20 Dub 21 06 Květen 21

Dobrovolník pro informační a komunikační portál Missing Maps

 • Pozice v týmu: Dobrovolník bude spolupracovat s koordinátorkou Komunikace Missing Maps, která je součástí kanceláře Lékařů bez hranic v Praze. Dobrovolník bude členem komunikačního týmu Lékařů bez hranic (MSF) v České republice, a týmu Missing Maps v rámci MSF, který zahrnuje kolegy z MSF UK.
 • Hlavní úkol: Implementace webového projektu Missing Maps Resource Hub, interní platformy, kterou budou globálně využívat pracovníci MSF pro zapojení komunit do projektu Missing Maps.
 • Místo: Remote/práce z domova      

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace oceněná Nobelovou cenou za mír. Zaměřují se na poskytování krizové pomoci lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi, přírodními katastrofami či nedostatkem základní péče. Projekty mají ve více než sedmdesáti zemích světa.  

Mapování a analýza prostorových dat hrají důležitou roli v operacích Lékařů bez hranic. Geo-data ale v odlehlých oblastech, kde pracují, často nejsou buď dostupná, a/nebo dostatečně přesná. Abychom čelili takovým nedostatkům na mnoha místech, kde fungují Lékaři bez hranic, v roce 2014 založili Lékaři bez hranic projekt Missing Maps spolu s Americkým a Britským Červeným křížem a britskou neziskovou organizací Humanitarian OpenStreetMap Team. Jedná se o otevřenou iniciativu založenou na spolupráci, která funguje s přispěním přibližně 125 000 dobrovolníků z celého světa. Missing Maps dnes představuje důležitou, dokonce rostoucí, podporu operací Lékařů bez hranic s pozitivní zpětnou vazbou z terénu.

Náplň této role

Dobrovolník pomůže zkonsolidovat užitečné zdroje informací, manuály a prezentace pro spolupracovníky Lékařů bez hranic – tzv. Missing Maps šampiony, kteří zapojují dobrovolníky ve svých domovských kancelářích MSF i jinde po světě. Dobrovolník přispěje ke struktuře, přípravě a spuštění nového intranetu. Tento projekt umožní Missing Maps šampionům v MSF se zorientovat v dostupných zdrojích informací a podkladech pro komunikaci a snadno se k nim dostat. To přispěje k budování kapacity uvnitř organizace a efektivnějšímu zapojování mapovacích komunit, včetně podpory a rozvoje korporátních partnerství a mapování se studenty škol.

Náplň práce - konkrétní oblasti:

 • Podpora tvorby webu: zapojit se do vypracování struktury a designu platformy, pomoc s nastavením a správou propojených knihoven v Sharepointu
 • Pomoc s aktualizací a vývojem školicích materiálů a prezentací na podporu akcí a mapathonů
 • Podpora interní komunikace se spolupracovníky Lékařů bez hranic, mj. představení platformy cílovým uživatelům
 • Testování intranetu v beta verzi s vybranými MSF podporovateli aktivit Missing Maps a zapracování jejich zpětné vazby
 • Přispívání k zapojení členů komunit Missing Maps, např. sdílením příležitostí k budování kapacit a zdrojů spojených s Missing Maps, a to interně (na Yammeru) i externě na účtech Missing Maps na sociálních médiích (Facebook, Twitter a Instagram)

Očekávané časové zapojení:

Pravidelné schůzky za účelem plánování a úpravy kroků implementace projektu a diskuse o prioritách (odhadem 2 hodiny / měsíc). Krom toho se očekává cca 10 až 15 hodin měsíčně.

Požadujeme:

 • Motivovaný, iniciativní člověk, který věnuje pozornost detailům a je ochoten a schopen pracovat víceméně samostatně.
 • Vynikající znalost angličtiny.
 • Strukturovaný přístup, orientace na klienty, praktický přístup k řešení problémů.
 • Zápal pro zprostředkování učení se nových dovednosti a přístupu k potřebným informacím.

Preferujeme:

 • Kreativita, odhodlání a schopnost (včetně grafických dovedností) rozvinout nápady do efektivních komunikačních produktů.
 • Zájem o information management a design orientovaný na uživatele.
 • Předchozí zkušenosti se SharePointem a/nebo implementací webového projektu či podobných projektů by byly výhodou.
 • Přechozí zkušenost s platformami pro zapojení komunit; sociální sítě, Yammer atp.

Nabízíme: 

 • Příležitost k lepšímu porozumění a přispění k zapojení dobrovolníků, včetně využití sociálních sítí, a organizaci komunit na projektu s otevřeným zdrojovým kódem (open-source, tzn. OpenStreetMap).
 • Schopnost spolupracovat a potenciálně mentorovat ostatní v rámci unikátního crowd-sourcingového projektu Missing Maps.
 • Prohloubení vůdčích a komunikačních dovedností.
 • Získání zkušeností s webovým projektem prakticky od A do Z a s Sharepointem.
 • Spolupráci s lidmi z různých kultur a obecně přátelské pracovní prostředí.
 • Příležitost získat a rozšiřovat dovednosti týkající se mapování. Dobrovolníkovi bude poskytnuto školení a vedení.

Jedná se o dobrovolnickou roli po dobu 3 až 6 měsíců s možností prodloužení dohodou. Tato role nebude vyžadovat cestování.

V případě zájmu zašlete e-mail na adresu jana.bauerova@prague.msf.org s vaším CV (maximálně 2 strany) a krátkým odstavcem popisujícím proč jste ten pravý kandidát na tuto roli právě vy.

Přihlášky se přijímají, dokud nebude vybrán kandidát a role naplněna.

„Beru na vědomí, že Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., IČO: 28476654, se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 2245/29, PSČ 18000 (dále jen "MSF"), bude zpracovávat mé osobní údaje, k čemuž je oprávněna na základě právního důvodu spočívajícího v organizaci výběrového řízení, na které se hlásím (jakožto provedení opatření přijatých před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy), či z důvodu oprávněných zájmů MSF spočívajících ve vyhodnocení vhodnosti uchazeče na danou pozici.
Jsem informován o tom, že v souvislosti se zpracováním mám zejména následující práva: právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování, pokud je k tomu dán zákonný důvod; právo na přenositelnost údajů v stanovených případech; právo vznést námitku; a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále beru na vědomí, že MSF může v rámci výběrového řízení kontaktovat mé předchozí zaměstnavatele uvedené v mém životopisu za účelem zjišťování referencí týkajících se mé osoby či zjišťovat další informace podstatné pro posouzení uchazeče vzhledem k pozici, na kterou se hlásím ve výběrovém řízení, a souhlasím s tím, aby i informace takto získané o mé osobě a předchozích zaměstnáních MSF uchovávala pro účely dalších výběrových řízení."