{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.  

Naši spolupracovníci působí ve více než 70 zemích světa. Poskytují v nich primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti a pacienty postižené infekčními či opomíjenými nemocemi, provádějí očkovací kampaně, zajišťují mateřskou a porodní péči, přinášejí psychologickou pomoc obětem násilí nebo školí místní personál. 

Naši organizaci založila v roce 1971 skupina francouzských lékařů a novinářů. Vedle lékařské péče se proto také věnujeme informování veřejnosti o situaci lidí v nouzi, o příčinách krizí, které je ohrožují, o překážkách, jež brání jejich zmírnění či odstranění, a o porušování mezinárodních dohod a lidských práv. 

Lékaři bez hranic v ČR 

V České republice působí Lékaři bez hranic od roku 2006. V počátcích jsme prostřednictvím české kanceláře především nabírali nové spolupracovníky pro mise a informovali veřejnost o situaci v krizových oblastech. V roce 2008 jsme založili novou obecně prospěšnou společnost, která se kromě dosavadních aktivit začala věnovat získávání finančních prostředků od české veřejnosti pro zajištění a rozšíření humanitárních projektů organizace.