14 Čvn 17 14 Čvn 17

Farmaceuti

Jedným z hlavných cieľov Lekárov bez hraníc je sprístupnenie nevyhnutných liekov. Kvalifikovaní farmaceuti sú zodpovední za koordináciu celého distribučného reťazca liekov - vybavovanie objednávok, zásobovanie, distribúciu a pod., spolu so zabezpečením potrebného lekárskeho vybavenia.

Ďalšou z nevyhnutných úloh farmaceutov je aj rokovanie s vládnymi predstaviteľmi ohľadom dodávok liekov a komunikácie s pacientmi, ktorí liečbu potrebujú.

Požiadavky:

 • Zodpovedajúce ukončené vysokoškolské vzdelanie
 • 2 roky praxe v odbore, najlepšie v nemocnici
 • Schopnosť riadiť proces zásobovania a organizovať sklad
 • Schopnosť zabezpečiť udržanie kvality liečiv počas skladovania
 • Znalosť problematiky liečby HIV a tuberkulózy je výhodou
 • Možnosť účasti na misii v minimálnej dĺžke 6-9 mesiacov
 • Schopnosť pracovať a žiť v tíme
 • Schopnosť viesť a školiť ostatných
 • Ochota k práci v nestabilnom prostredí
 • Flexibilita a schopnosť zvládať stres
 • Schopnosť práce s obmedzenými zdrojmi
 • Skúsenosť s pobytom či prácou v rozvojových krajinách

Česká farmaceutka Jana Škaroupková o misiách Lekárov bez hranic: