{{ index[0].node.title }}

{{ index[0].node.field_intro_text }}

V České republice působí Lékaři bez hranic od roku 2006. V počátcích se soustředili na nábor nových spolupracovníků pro mise a na informování o poslání organizace a o situaci v krizových oblastech. V roce 2008 založili Lékaři bez hranic novou obecně prospěšnou společnost, která se kromě dosavadních aktivit začala věnovat získávání finančních prostředků od české veřejnosti pro zajištění a rozšíření humanitárních projektů organizace.

Česká kancelář Lékařů bez hranic je součástí ženevského operačního centra, jehož prostřednictvím financuje humanitární projekty.