14 Čvn 17 15 Srp 17

Psychologové a psychiatři

Genocida ve Rwandě v roce 1994, občanské války a masakry v Bosně a Hercegovině, Sierra Leone nebo v Kosovu, přetrvávající krize v Burundi, Indonésii či na Palestinských teritoriích ukázaly Lékařům bez hranic v polovině devadesátých let potřebu začít poskytovat také psychologickou pomoc.

Kvůli tomu potřebujeme více odborníků v oboru duševního zdraví, kteří mají zkušenost s prací s traumatizovanými pacienty. Jejich hlavním úkolem na misi je školení a podpora místních odborných pracovníků při poskytování krizové pomoci a psychosociální péče. Společně s místními pracovníky pomáhají obětem válek a násilí, vyhánění či přírodních katastrof vyrovnat se s jejich traumatickými zážitky, a to zejména formou pohovorů, poradenství, arteterapie či pracovní terapie.

Speciální požadavky:

  • Ukončené odborné vzdělání (u psychologů včetně atestace z klinické psychologie)
  • Zkušenost s prací s traumatizovanými pacienty
  • Zkušenost s pobytem v zahraničí a v multikulturním prostředí
  • Možnost účasti na misi v minimální délce 6 až 9 měsíců
  • Schopnost pracovat a žít v týmu
  • Schopnost vést a školit ostatní
  • Ochota k práci v nestabilním prostředí
  • Flexibilita a schopnost zvládat stres
  • Schopnost práce s omezenými zdroji
  • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích