© Jan Böhm / MSF
14 Čvn 17 10 Květen 19

Hloubkové analýzy

Lékaři bez hranic věří v princip témoignage – svědectví. To znamená to, že jsme připraveni otevřeně mluvit o tom, co se před našima očima odehrává. Neváháme hovořit jménem lidí, kterým pomáháme, a seznamovat s jejich utrpením a nesnesitelnou životní situací širokou veřejnost.

Svědectví přinášíme i prostřednictvím zvláštních zpráv a reportů, které jsou vám zde volně k dispozici ke stažení – můžete je číst i dále sdílet. A budeme také rádi, když nám dáte vědět, co si o nich myslíte. Všechny hloubkové analýzy, případové studie a reporty najdete na této stránce:

 

REPORTY 2017

 


 

 

 

Forced to flee Central America's Northern Triangle: A neglected humanitarian crisis

Květen 2017

Každý rok překročí hranice do Mexika odhadem 500 tisíc osob. Většina z nich nuceně odchází z El Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly, zemí známých jako tzv. severní trojúhelník Střední Ameriky – oblast s nejvyšší mírou násilí na světě.

Tento report shrnuje data shromážděná za dva roky našimi týmy v Mexiku. Posbírané informace poukazují na velkou míru násilí, se kterým se setkávají migranti při průjezdu zemí, a na systematické nedostatky v opatřeních vlády zaměřených na ochranu lidí.

Naše týmy viděly a zdokumentovaly mechanismy násilného vysídlování, perzekuce, sexuálního násilí a nucené repatriace podobající se podmínkám, které se vyskytují v těch nejkrvavějších ozbrojených konfliktech na světě.

 

 

 


 
 

Yemen: Healthcare under siege in Taiz

Leden 2017

Po téměř dvou letech nepřetržitých bojů je zdravotní a humanitární situace v Taízu, třetím nejlidnatějším jemenském městě, mimořádně žalostná a bez vyhlídek na zlepšení. Bombardování, letecké nálety, křížová palba, nášlapné miny a ostřelovači nadále zraňují, mrzačí a zabíjejí místní obyvatele. Přístup k život zachraňující lékařské péči je velmi omezený.

Tato zpráva se zaměřuje na přímé dopady války na postiženou populaci v Taízu, kolaps zdravotnického systému v rozděleném městě a lidské utrpení pozorované týmy v Taízu.

 

 

REPORTY 2016

 


 

 

 

Changes in medical practice in Syria

Dilemmas and adaptations in medical facilities continually threatened by attack

Říjen 2016

Téměř šest let trvající válka v Sýrii způsobuje obrovské utrpení místním obyvatelům. Mezi projevy brutality syrského konfliktu patří také násilí uplatňované vůči zdravotnickým zařízením, jejich zaměstnancům a pacientům, které se stalo zcela běžným. Tato zpráva zkoumá přímé a nepřímé faktory, které zapříčinily změny zdravotnického systému v Sýrii.

 

 

 

 

EMERGENCY NOW: A call for action beyond summits
MSF’s reflections on the World Humanitarian Summit

Květen 2016

Lékaři bez hranic se v posledních 18 měsících významně angažovali v procesu, který předcházel svolání Světového humanitárního summitu. Tato zpráva shrnuje naše zjištění související s klíčovými tématy „Agendy pro lidstvo“, která popsal generální tajemník OSN.

 

REPORTY 2015

 


 

 

An Unprecedented Year

Květen 2015

Zpráva shrnuje rok boje s epidemií eboly v Západní Africe, tou největší v dějinách vůbec. Tato smrtící nemoc si za rok vyžádala přes 10.000 životů. S epidemií bojovalo 1.3000 mezinárodních a 4.000 místních spolupracovníků Lékařů bez hranic. Zpráva hovoří také o tom, proč byla reakce světa a humanitárních organizací na epidemii tak pomalá.

 

REPORTY 2014

 

Pushing the envelope

Srpen 2014

Globální fond je největším přispěvatelem na boj s třemi největšími zabijáky mezi nemocemi: HIV, tuberkulózou a maláriií. Globální fond nedávno představil nový model financování boje proti těmto nemocem, který bude mít mj. přímý dopad na miliony HIV pozitivních, kteří již mají přístup k antiretrovirové léčbě, i těch, kteří na ni dosud čekají. Tato zpráva se zabývá jeho dopady v terénu.

Kde všichni jsou? Reakce na humanitární krize v nejproblematičtějších oblastech

Červenec 2014

Během poskytování humanitární pomoci v přední linii probíhajících krizí Lékaři bez hranic silně vnímají omezení a nedostatky mezinárodní humanitární reakce na tyto krize. Její část bezpochyby funguje a zachraňuje lidské životy. Ale při doručování pomoci k těm nejpotřebnějším je možné a nutné udělat mnohem více. V roce 2016 se bude konat Světový humanitární summit, který svede dohromady experty z celého světa, aby zvážili strukturu a financování systému humanitární pomoci do budoucna. V předstihu před tímto důležitým setkáním Lékaři bez hranic zveřejnili zprávu Kde všichni jsou?, která se zaměřuje na některé klíčové otázky spojené s mezinárodní reakcí na humanitární krize.

It's not just about drinking tea: Dialogue between MSF, its patients and their communities

Květen 2014

Středobodem práce Lékařů bez hranic jsou pacienti. Lidé v nouzi, uprostřed konfliktů, lidé, které se Lékaři bez hranic snaží chránit. Zdravotní i provozní personál, ať už mezinárodní nebo národní, usiluje o maximální humanitární a etický přístup ke svým pacientům. Ovšem ačkoli se Lékaři bez hranic starají o to, aby byli nablízku svým pacientům a jejich komunitám, je zřejmé, že překročení geografických a kulturních hranic pro pomoc pacientům v krizových obdobích vyžaduje víc než pouze lékařské dovednosti a logistické know-how.  Poskytování potřebné lékařské péče vyžaduje důkladné pochopení politického a kulturního kontextu, potřeb a zvyklostí pacientů a dopadu krize, které se Lékaři bez hranic rozhodli čelit. 

 

Between rhetoric and reality: The ongoing struggle to access healthcare in Afghanistan

Únor 2014

Rok 2014 je pro Afghánistán dalším zásadním rokem: po dvanácti letech vstoupila do finální fáze vojenská intervence NATO vedená USA a na duben jsou naplánovány prezidentské a regionální volby. Vzhledem k tomu, že většina mezinárodních jednotek bude na konci roku stažena, světová pozornost se rychle obrací k novým oblastem. Hlavní zájmy v Afghánistánu jsou pevně spojeny se snížením vojenských jednotek, bezpečnostní proměnou a předvolebními dohady. Nápadně schází pozornost věnovaná každodenní realitě Afghánců uvězněných v eskalujícím konfliktu – rok 2013 byl údajně druhým nejnásilnějším obdobím pro civilisty od roku 2001.

 

 

 

REPORTY 2013

Improving paediatric TB care in Tajikistan

 

Listopad 2013

Děti jsou celosvětově nejohroženější skupinou pacientů s tuberkulózou, zároveň jsou nejvíce přehlíženou skupinou. Ze všech případů tuberkulózy ve 22 nejvíce zasažených zemích, jich 10-15 % připadá právě na děti a celosvětově jich každý rok na toto onemocnění zemře minimálně 130 tisíc.

 

 

The illness of migration

Červenec 2013

Zavřením hranic před nechtěnými migranty se země podílí na šíření chorob a utrpení. V této zprávě se Lékaři bez hranic ohlíží za uplynulými 10 lety lékařské humanitární pomoci pro migranty v Evropské Unii a transitních státech. Naše zkušenosti jasně ukazují, že restriktivní imigrační politika ztěžuje situaci a ohrožuje lidi, kteří hledají bezpečí a lepší život pro sebe a své rodiny.

 

 

Violence, vulnerability and migration: Trapped at the gates of Europe

Březen 2013

Tím, že Evropská Unie v uplynulých deseti letech zpřísňovala hraniční kontroly a migrační politiku, se Maroko, které původně bylo pro migranty mířící do Evropy pouze tranzitní zemí, stalo také jejich hlavním cílem. Zkušenosti Lékařů bez hranic ukazují, že čím déle migranti ze subsaharské Afriky v Maroku zůstávají, tím zranitelnější jsou.

 

Syria two years on: the failure of international aid so far

Březen 2013

Po dvou letech extrémně násilného konfliktu, ve kterém dle OSN zemřelo více než 70 tisíc lidí, čelí Syřané humanitární katastrofě. I přes opakované žádosti nedostali Lékaři bez hranic od vlády povolení, aby mohli v zemi působit. Bylo jim ale umožněno otevřít tři nemocnice na severu, v oblastech ovládaných opozicí, kam se dostávalo stále méně pomoci, než bylo potřeba.

 

 

Hear my voice: Somalis on living in a humanitarian crisis

Únor 2013

Násilí, vysídlování a nedostatek jídla jsou typické charakteristiky somálského humanitárního prostředí. Zpráva čerpá ze svědectví více než osmi set somálských pacientů, kteří navštívili zdravotnická zařízení Lékařů bez hranic v somálských a etiopských uprchlických táborech.

 

 

Misery beyond the war zone: Life for Syrian refugees and displaced populations in Lebanon

Únor 2013

Krize v Sýrii nutí stále více obyvatel prchat za bezpečím pryč ze své vlasti. Humanitární potřeby této zvětšující se populace jsou obrovské a stále rostou. Polovině uprchlíků se nedostává potřebné zdravotní péče. Lékaři bez hranic vyzívají, ke zlepšení kvality přístřešků a k poskytnutí pomoci nově příchozím.

 

 

REPORTY 2012

DR-TB drugs under the microscope

Listopad 2012

Tuberkulóza je léčitelná choroba, která každoročně celosvětově zabije téměř 1,4 milionu lidí. Zároveň je hlavní příčinou úmrtí lidí nakažených HIV/AIDS. Dosavadní reakce na epidemii je nedostatečná. 94 % již léčených pacientů ohrožených multiresistentní tuberkulózou (MDR-TB) nemá přístup k diagnóze této nemoci a pouze 19 % pacientů s MDR-TB byla v roce 2011 umožněna léčba. Celkové rozšíření nemoci a její dopady nejsou známy.

 

 

Older people in crises

Říjen 2012

Je stále patrnější, že krizová pomoc během mimořádných událostí není uzpůsobena potřebám starších lidí.  Velice často se tak v těchto situacích potýkáme s vysokou úmrtností mezi starší populací. Ta je částečně dána vyšší zranitelností této skupiny, ale také službami, které nereflektují její potřeby.

 

 

Progress under threat

Červenec 2012

Úspěchy dosažené na poli boje proti HIV/AIDS v uplynulých deseti letech jsou velice slibné. Země nejvíce zasažené pandemií této nemoci však nadále bojují s nedostupností léčby pro všechny potřebné. Nejsou zároveň schopné využít nejnovější vědecké poznatky a strategie v boji proti nemoci. Stávající situace v těchto pěti zasažených zemích nám připomíná, že epidemie HIV je stále kritická v mnoha afrických zemích.

 

 

Dadaab: Shadows of Lives

Červen 2012

Dabáb: Stíny životů popisují neutěšenou situaci půl milionu uprchlíků, kteří žijí ve stále více nejistých podmínkách bez možnosti odejít na jiné místo a připomínají, že je zde naléhavě potřeba prozkoumat další možnosti.

 

 

Fighting Neglect

Květen 2012

Zpráva, která se zabývá hodnocením 25 let zkušeností Lékařů bez hranic s diagnostikou a léčbou Chagasovy choroby (americká trypanosomiáza), spavé nemoci a leishmaniozy (kala azar) v Latinské Americe, subsaharské Africe, jižní Asii a Kavkazu. Zkoumá minulost, přítomnost a budoucnost léčby těchto nemocí a pojednává o přístupu k životu zachraňující léčbě.

 

 

Somebody Help

Květen 2012

Zapomenutí obyvatelé Jebel Si v Severním Darfuru jsou ponecháni bez přístupu ke zdravotní péči, ačkoliv Lékaři bez hranic i nadále bojují, aby mohli v regionu pokračovat v poskytování lékařské péče.

 

 

The Right Shot: Extending the reach of affordable and adapted vaccines

Květen 2012

Nedostatečné informace o cenách a produktových vlastnostech různých vakcín způsobily, že země nebyly schopné zajistit efektivní imunizační programy. Tato publikace má sloužit jako zdroj informací pro všechny zapojené do imunizace – dárce partnery či rozvíjející se země, které jsou bezpodmínečně odpovědné za své národní imunizační programy.

 

Overview: MSF activities in Somalia, Kenya and Ethiopia

Duben 2012

Prezentovaná data, i když zatím provizorní, ukazují zdravotní aktivity a finanční příjmy a výdaje Lékařů bez hranic v tomto regionu. Dokumentace ukazuje, jak humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic reagovala na vyvíjející se krizi.

 

 

From the ground up: Building a drug-resistant TB programme in Uganda

Březen 2012

V této zprávě Lékaři bez hranic vyzývají všechny klíčové zúčastněné strany, aby zajistily rychlou diagnózu a léčbu tuberkulózy. Jako nejúčinnější metoda v boji proti hrozící krizi v Ugandě se ukazuje zefektivnění decentralizovaného a komunitního přístupu a zpřístupnění léků druhé linie proti tuberkulóze.

 

 

Maternal Death: The Avoidable Crisis

Březen 2012

Ženy po celém světě i nadále zbytečně umírají kvůli zdravotním komplikacím, kterým se dá předcházet nebo jsou léčitelné. Tato zpráva upozorňuje na to, jak omezený přístup ke kvalifikovanému personálu, lékům a zdravotnímu vybavení, denně zabraňuje tisícům žen stát se matkami.

 

 

 

Lives in the balance: the urgent need for HIV and TB treatment in Myanmar

22. února 2012

Mezinárodní aktéři musí zpřístupnit financování a poskytování pomoci Mynamaru. V zemi je obrovská potřeba léčby HIV/AIDS a tuberkulózy, taková péče však není adekvátně dostupná.

 

REPORTY 2011

Central African Republic: State of Silent Crisis

Listopad 2011

 

Středoafrická republika se dnes ocitá ve stavu chronické zdravotní nouze. Pět nezávislých retrospektivních průzkumů úmrtnosti, které provedli Lékaři bez hranic i další organizace na úřadech evidujících informace o většině obyvatelstva, poukazují na mimořádnou míru úmrtnosti přesahující mezinárodně uznávanou hranici krizové situace. 

 

 

Treating drug-resistant TB: What does it take?

Říjen 2011

 

Tuberkulóza je léčitelná nemoc, na kterou každoročně umírá téměř 1,45 milionu lidí na celém světě, a je hlavní příčinou úmrtí lidí s HIV/AIDS. Ročně přibyde 8,8 milionů nových případů tuberkulózy, z toho 440 tisíc představují multirezistentní formy této nemoci, které nemohou být léčeny dvěma primárními antibiotiky užívanými k léčbě tuberkulózy.

 

 

REPORTY 2010

Measles: Analysis and critique of outbreak response in 2009-10

Prosinec 2014

 

Během let 2009 a 2010 došlo ve střední a jižní Africe k vypuknutí spalniček. Výskyt spalniček se svojí povahou vždy odlišuje, nicméně vždy představuje zátěž pro zdravotní systém a může mít fatální následky. Cílem této zprávy je zdůraznit hlavní výzvy pro zvládání takových ohnisek a upozornit na to, jak se aktuální strategie liší od optimálních strategií řešení obdobných situací.  

 

 

Fighting a dual epidemic: Treating TB in a high HIV prevalence setting in rural Swaziland

Listopad, 2010

 

Svazijsko, jihoafrické království, pustoší dvojí epidemie: tuberkulózy a HIV. Lékaři bez hranic upozorňují na opatření, která musí být ve větší míře zavedena po celé zemi, včetně zlepšení kontrolních opatření šíření infekce a implementace nových diagnostických metod. 

 

 

Giving developing countries the best shot: An overview of vaccine access and R&D

Duben, 2010

 

Lékaři bez hranic a Oxfam poukazují na to, jak stagnuje a selhává vývoj nových život zachraňujících vakcín pro děti a jejich dostupnost v rozvojových zemích.

 

 

Turkmenistan's Opaque Health System

Duben, 2010

 

Systém zdravotní péče, vláda a také mezinárodní komunita v Turkmenistánu selhává. Struktury, které by měly zajistit zdraví svých obyvatel, namísto toho jsou koncipovány tak, aby utajovaly vznikající problémy. To neznamená, že svoji práci nevykovávají správně jednotliví lékaři, spíše, že problém je mnohem systematičtější.

 

 

Sexual violence and migration

Březen, 2010

 

Tento dokument upozorňuje na problém sexuálního násilí vůči ženám na útěku ze subsaharské Afriky, které na své cestě do Evropy přicházejí do Maroka. Prostřednictvím číselných údajů a svědectví shromážděných ze zdravotně-humanitárních projektů Lékařů bez hranic, se organizace snaží přispět k nalezení komplexní odpovědi na tento problém, který stále častěji postihuje větší množství žen.

 

 

 

REPORTY 2009

HIV/AIDS treatment in developing countries: The battle for long-term survival has just begun

Červenec, 2009

 

Více než tři miliony pacientů s HIV/AIDS z rozvojových zemí dostávají antiretrovirální léčbu. Nicméně léky a diagnostické nástroje neodpovídají zcela jejich potřebám. Nyní nadešel čas investovat do zlepšení přístupu v oblasti veřejného zdraví. 

 

 

Shattered lives: Immediate medical care for victims of sexual violence

Červenec, 2009

 

V této zprávě popisují Lékaři bez hranic své zkušenosti s poskytováním lékařské péče, poradenstvím a dalším formami podpory tisícům obětí sexuálního násilí v mnoha zemích na celém světě. Lékaři bez hranic věří, že tak mohou informovat a také inspirovat zdravotnické úřady, humanitární pracovníky a další, kteří by se tímto tématem měli zabývat. 

 

 

Chagas: It's time to break the silence

Červenec, 2009

 

Sto let po objevení Chagasovy choroby nedokáží mnozí nakažení rozeznat její příznaky. Už sto let je Chagasova choroba „tichou“ nemocí. Je na čase toto ticho přerušit.

 

 

No refuge, access denied: Medical and humanitarian needs of Zimbabweans in South Africa

Červen, 2009

 

Tato zpráva se zaměřuje na neutěšenou situaci obyvatel Zimbabwe, kteří hledají útočiště v Jihoafrické republice, hrůzné podmínky, v nichž žijí, a trvající nedostatek potřebné ochrany, přístřeší a základních služeb, především základní zdravotní péče.

 

 

Hidden behind barbed wire: Plight of Hmong refugees held in detention camp in northern Thailand ignored amid ongoing deportations to Laos

Květen, 2009

 

Během posledních čtyř měsíců použila thajská armáda zvýšené restrikce a donucovací taktiky vůči téměř pěti tisícům laoských Hmongů. Nátlak má sloužit k tomu, aby tito lidé, již uprchli z Laosu, stáhli svoji žádost o ochranu v Thajsku a vrátili se zpět do své země.

 

 

Tuberculosis: New faces of an old disease

Březen, 2009

 

Tuberkulóza je smrtící nemoc, jen v roce 2006 byla příčinou 1,7 milionu úmrtí. Převážná většina případů se vyskytuje v rozvojových zemích. A co hůř, tato „nemoc minulosti“ se vrací s novou tváří, která napíná naše kapacity na hranici únosného.

 

"No food or medicines here until you die": MSF exposes emergency nutritional and medical needs in Guinean prisons

Únor, 2009

 

Vycházíme-li z pozorování při naší práci v Guéckédou (město u hranic s Libérií a Sierrou Leone) a okolí, musíme konstatovat, že otřesné podmínky ve vězení v Guéckédou nejsou bohužel ničím výjimečným. 

 

 

Beyond cholera: Zimbabwe's worsening crisis

Únor, 2009

 

 

Tato zpráva se zabývá zhoršující se krizí ve zdravotnictví v Zimbabwe v souvislosti s politickými a ekonomickými změnami v zemi.

 

 

One crisis may hide another: Food price crises masked deadly childhood nutrition

Leden, 2009

 

Zpráva se zaměřuje na změny, kterých bylo dosaženo od vzniku Speciální pracovní skupiny pro řešení globálních potravinových krizí v dubnu 2008. Pracovní skupinu tvoří zástupci specializovaných agentur, fondů a programů OSN a zástupci Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

 

 

REPORTY 2008

Starved for attention: Wake up to the crisis of malnutrition

Prosinec, 2008

 

Bez přístupu k nezbytným živinám bude na podvýživu nadále umírat každou minutu devět dětí. Lékaři bez hranic vyzývají ke změnám v potravinové pomoci a zpřístupnění stravy bohaté na živiny dětem. Jen tak mohou být zachráněny miliony životů.

 

 

A Preventable Fate: The Failure of ART Scale-Up in Myanmar

Listopad, 2008

 

Tisíce lidí v Myanmaru umírají bez pomoci kvůli vážnému nedostatku péče o pacienty nemocné HIV/AIDS. Lékaři bez hranic nejsou nadále schopni nést primární zodpovědnost za řešení krize způsobené HIV, která dnes v Asii dosahuje mimořádných rozměrů. Naléhají proto na myanmarskou vládu a další mezinárodní organizace, aby naléhavě a urychleně navýšily poskytování antiretrovirální léčby.

 

Full Prescription: Better malaria treatment for more people, MSF’s experiemce

Září, 2008

 

V této zprávě prohlašují Lékaři bez hranic, že lze zachránit mnohem více životů, budou-li šířeji implementovány novější a efektivnější strategie pro léčbu malárie. Zpráva popisuje práci organizace v Sieře Leone, Čadu a Mali a poukazuje na to, že využívání jednoduché, dostupné léčby a diagnostických nástrojů, které jsou dnes k dispozici, může zabránit zbytečným úmrtím.

 

 

 

Running in place: Too many patients still in urgent need of HIV/AIDS treatment

Srpen, 2008

 

 

Léčba pacientů s HIV/AIDS tvoří významnou část práce Lékařů bez hranic v projektech po celém světě. V roce 2008 poskytovali Lékaři bez hranic antiretrovirální terapii více než 140 tisícům pacientů ve 27 zemích světa, přičemž přibližně 10 tisíc z nich tvořili dětští pacienti. K příležitosti Mezinárodní konference o AIDS, která se tehdy konala v Mexiku, popisují Lékaři bez hranic tehdejší situaci v oblasti poskytování kvalitní péče lidem žijícím s HIV/AIDS  v prostředích s omezenými zdroji.   

 

 

 

NO CHOICE: Somali and Ethiopian Refugees, Asylum Seekers and Migrants Crossing The Gulf of Aden

Červen, 2008

 

Tisíce lidí se každý rok pokouší uniknout před konflikty, násilím, suchem a chudobou. Při pokusu přeplavit Adenský záliv riskují své životy.