14 Čvn 17 14 Čvn 17

Laboratorní specialisté

Laboratorní specialisté a odborníci na biomedicínu mají pro práci Lékařů bez hranic nesmírný význam hlavně díky tomu, že se společně s klinickými specialisty podílejí na základní diagnostice. Důležitou roli hrají při vedení laboratoří a také monitorují vznik epidemií a dopad našich krizových zásahů.

TuberkulózamalárieHIV/AIDS nebo spavá nemoc: to jsou jen některé z tzv. opomíjených nemocí, které v projektech Lékařů bez hranic pomáhají zdolávat i laboratorní specialisté. Obyčejná fungující laboratoř poskytující spolehlivé výsledky může sloužit jako základ pro stanovení přesné diagnózy a následného nasazení léčby.

Laboratorní specialisté jsou pověřeni především zřizováním a zdokonalováním vybavení laboratoří a kontrolou kvality v místních zdravotnických stanicích či v nemocnicích. Často mají na starosti vypracování terénních studií (např. rezistence vůči malárii).

Stejně jako u ostatních profesí i v případě laboratorních specialistů je důležitým úkolem vzdělávání a rekvalifikace místního laboratorního personálu, jako např. v programech zaměřujících se na problematiku tuberkulózy, při kterých je místní personál školený v zavádění léčebné metody DOTS (directly observed treatment) .

Požadavky:

 • Diplom v oboru (ideálně laboratorní technologie nebo mikrobiologie v kombinaci s aplikovanou parazitologií a bakteriologií)
 • Dva roky praxe v laboratoři
 • Prokazatelná znalost pohlavních chorob, virologie, tuberkulózy, krevních bank, malárie, HIV/AIDS
 • Znalost a praxe v různých technikách odebírání vzorků (krev, stolice, sputum)
 • Praktická zkušenost s laboratorním softwarem a prováděním průzkumů
 • Znalost metod, jimiž se kontroluje kvalita laboratorního testování
 • Znalosti tropické medicíny nebo zkušenosti s TBC, HIV/AIDS, parazitologií jsou výhodou
 • Možnost účasti na misi v minimální délce 6-9 měsíců
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích
 

Video vzniklo ve splopráci s whatchado.