14 Čvn 17 23 Květen 18

Informačné večery

Pre záujemcov, ktorí chú pracovať v projektoch Lekárov bez hraníc v teréne, organizujeme tzv. informačné večery, pri ktorých predstavíme organizáciu, naše princípy a hodnoty, spôsob a podmienky práce v teréne. 

Návšteva informačného večera je zároveň prvým a povinným krokom vo výberovom konaní. 

Tieto stretnutia prebiehajú v angličtine a konajú sa pravidelne v Prahe, Brne a Bratislave, výnimočne i v iných mestách. Niekedy organizujeme aj online informačné večery.

Kapacita informačných večerov je obmedzená, preto je treba sa registrovať dopredu. Registračný formulár nájdete pod zoznamom najbližších plánovaných informačných večerov
 

Najbližšie informačné večery

Registrujte sa tu

Zoznam infovečerov organizovaných v Rakúsku v roku 2018 nájdete na www.aerzte-ohne-grenzen.at/en/infosessions.

 


Registračný formulár