© Ahmad Mahmoud/MSF
01 Aug 23 01 Aug 23

Súdán: Stovky tisíc lidí na útěku strádají v přeplněných táborech

Chartúm/Praha, 1. srpna 2023

  • Více než 140 000 lidí uteklo od vypuknutí konfliktu v Súdánu z hlavního města Chartúmu do sousedního státu Bílý Nil. Jedná se převážně o ženy a děti. 
  • Celkem deset táborů pro vnitřně vysídlené osoby, které momentálně hostí přibližně 387.000 uprchlíků, se podle úřadů potýká s nedostatkem potravin, přístřešků, zdravotní péče, vody i sanitačních zařízení.  
  • Zdravotníci na místě provádějí 300 až 350 lékařských konzultací denně. Zároveň každých 24 hodin evidují 30 až 40 nových případů podezření na spalničky. 

„Naši čtvrť silně bombardovali, proto jsme před dvěma měsíci s rodinou utekli z Chartúmu. Situace tady v táboře je náročná. Zatím jsme nedostali žádnou pomoc, jen igelitové plachty. Hodně lidí čeká na jídlo a materiál na přístřešky, i když už tu pro ně není žádné místo. Podmínky jsou neuvěřitelně těžké, nemáme ani čistou vodu, takže se zde šíří různé nemoci,“ popisuje situaci těhotná Hamida*, která v jedné z klinik Lékařů bez hranic čeká se svým nemocným dítětem.  

V přeplněných táborech je velmi málo možností, jak si zajistit obživu. Lidé jsou tak odkázáni na solidaritu ostatních uprchlíků a příbuzných, kteří zde žili ještě před eskalací konfliktu.  

Humanitární krize se navíc stále prohlubuje. Zdravotníci jsou vyčerpaní a přepracovaní. Je proto nezbytné zajistit přístup dalším profesionálním pracovníkům a zefektivnit zásobovací trasy ze zahraničí přímo do státu Bílý Nil. 

Spalničky, podvýživa a období dešťů 

„Nejčastějšími nemocemi, které zde postihují zejména děti do pěti let, jsou vedle spalniček také zápal plic a podvýživa," vysvětluje Ali Mohammed Dawoud, vedoucí zdravotnických aktivit Lékařů bez hranic.  

Lékaři bez hranic se již několik týdnů zasazují o mobilizaci všech dostupných vakcín v zemi proti spalničkám, aby hromadně naočkovali děti v celém regionu. Na druhé straně hranic, v jihosúdánském Malakálu, se mezi lidmi na útěku potvrdila epidemie spalniček. Odhaduje se, že do této oblasti uprchlo až 100.000 lidí. Mezi pacienty je podle zdravotníků více než 90 % neočkovaných, což naznačuje trhlinu v súdánském očkovacím systému. 

Navíc v Súdánu již začalo každoroční období dešťů, což může vést k nárůstu nemocí přenášených vodou, jako je cholera a malárie, která je v oblasti endemická.   

Během pouhých tří měsíců intenzivních bojů v Súdánu musely podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN více než 3 miliony lidí opustit své domovy. Přes 2,1 milionu lidí bylo v důsledku konfliktu vnitřně vysídleno. Podle Mezinárodní organizace pro migraci se nejvíce lidí ukrývá ve státě Bílý Nil spolu se Západním Dárfúrem.  

Lékaři bez hranic začali minulý měsíc podporovat tři kliniky pečující o obyvatele uprchlických táborů a lůžkové centrum terapeutické výživy v nemocnici v uprchlickém táboře al-Kašafa. 

*Jméno bylo změněno kvůli ochraně identity. 

{{{ labels.morehistories }}}