27 Dub 20 30 Čvn 20

Důležité vstupní dokumenty a informace

Gratulujeme k přijetí mezi spolupracovníky Lékařů bez hranic!  

Před výběrem konkrétní mise a samotným odjezdem tě chceme požádat o pročtení všech informací, vyplnění níže přiložených formulářů a dodání potřebných dokumentů. Všechny podklady bys měl/a zaslat ideálně do 1 měsíce od přijetí k Lékařům bez hranic, pokud plánování tvé mise nevyžaduje jejich dodání dříve.

Co je potřeba nám zaslat? (prosím zaslat na adresu pavla.tepla@prague.msf.org)

* Návod k vyplnění Work Experience Form

Neměň formát souboru. Když soubor otevřeš, objeví se bezpečnostní upozornění, klikni na „enable content“. Na otázku „Do you want to make this file a trusted document?“ klikni na „Yes“.

Vyplň co nejdetailněji všechny předchozí pracovní zkušenosti:

  • začátek/konec zaměstnání,
  • název zaměstnavatele (nejen neziskové organizace, ale také firmy atd.),
  • místo výkonu,
  • plný, nebo částečný úvazek (vztahujte k 40hodinovému týdennímu úvazku),
  • název pracovní pozice.

Ve sloupci Details se automaticky objeví pole pro komentář, zde uveď krátký přehled náplně práce.

POUZE NA ZÁKLADĚ ŘÁDNÉHO VYPLNĚNÍ BUDEME SCHOPNI SPRÁVNĚ VYPOČÍTAT VÝŠI TVÉ ODMĚNY!!!

** Prokázání délky zaměstnání

Pro správný výpočet mzdy na misi potřebujeme oficiální prokázání délky všech tvých zaměstnání. K prokázání je potřeba mít potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) od všech zaměstnavatelů NEBO tzv. evidenční listy důchodového pojištění od všech zaměstnavatelů. Oba tyto dokumenty by ti měli zaměstnavatelé vystavit vždy při ukončení pracovního poměru. Pokud je nemáš a bylo by těžké je získat, existuje jiná cesta, a to přes Českou správu sociálního zabezpečení.

Nejjednodušší způsob je zajít na jakoukoliv pobočku České správy sociálního zabezpečení, konkrétně na oddělení důchodového pojištění. Seznam jednotlivých pracovišť najdeš zde: https://www.cssz.cz/kontakty

Tam je potřeba osobně zažádat o vytištění evidenčních listů důchodového pojištění ze všech tvých pracovních poměrů. Stačí ti k tomu občanský průkaz, tisknou to zadarmo a na počkání. Nám stačí kopie, originály si schovej, budou se ti hodit, až jednou budeš žádat o důchod. ;-) Informace o tvých mzdách pro nás není důležitá, a tak je možné ji v dokumentu začernit.

Ostatní informace

1. Očkování a zdravotní prohlídka

Ještě před plánovaným výjezdem si obnov povinná očkování, která jsou hrazena tvou zdravotní pojišťovnou. Tato nebudou hrazena Lékaři bez hranic.

Lékaři bez hranic hradí jakékoliv další očkování, které na konkrétní výjezd potřebuješ. Tato očkování však začni plánovat až ve chvíli, kdy je mise potvrzena jak tebou, tak Lékaři bez hranic. Dříve provedená očkování nebude možné proplatit.

Ve stejném okamžiku bude třeba podstoupit i lékařskou prohlídku. Více informací ohledně zdravotní prohlídky a očkování potřebného pro danou misi dostaneš v okamžiku jejího schválení.

2. Platby na zdravotní pojištění a důchodové zabezpečení (sociální pojištění)

Tuto informaci využiješ až před samotným odjezdem na misi, již nyní na ni ale raději upozorňujeme. Přerušení plateb na zdravotní pojištění je možné pouze při odjezdu na misi delší než 6 měsíců. V případě výjezdu na kratší mise je pojištěnec povinen tento poplatek hradit. Ohledně detailů odhlášení od zdravotního pojištění se, prosím, informuj ve své pojišťovně.

Pozn.: během mise (jakkoli dlouhé) budeš mít zdravotní pojištění zajištěné přes MSF. Více informací dostaneš během předodletových příprav.

Platba na důchodové zabezpečení (sociální pojištění) není ze zákona povinná. V případě, že budeš chtít, aby se ti doba pobytu na misi započítávala do důchodu, je třeba si odvody na důchodové zabezpečení hradit.

3. Odvod daní

Smlouvu budeš mít podepsanou s operačním centrem (OC), které tě na misi vyšle. Při podpisu smlouvy se informuj, zda budou z platu odvedeny daně, nebo je třeba v ČR/SR podat daňové přiznání a odvod provést zde. V naprosté většině případů se odvody daně přes OC neplatí a je tedy nutné příjmy ze zahraničí uvést v daňovém přiznání za příslušný rok a dodatečně zdanit v ČR/SR. Více informací najdeš v dokumentu Informace o zdanění zahraničních příjmů (viz kapitola Co bys měl/a znát před misí).