14 Čvn 17 14 Čvn 17

HR koordinátori

V krajinách, kde Lekári bez hraníc poskytujú zdravotnícku a humanitárnu pomoc, pracujeme s mnohými miestnymi zamestnancami. Zvlášť vo veľkých krajinách a krajinách, kde je rozsah projektov komplexný, koordinátor ľudských zdrojov zabezpečuje plynulosť administratívnych procesov a vysokú úroveň riadenia ľudských zdrojov.

Ďalej je koordinátor ľudských zdrojov zodpovedný za rôzne administratívne úkony, napr. nájomné a kúpne zmluvy, poistenie, pracovné cesty, cestovné a pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt. Je zodpovedný tiež za dodržiavanie miestnych pracovných a sociálnych zákonov, uplatňovanie interných smerníc Lekárov bez hraníc v oblasti ľudských zdrojov, pracovnej zmluvy, mzdy, prípravu plánu náboru zamestnancov a ich pracovného postupu, komunikáciu s miestnymi úradmi, implementáciu a aktualizáciu platových tabuliek a podporu administrátorov v jednotlivých projektoch. Koordinátor ľudských zdrojov pracuje spoločne s tímom miestnych zamestnancov.

Požiadavky:

  • Ukončené odborné vzdelanie a kvalifikácia v oblasti ľudských zdrojov
  • Znalosť oblasti riadenia ľudských zdrojov, vrátane pracovného práva, benchmarkingu, miezd či náboru zamestnancov
  • Schopnosť improvizácie a vyjednávanie
  • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6 až 12 mesiacov
  • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
  • Schopnosť viesť a školiť ostatných
  • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
  • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
  • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
  • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách