© Brian Sokol/Panos Pictures
25 Sep 17 25 Sep 17

Ako využívame darcovstvo našich darcov

Lékaři bez hranic se dlouhodobě soustředí převážně na podporu od soukromých dárců, aby si zachovali finanční a operační nezávislost, jakož i nezávislost na politických a jiných zájmech a vlivech. Proto přijímají finanční prostředky od vlád a mezinárodních institucí jen v omezené míře. Celosvětově činí soukromé dary kolem 90 % veškerých příjmů organizace.

Lékaři bez hranic se zavázali, že nejméně 80 % ze získaných prostředků na mezinárodní úrovni musí být využito v rámci tzv. social mission, tj. na vlastní humanitární projekty a přinášení svědectví o situaci v krizových oblastech. Maximálně 20 % tak smí být využito na další aktivity, provoz organizace a získávání finančních příspěvků.

Kdo platí Lékaře bez hranic?

V roce 2016 tvořily soukromé příspěvky 100 % z celkových příjmů české kanceláře Lékařů bez hranic určených na financování krizové pomoci. Z těchto příjmů Lékaři bez hranic financují své projekty v krizových oblastech a zajišťují chod kanceláře, která má na starost nábor nových spolupracovníků, získávání finančních darů a informování veřejnosti.

V roce 2016 obdrželi Lékaři bez hranic v ČR finanční dary od více než 65 tisíc soukromých dárců v rekordní výši 98,6 milionu Kč. Ze soukromých příspěvků darovaných v roce 2016 bylo přímo na humanitární pomoc v krizových oblastech využito 74 % (72 % bylo určeno na humanitární pomoc v roce 2016 a 2 % v roce 2017). Lékaři bez hranic v ČR podpořili v roce 2016 projekty v 11 zemích částkou 71,1 milionu Kč.

Provoz a aktivity Lékařů bez hranic v ČR

Část nákladů organizace v ČR, 30 %, pokryly v roce 2016 dotace z partnerské švýcarské sekce Lékařů bez hranic (MSF Švýcarsko), určené zejména na rozvoj dárcovství a investice do budoucích příjmů, 67 % nákladů pokryla organizace z darů získaných v ČR a 3 % z ostatních výnosů.

Náklady na rozvoj a získávání darů, běžný provoz, komunikaci, svědectví a HR podporu projektů Lékařů bez hranic činily v roce 2016 37,7 mil. Kč. Hlavní část nákladů organizace, 71 %, tvořily investice do dárcovských programů, které jsou zaměřeny nejen na okamžitý příjem darů na aktuální krizovou pomoc, ale také na rozšiřování dárcovské základny. Ta v příštích letech umožní stabilní, okamžité a rozsáhlejší financování pomoci v budoucích humanitárních krizích. Samotný provoz kanceláře činil 10 % z celkových nákladů organizace. Zbylých 19 % nákladů tvořila podpora poslání Lékařů bez hranic – svědectví (tzv. témoignage) a náboru nových spolupracovníků na humanitární mise.