© Unknown Staff/MSF

Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří početně největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách.

Instrumentářky často pracují v krizových týmech a uplatňují se při léčbě obětí zraněných v ozbrojených konfliktech. Také mohou být součástí týmu poskytujících dlouhodobou chirurgickou péči komunitám, jež nemají přístup ke zdravotní péči. Diagnostické přístroje a další vybavení jsou na misích velmi omezené. Instrumentářky pracují obvykle v těžkých podmínkách s tím nejjednodušším vybavením, bez rentgenu či přístrojů pro umělé dýchání. Rozsah pracovních aktivit sahá od praktické spolupráce na sále přes organizační činnost až po školení místního personálu.

Jednou z priorit je zajistit, aby na operačním sále byly i v těžkých podmínkách dodržovány minimální hygienické standardy. Instrumentářky jsou často potřebné pro okamžitou pomoc v krizových oblastech, Lékaři bez hranic jim proto nabízejí možnost výjezdu na kratší mise. 

Požadavky:

  • Diplom zdravotní sestry (instrumentářky)
  • Minimálně 2 roky praxe na operačním sále
  • Možnost účasti na první misi v délce 3 měsíců, další mise mohou být kratší
  • Schopnost pracovat a žít v týmu
  • Schopnost vést a školit ostatní
  • Ochota k práci v nestabilním prostředí
  • Flexibilita a schopnost zvládat stres
  • Schopnost práce s omezenými zdroji
  • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích


 

Chcete se stát instrumentářkou bez hranic? Přijďte na informační večer pro zájemce, kteří chtějí pracovat v terénu! Představíme vám na něm organizaci, naše principy a hodnoty, způsob a podmínky práce v terénu. Návštěva informačního večera je zároveň prvním a povinným krokem ve výběrovém řízení.

PŘIHLÁSIT SE NA INFORMAČNÍ VEČER

Pokud máte další dotazy týkající se výjezdu na misi, obraťte se na nás na e-mailu: hr@lekari-bez-hranic.cz.

Můžete nás sledovat také na LinkedIn, kde mimo jiné zveřejňujeme videa, ve kterých naši čeští, slovenští i zahraniční spolupracovníci sdílí  své zkušenosti z terénu a mluví o své práci a našich projektech.