© Ikram N'gadi
18 Čvc 22 26 Čvc 22

Projektový manažer nových webových stránek

Lékaři bez hranic jsou jednou z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě s projekty ve více než 70 zemích světa. Zaměřují se na poskytování krizové zdravotnické pomoci populacím postiženým válkami, přírodními katastrofami či nedostatkem základní zdravotní péče. Mezi hlavní cíle české kanceláře patří nábor nových spolupracovníků a spolupracovnic pro mise v zahraničí, získávání finančních příspěvků a informování veřejnosti o práci organizace v krizových oblastech. 

V současnosti hledáme projektového manažera nebo projektovou manažerku, který/á bude zodpovědný/á za řízení projektu tvorby nových webových stránek naší organizace v České republice. Rozsah projektu bude sahat od výběru vhodného dodavatele pro technické řešení webu až po jeho finální nasazení spolu s nastavením dlouhodobých procesů týkajících se jeho administrace po technické i obsahové stránce. 

Co na vás čeká?

 • Definování rozsahu projektu dle očekávání klíčových zadavatelů z několika oddělní (komunikace, fundraising, HR), a to prostřednictvím úzké spolupráce se zástupci těchto týmů i seniorního managementu Lékařů bez hranic v ČR.  
 • Realizování tenderu na výběr dodavatele pro kompletní technické řešení nového webu. 
 • Vypracování podrobného plánu projektu, který umožní sledovat a řídit jeho průběh, odhadnout náročnost projektu a potřebný rozpočet. 
 • Vedení členů projektového týmů složených se zástupců jednotlivých týmů, včetně externích dodavatelů (technické řešení, grafické řešení) za účelem dodání požadovaných vstupů do projektu v požadovaném čase i kvalitě. 
 • Používání vhodné ověřovací techniky k řízení změn v rozsahu projektu, časovém plánu a nákladech.  
 • Definování a efektivní řízení jednotlivých rizik projektu. 
 • Efektivní řízení nákladů v souladu se schváleným rozpočtem. 
 • Zajištění, aby nově vytvořené webové stránky plně respektovaly vizuální identitu Lékařů bez hranic v ČR. 
 • Pravidelné prezentování stavu projektu seniornímu management týmu.  

Co u nás budete potřebovat?

 • Odpovídající vzdělání, nejlépe v oblasti informatiky nebo manažerských informačních systémů. 
 • Schopnost hovořit plynně anglicky (písemné a komunikační dovednosti min na úrovni B2). 
 • Prokazatelné pracovní zkušenosti na pozici projektového manažera v oblasti informačních, technologií, nejlépe v oblasti implementace nových webových stránek. 
 • Velmi dobré komunikační dovednosti.  
 • Dobré organizační schopnosti, včetně důrazu na detail a schopnosti pracovat na více úkolech. 
 • Zkušenosti s nástroji projektového řízení.  

Co nabízíme?

 • Možnost spolupráce na OSVČ nebo pracovní smlouvu na částečný úvazek odhadem zhruba 12-15 hodiny týdně.  
 • Práci pro významnou mezinárodní humanitární organizaci, která má smysl a jejímž výsledkem je pomoc tam, kde je zapotřebí 
 • Přátelský a zkušený kolektiv, možnost setkávat se se zajímavými lidmi, kteří se účastní zahraničních misí.

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte na e-mail hr-cz@prague.msf.org. V motivačním dopise uvádějte především důvody, proč se chcete zapojit do týmu Lékařů bez hranic a co pro tuto konkrétní pozici nabízíte.  

DŮLEŽITÉ! Do předmětu zprávy uveďte heslo „Projektový manažer“ 
 
Přihlášky se přijímají do 12. 8. 2022 do půlnoci.

Vybrané kandidáty a kandidátky, jež dodají všechny požadované podklady, budeme kontaktovat do dvou týdnů po uzávěrce. Děkujeme za pochopení. 

 
„Beru na vědomí, že Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., IČO: 28476654, se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 18000 (dále jen MSF), bude zpracovávat mé osobní údaje, k čemuž je oprávněna na základě právního důvodu spočívajícího v organizaci výběrového řízení, na které se hlásím (jakožto provedení opatření přijatých před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy), či z důvodu oprávněných zájmů MSF spočívajících ve vyhodnocení vhodnosti uchazeče na danou pozici. 
Jsem informován o tom, že v souvislosti se zpracováním mám zejména následující práva: právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování, pokud je k tomu dán zákonný důvod; právo na přenositelnost údajů v stanovených případech; právo vznést námitku; a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále beru na vědomí, že MSF může v rámci výběrového řízení kontaktovat mé předchozí zaměstnavatele uvedené v mém životopisu za účelem zjišťování referencí týkajících se mé osoby či zjišťovat další informace podstatné pro posouzení uchazeče vzhledem k pozici, na kterou se hlásím ve výběrovém řízení, a souhlasím s tím, aby i informace takto získané o mé osobě a předchozích zaměstnáních MSF uchovávala pro účely dalších výběrových řízení.“