14 Čvn 17 14 Čvn 17

Kde všichni jsou?

Kde všichni jsou? Reakce na humanitární krize v nejproblematičtějších oblastech

Proč vznikla tato zpráva? Během poskytování humanitární pomoci v přední linii probíhajících krizí Lékaři bez hranic silně vnímají omezení a nedostatky mezinárodní humanitární reakce na tyto krize. Její část bezpochyby funguje a zachraňuje lidské životy. Ale při doručování pomoci k těm nejpotřebnějším je možné a nutné udělat mnohem více.

V roce 2016 se bude konat Světový humanitární summit, který svede dohromady experty z celého světa, aby zvážili strukturu a financování systému humanitární pomoci do budoucna.


V předstihu před tímto důležitým setkáním Lékaři bez hranic zveřejnili zprávu Kde všichni jsou?, která se zaměřuje na některé klíčové otázky spojené s mezinárodní reakcí na humanitární krize.

Můžete se také podívat na anglickou interaktivní verzi zprávy Where is everyone.

Krizová reakce

Tato zpráva je výsledkem 136 hloubkových rozhovorů s humanitárními pracovníky z OSN, neziskových organizací a akademické obce provedených v posledních dvou letech a rozsáhlé práce s dostupnými zdroji.

Zpráva analyzuje 3 detailní případové studie z Jižního Súdánu, D. R. Kongo a Jordánska (vše v PDF, AJ), které přinášejí řadu zjištění týkajících se výkonnosti humanitárního systému během reakce na uprchlické krize způsobené ozbrojenými konflikty.

Jedná se o kvalitativní výzkum, který využívá dostupná kvantitativní data. Přečtěte si více o metodologii a shrnutí (PDF, AJ) evaluací, z nichž jsme čerpali.

Nedostatky humanitárního systému

Tato zpráva není příjemným čtením pro nás, kteří jsme součástí humanitárního systému. Zdůrazňuje aspekty naší krizové pomoci, které potřebují zlepšit. Její závěry podporují též interní evaluace naší práce v MabanuYidě (PDF, AJ).

Současně s tím zdůrazňuje nedostatky na straně humanitárního systému jako celku.

Máme však za to, že v humanitárním sektoru musíme být k sobě upřímní a přiznat si realitu naší práce v terénu v místech a pro populace, k nimž je těžké se dostat, ale jejichž potřeby jsou o to větší.

Diskuse

Záměrem této zprávy je nastartovat skutečnou diskusi s našimi kolegy z humanitární komunity, ať už z Lékařů bez hranic či dalších organizací, stejně jako z agentur OSN a dárcovských institucí, abychom se během našich zásahů mohli zlepšovat.

Pořádáme veřejná i soukromá setkání, abychom přinesli tato témata na stůl, a doufáme, že se k nám připojí i ostatní.

I nadále budeme monitorovat a vyhodnocovat reakci na současné krize, ať už naši vlastní, nebo humanitární komunity obecně, a budeme sdílet svá zjištění.

Zjistěte více a zapojte se

Pokud vás zajímá toto téma, je k dispozici mnoho dalších materiálů, včetně interních reflexí Lékařů bez hranic týkajících se jejich vztahu s humanitární komunitou, včetně  dokumentů MSF and the Aid System: Choosing not to chooseLess is more: the case for a purely humanitarian response to emergencies.

Pokud pracujete přímo v sektoru humanitní pomoci a rádi byste přispěli do diskuse probíhající v rubrice Opinion and Debate na stránkách sekce Lékařů bez hranic ve Spojeném království, můžete zaslat svůj příspěvek editorovi rubriky na opinion@london.msf.org.

Pokud jste na Twitteru, používejte prosím #whereiseveryone, abychom konverzaci udrželi.