elektrolytů ztracených zvracením a průjmem. Jestliže se neléčí, pacienti mohou během několika hodin zemřít.

Nejprve se onemocnění objevovalo zejména v oblasti Sila blízko hranic se Súdánem, kde bylo zaznamenáno 432 případů a 52 úmrtí. Lékaři bez hranic zde zřídili tři jednotky pro léčbu cholery (CTU) a jedno stanoviště orální rehydratace. První případ v Salamatu byl zaznamenán 11. září. Do 14. listopadu se zde objevilo 795 případů a 23 úmrtí. Naše jednotka krizového zásahu pro Čad (CERU) v Am Timan v Salamatu proto zřídila centrum pro léčbu cholery (CTC) se 40 lůžky a posléze i tři  cholerové jednotky v přilehlých vesnicích.

„Specifikem této oblasti je závažnost případů,” říká lékař Roger Haïwe zodpovědný za léčbu v cholerovém centru. „Pacienti musí urazit dlouhou cestu do našeho centra a zároveň mají obavy přiznat, že trpí cholerou, protože tato nemoc s sebou nese velké stigma.”

V půlce října, kdy epidemie kulminovala, přicházela více než polovina pacientů závažně dehydratována. V tomto regionu s nekvalitními cestami a špatným telefonním spojením je dostupnost léčby pro pacienty velice omezená. Dostat se k ambulanci v Kach Kacha, jedné z postižených vesnic v oblasti Am Timan, je pro vesničany komplikované. Jejich další možností je využít drahé mototaxi.

„Byli moc nemocní na to, aby zvládli cestu na motorkách,” říká Ahmat Issa, obyvatel Kach Kacha, když vypráví o ostatních pacientech. Do centra je po 45kilometrové prašné silnici plné výmolů přivezla sanitka. Ahmat, 39 let, se nakazil pitím vody z řeky, když sklízel obilí. Spousta pacientů vypráví podobný příběh o tom, jak se snažili uhasit žízeň vodou z řeky, když pracovali na poli ve spalujícím vedru. Farmáři nejsou ochotni s sebou na pole tahat těžké kanystry s pitnou vodou. Ahmat byl z centra propuštěn po čtyřech dnech. Ujistil nás, že po návratu domů s sebou bude na pole nosit pitnou vodu.

Ve stanu pro pacienty je devadesátiletá Amne Fadou s novým hygienickým balíčkem. Balíček však nevidí, protože je slepá. Do centra ji přivezli bez doprovodu - lidé, kteří se o ni starali, měli obavy z nákazy. „Zvracela jsem a měla jsem průjem, myslela jsem si, že umřu,” říká paní Fadou.

V rámci krizového zásahu distribuujeme sáčky na čištění vody (i vody z řeky), díky kterým se dá bezpečně pít. Tyto sáčky jsou součástí hygienického balíčku, který naši osvětoví pracovníci rozdávají všem pacientům v cholerovém centru. Balíček dále obsahuje 20litrový kbelík na úpravu vody, kostku mýdla, deku a moskytiéru. Zároveň provádíme osvětu o hygieně, čištění vody a prevenci cholery. Podle lékaře Haïwe jsou lidé informovanější. Dříve přicházeli do centra v noci, protože se styděli; nyní přijíždějí i během dne.

Tým z ministerstva zdravotnictví zřídil v reakci na narůstající množství případů v Kach Kacha jednotku pro léčbu cholery. Za pomoci vesničanů vybudovali provizorní zařízení ze tří větví a částí darovaného stanu. Za týden bylo toto zařízení tak přeplněné, že 17 pacientů leželo venku na zemi. Lékaři bez hranic pomohli vybudovat v Kach Kacha a ostatních vesnicích v oblasti Am Timan další tři cholerové jednotky.

Lékaři bez hranic provádí epidemiologické sledování, aby mohli zmapovat vývoj epidemie. „Potřebujeme mít k dispozici kompletní aktuální a spolehlivé informace, abychom mohli přijímat informovaná rozhodnutí,” říká Jennifer O’Keefe, epidemioložka Lékařů bez hranic denně shromažďující a analyzující data.

Lékaři bez hranic přijali ve svých zařízeních na léčbu cholery v Čadu v období od 14. srpna do 12. listopadu více než 950 pacientů. Po celé zemi ministerstvo zdravotnictví evidovalo ve stejném období 1 186 případů a 73 úmrtí. Dne 18. září vyhlásilo ministerstvo v oblastech Sila a Salamat epidemii cholery.

{{{ labels.morehistories }}}