© Siegfried Modola
14 Čvn 17 06 Úno 20

Jak se zakládá projekt

Jsme neustále v pohotovosti a připraveni reagovat na informace o krizích a katastrofách. Informace, na jejichž základě rozhodujeme o zahájení krizového zásahu, mohou přijít z různých zdrojů. Kdo nám dává informace, podle kterých se rozhodujeme o zásahu?

  • týmy Lékařů bez hranic, které již pomáhají lidem v dané oblasti
  • místní vláda nebo samospráva
  • mezinárodní společenství
  • humanitární organizace, např. Odbor OSN pro humanitární záležitosti (UNDHA)
  • finanční instituce, např. Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO)
  • místní i celostátní nevládní organizace
  • média a sociální sítě

Jakmile informaci ověříme, vyšleme do krizové oblasti tým lékařských a logistických expertů, kteří situaci rychle a efektivně zhodnotí. Může jít o pracovníky, kteří již v dané lokalitě působí, nebo o specialisty vyslané z centrály organizace.

Krizový tým

Krizový tým tvoří skupina lidí s rozsáhlými terénními zkušenostmi z nejdůležitějších oblastí, tedy lékařské péče, logistiky a managementu. Jsou k dispozici 24 hodin denně a mohou být na místo vysláni během několika hodin po vypuknutí krize. Právě oni mají často na starost prvotní zhodnocení celé situace. Krizový tým na místě může zůstat několik měsíců a poskytovat první život zachraňující lékařskou pomoc, zatímco se vytváří dlouhodobý projekt.

Tým zhodnotí situaci, určí, jak velký počet lidí je krizí zasažen a co potřebují, a odešle do operačního centra Lékařů bez hranic návrh řešení.

Jaké krizové situace jsou v centru naší pozornosti?

Zahájení projektu

Po schválení návrhu začnou pracovníci operačního centra vybírat vhodné členy týmu, dávat dohromady potřebné materiály a zdroje a alokovat potřebné finance.

Po vytvoření a schválení projektového plánu se do příslušné oblasti posílá technické vybavení, zdravotnické zásoby a potřebné zdroje.

V případě rozsáhlých krizí se veškerý potřebný materiál dopravuje na místo letadlem, aby mohla práce začít hned. Díky osvědčeným postupům, specializované výbavě a logistickým centrům mohou Lékaři bez hranic rozesílat nutný materiál a vybavení během několika hodin a týmy tak mohou začít pracovat okamžitě, jakmile dorazí do oblasti.

V některých zemích, kde je vznik krizové situace pravděpodobnější, máme pohotovostní zásoby k dispozici přímo v místních skladových prostorách.

Pokud není potřeba doručit zdravotnický materiál na místo okamžitě, přepravujeme kvůli nižším nákladům většinu materiálu i léků námořní cestou.

Rychlost a flexibilita

Většina finančních prostředků Lékařů bez hranic pochází od individuálních dárců. Nejsou tak svázány podmínkami, jež si pro využití darů kladou některé vlády nebo velké instituce. Díky tomu můžeme reagovat na nastalé krize velmi rychle.

Zhruba 25 % financí si ponecháváme jako finanční rezervy, abychom je mohli okamžitě použít v případě nových krizí. Proto nepotřebujeme vyhlašovat žádné sbírky předtím, než zahájíme vlastní humanitární pomoc. Nejprve jednáme podle aktuální potřeby a pak teprve oslovujeme veřejnost s žádostí o příspěvky v závislosti na konkrétní situaci a reálných odhadech našich dalších nákladů.